Suy niệm trong giờ Chầu Thánh Thể dành cho Thiếu Nhi – Mùa Chay năm C

0

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – C

THEO CHÚA GIÊSU ĐỂ THÁNH THẦN HƯỚNG DẪN

1. Lời Chúa: Lc 4, 1 -13

2. Suy niệm

Các em yêu quý,

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của Mùa Chay. Phụng vụ Giáo Hội trong Mùa Chay thánh này mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, để khám phá ra khuôn mặt thật gần gũi của Thiên Chúa nơi Ngài. Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, song Ngài đã chấp nhận sống kiếp sống với thân phận xác phàm yếu đuối như các em, để cảm thông, để gần gũi, để chia sẻ với các em và để nâng các em lên với Chúa Cha – Đấng là tình yêu, lòng thương xót.

Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Luca hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ khi Ngài hoàn tất thời gian chay tịnh và sống cầu nguyện kết hiệp với Chúa Cha trong sa mạc: “Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời bỏ vùng sông Giodan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ.”

Các em yêu quý, khi thuật lại việc Chúa Giêsu vào hoang địa ăn chay cầu nguyện, cả ba thánh sử là Matthêu, Marcô, Luca đều nói Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn, hay thúc đẩy để đi vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Điều này thật quan trọng cho mỗi em chúng ta vào khởi đầu Mùa Chay này. Chúa Giêsu muốn nhắn gởi các em, phải biết cầu xin với Chúa Thánh Thần, Đấng đã hướng dẫn Chúa Giêsu thế nào, thì nay Người cũng sẽ dẫn những ai theo Chúa Giêsu như vậy. Trong từng mỗi công việc, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn, soi sáng và giúp các em sống và chu toàn công việc cách tốt đẹp trong tình yêu mến Chúa và phục vụ giúp ích cho các linh hồn.

Vậy các em hãy xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban ơn Thánh Thần Chúa cho các em, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này, nhờ đó các em luôn noi gương Chúa Giêsu, theo sát Chúa Giêsu, can đảm từ bỏ tính mê nết xấu nào làm ngăn cản các em yêu mến và đến gần Chúa, ngăn cản các em học tập tốt và nên giống Chúa Giêsu hơn trong việc tập luyện những đức tính tốt làm cho em luôn sống vui tươi, khỏe mạnh và biết yêu thương giúp đỡ mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, con thờ lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa Thánh Thể lòng con mến yêu tin thờ Chúa, và dâng lên Chúa Mùa Chay Thánh này với gia đình con, thầy cô, bạn hữu con và cả con nữa. Xin Chúa đón nhận hết thảy chúng con và chúc lành cho chúng con trong Mùa Chay Thánh này, được noi gương Chúa, để biết gia tăng cầu nguyện, siêng năng học hỏi giáo lý, suy niệm và lắng nghe Lời Chúa. Xưa Chúa đã dùng thời giờ chay tịnh, cầu nguyện kết hợp với Chúa Cha. Chúa đã dùng Lời Thánh Kinh để chiến thắng ma quỷ, vốn là kẻ xảo quyệt dùng Thánh Kinh cách sai lạc để cám dỗ Chúa, thì xin cho con và các bạn luôn biết chuyên chăm học hỏi Lời Chúa qua các giờ giáo lý và nhất là trong Thánh lễ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Xin Chúa ban cho con ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần, để với ơn Chúa Thánh Thần, con biết tận dụng Mùa Chay Thánh này mà sống gắn bó với Chúa hơn trong mọi công việc học tập và lao động của con nơi gia đình. Xin Thánh Thần Chúa làm cho con ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và nhân đức. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến và đổi mới tâm hồn con. Amen.

 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – C

THEO CHÚA LÊN NÚI

1. Lời Chúa: Lc 9,28b–36

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý,

Phụng vụ Chúa Nhật II Mùa Chay hôm nay cho các em chiêm ngắm việc Chúa Giêsu biến hình trên núi cao, để củng cố đức tin của các Tông Đồ thân tín vào Chúa hơn. Theo thánh Luca, biến cố này xảy ra khoảng 8 ngày sau khi thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Mesiah của Thiên Chúa và sau khi Chúa nói với các môn đệ về điều kiện phải có để theo Chúa là phải từ bỏ bản thân, vác Thập giá hàng ngày mà theo Chúa, và người môn đệ Chúa phải can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa và vào các giáo huấn của Ngài trước mặt người đời.

“Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng.”

Các em yêu quý, so với hai thánh sử Mathêu và Marco, khi nói về việc Chúa biến hình thì chỉ có thánh Luca nói rõ là Chúa Giêsu đem ba môn đệ lên núi là để cầu nguyện, và đang lúc cầu nguyện thì Chúa Giêsu biến hình.

Nơi thánh Matthêu và Marcô, Chúa dẫn các môn đệ lên núi rồi biến hình tỏ vinh quang rạng ngời trước mặt các ông, để củng cố đức tin của các ông.

Còn với thánh Luca, ta thấy có chút khác biệt: Chúa lên núi để cầu nguyện và hẳn là Chúa cầu nguyện với Chúa Cha lâu giờ lắm, nên các môn đệ ngủ rất say, ngủ mê, như sau này các ông cũng ngủ y như vậy trong vườn cây Dầu trước cuộc khổ nạn của Chúa, và khi chợt tỉnh dậy các ông mới thấy Chúa biến hình khác lạ, với vinh quang Thiên Chúa sáng ngời, và thấy Êlia và Maisen đàm đạo với Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thể lúc này cũng đang mời gọi và nhắn nhủ các em: hãy chuyên chăm và gia tăng việc cầu nguyện kết hợp với Chúa luôn để đời sống các em được biến đổi. Biến đổi là kết quả của một đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa. Nói khác đi, khi đến gần Thiên Chúa trong cầu nguyện, em sẽ được Thiên Chúa biến cho nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn, và chỉ bằng cầu nguyện, em mới có đủ sức để canh tân đời sống em cho nên giống Chúa Giêsu, là trở nên “con yêu dấu” của Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Xưa Chúa đã đem riêng ba môn đệ thân tín với Chúa lên núi cao để cầu nguyện, để có đủ sức đương đầu với thử thách và khó khăn trong cuộc khổ nạn của Chúa. Từ hôm nay, con xin Chúa cũng dẫn con và các bạn của con đến với Chúa luôn, nhất là trong Mùa Chay thánh này. Xin Chúa Thánh Thể dạy con biết đến với Chúa, biết thưa chuyện với Chúa về gia đình con, ông bà, cha mẹ con, về bạn bè, thầy cô của con, về giáo xứ con và về chính con nữa.

Xin Chúa Thánh Thể dẫn con đến với Chúa để được chiêm ngắm Chúa và để Chúa nhìn con, nhờ đó con sẽ được biến đổi bởi ánh mắt yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, xin Chúa hãy dạy con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Lay Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

CHÚA NHẬT  III  MÙA CHAY – C

LÀM MỚI LẠI CÁC MỐI TƯƠNG QUAN

1. Lời Chúa: Lc 13,1-9

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý,

Mùa Chay được truyền thống Giáo hội coi là mùa của ăn năn, của sám hối, để trở về với Thiên Chúa một cách triệt để bằng sự canh tân, đổi mới đời sống. Nhưng không chỉ có thế, Mùa Chay còn mời gọi các em “tin vào Tin Mừng”, nghĩa là tin tưởng và phó thác hơn nữa cuộc sống mình cho lòng yêu thương bao la của Thiên Chúa. Đấng luôn nhẫn nại đợi chờ các em đến với Ngài, trở về để sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài.

Bài Tin Mừng Thánh Luca mà các em vừa nghe là một minh chứng: mời gọi các em chúng ta hãy chiêm ngắm để khám phá dung mạo yêu thương, đợi chờ đến cùng của Thiên Chúa.

Theo quan niệm của người Do Thái xưa, những người bị bệnh tật, tai nạn bất hạnh… đều là do hình phạt của Thiên Chúa, vì họ ăn ở thiếu công chính hay tội lỗi.

“Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê”. Hẳn là những người kể này có một ý nhắm gì đó. Hoặc cũng có thể họ nhắc cho Chúa biết tình hình bất lợi ở Galilê, để Chúa đề phòng, cũng như sau này có một vài người Pharisiêu đến nói với Chúa là hãy đi khỏi Giêrusalem vì vua Hêrôđê đang tìm cách giết Chúa. Hoặc họ muốn Chúa có một Lời bình luận và như thế biết được quan niệm của Chúa ra sao về vụ việc này, nhất là những người bị giết kia lại là đồng hương với Chúa. Các em đừng quên là Chúa đã lớn lên – sinh trưởng và bắt đầu đời công khai từ Galilê. Dưới mắt mọi người, Chúa xuất thân từ Galilê vốn vẫn bị xem là nơi chẳng có gì là hay ho tốt đẹp cả!

Dù là trường hợp nào đi nữa, Chúa Giêsu đã tận dụng cơ hội để dạy cho mọi người một bài học về lòng sám hối và canh tân đời sống. Kể lại việc mười tám người bị cái tháp gần hồ Silôê trong thành Giêrusalem tự nhiên sập xuống đè chết, và dụ ngôn cây vả mà ông chủ tìm trái ba năm rồi vẫn không có, Chúa Giêsu nhắc bảo mọi người chớ xét đoán người khác, nhưng hãy tự kiểm điểm mình qua các biến cố ấy. Các biến cố trong đời sống chính là dấu chỉ Thiên Chúa không ngừng mời gọi ta sám hối, đổi mới đời sống, để trở về với Thiên Chúa, và giao hòa cùng với mọi người trong yêu thương, khiêm tốn phục vụ. Việc người làm vườn xin gia hạn 1 năm để chăm bón phân cho cây vả là dấu chứng cho sự nhẫn nại, yêu thương của Thiên Chúa. Các Thánh thường coi hình ảnh người làm vườn xin gia hạn ấy chính là Chúa Giêsu.

Các em yêu quý, Mùa Chay là mùa của sám hối, mùa của việc làm mới lại quan hệ yêu thương của các em với Chúa và anh em. Giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa tâm tình mến yêu và thờ lạy, đồng thời xin Chúa ban cho nhiều người, nhất là những người còn sống xa Chúa và sống xa Giáo Hội, không hiệp thông với Giáo Hội và chưa cảm nhận được tình yêu của Chúa, được ơn hoán cải và trở về với Chúa, sống an bình và hòa giải với cộng đoàn Giáo xứ, Giáo hội.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, con thờ lạy yêu mến Chúa. Con khao khát được mãi là người con yêu của Chúa, của giáo xứ và của quê hương Đất Mẹ Việt Nam.

Xin Chúa ban cho con trái tim luôn biết yêu thương và rộng mở để đón nhận những ân sủng và những Lời chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần, nhờ đó tâm hồn con luôn được đổi mới trong sáng, vui tươi, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa và của mọi người. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

 CHÚA NHẬT  IV MÙA CHAY – C

LÀM MỚI LẠI MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CHÚA

1. Lời Chúa: Lc 15,1-3.11-32

2. Suy niệm

Các em thiếu nhi yêu quý,

Phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Chay hôm nay mời gọi ta chiêm ngắm dung mạo hiền từ, bao dung, nhân ái của Thiên Chúa ta yêu mến, tôn thờ, qua đó cũng nhắc bảo ta mau mắn trở về sống hiệp thông với Chúa, cho niềm vui của chính mình được lớn mãi và niềm vui của gia đình, của giáo xứ và của toàn giáo hội được trọn vẹn.

Bài Tin Mừng mà các em vừa nghe, thánh Luca thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu kể về người con hoang đàng trở về, được người cha yêu thương, tha thứ và đón nhận cách ân cần. Dụ ngôn muốn diễn tả khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa như một người cha.

Người cha trong dụ ngôn, tôn trọng ý kiến của người con, chia gia tài cho anh. Rồi khi anh trở về tay trắng sau khi đã phung phí, ăn chơi sa đọa, ông lại vui mừng chào đón anh:

 “Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương! Ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu…”

 Chi tiết người cha trông thấy anh khi còn ở xa đã xúc động và chạy tới mà ôm chầm lấy anh như muốn diễn tả cha anh luôn ngóng mong ngày anh trở về, nhất là từ khi cha anh nghe biết có cơn đói kém đang hoành hành khắp nơi và cả anh đang cư ngụ. Trông thấy bóng anh từ đàng xa, người cha đã nghẹn ngào. Lòng thương nhớ anh dâng lên trong trái tim người cha, khiến ông không thể kìm hãm chờ đợi thêm một  giây phút nào nữa mà vì thế ông chạy đến choàng lấy anh mà ôm hôn hồi lâu.

Ôm choàng lấy anh hồi lâu, ông như cảm thấy hết được nỗi niềm đau xót, hối lỗi của anh, nhưng trước hết vẫn là để cho tình yêu và lòng thương nhớ được trào dâng, hơn nữa trong ông và để có thể truyền vào trái tim anh qua vòng tay mạnh mẽ ôm choàng lấy anh. Trong cái choàng ôm hôn hồi lâu ấy của cha mình, hẳn anh cảm nghiệm được niềm hạnh phúc và tình yêu thương của cha anh dành cho anh.

 Ngất ngây trong tình yêu thương nhớ con giờ đây được mãn nguyện, ông chợt tỉnh khi nghe mấy Lời ấp úng của người con. Không để cho người con và không muốn người con mình phải đau khổ thêm một chút nào, một giây phút nào, ông ngắt Lời anh và gọi ngay những người giúp việc đến để thay ông chuẩn bị tiệc mừng.

“Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy.”

Các em thiếu nhi yêu quý, hình ảnh người cha trên đây chính là hình ảnh của Chúa là Cha của các em. Chúa là Cha luôn yêu thương và chờ đợi từng mỗi em đến với Chúa, để Chúa như người cha ôm choàng lấy các em là người con của Chúa, nhờ đó các em cảm nếm tình yêu thương xót của Chúa trao ban cho. Niềm vui của Chúa chính là luôn có các em ở bên và các em luôn để Chúa ở bên các em, ở với các em và ở trong các em. Vậy giờ đây, các em hãy dâng Lời cảm tạ lên Chúa vì Chúa đã yêu thương các em và luôn lo lắng, mong cho các em được sống hạnh phúc ở bên Chúa, đồng thời xin Chúa giúp em được lòng yêu mến và năng lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, vì nơi ấy em được gặp Chúa là người cha giàu lòng yêu thương. Hình ảnh người con trở về thưa với cha mình về lỗi lầm và người cha ôm choàng hồi lâu với tình yêu thắm thiết trên đây cũng chính là hình ảnh của mỗi em chúng ta, khi các em bước đến tòa xưng tội để lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Xin Chúa Thánh Thể ban cho con lòng yêu mến Chúa luôn, siêng năng đến với Chúa và tìm gặp Chúa mỗi khi có thể. Xin Chúa ban cho con và các bạn của con, con cũng nhờ và cầu xin cho các anh chị giới trẻ, được lòng yêu mến Bí Tích Hòa Giải, vì biết rằng nơi ấy, chúng con được gặp Chúa là người cha ban Lời yêu thương cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể con yêu mến Chúa thiết tha. Amen. 

 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – C

LÀM MỚI LẠI TƯƠNG QUAN VỚI ANH EM BẰNG TÌNH YÊU

1. Lời Chúa: Ga 8,1-11

2. Suy niệm:

Các em yêu quý

Phụng vụ Chúa Nhật  thứ năm Mùa Chay hôm nay cho ta nghe lại phiên tòa xét xử mà trong đó mọi người đặt Chúa Giêsu làm quan án để xét xử, để định tội. Thật ra, mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và các người lãnh đạo Do Thái đang ngày một căng thẳng. Họ muốn tìm cách hãm hại Chúa Giêsu, vì những việc Chúa làm, những Lời Chúa giảng dạy, và những dấu lạ Chúa làm, đã khiến cho dân chúng đi theo Chúa ngày một đông, đồng thời cũng tố cáo cách sống nệ luật, chỉ chú trọng cái bên ngoài mà bỏ quên cái tinh thần, cái bên trong tâm hồn, của một số người lãnh đạo. Tuy nhiên, họ không sao tìm được cớ nào cả.

Thánh Gioan qua Tin Mừng hôm nay cho ta thấy ý định đen tối của những người lãnh đạo, khi họ dẫn tới Chúa và xin Chúa xử một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội mà theo luật Môisen là chị bị án tử hình, đó là ném đá cho chết đi. Thánh Gioan nói rõ, “họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người.” Nếu Chúa nói cứ theo luật mà xử thì Chúa tự mâu thuẫn với Lời giảng dạy và cách sống của Chúa về lòng từ bi của Thiên Chúa đối với hết mọi người, kể cả đối với tội nhân, nếu Chúa nói không được ném đá chị, thì Chúa đã phá luật Môisen và như vậy Chúa sẽ bị cáo tội chết. Thật là tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, vì thế Chúa Giêsu phải suy nghĩ và rất thận trọng: “Chúa cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất”. Họ thúc ép Chúa Giêsu cho câu phán quyết, nhưng thật bất ngờ, Chúa trả Lời: “Ai trong các anh sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và Ngài cúi xuống và lại viết trên đất”.

Các em yêu quý, khoảnh khắc ấy thật kinh khủng đối với chị, nhưng đồng thời cũng là khoảnh khắc hạnh phúc, vì Chị như được giải thoát khỏi án chết đang treo lơ lửng trên Chị. “Và bấy giờ, Đức Giêsu đứng thẳng dậy và bảo rằng: “Hỡi thiếu phụ, những người tố cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?” “Thưa Thầy, không có ai,” chị đáp lại trong tâm tình biết ơn và phó thác cho Lời phán xử của Chúa Giêsu: “Tôi cũng thế, Tôi không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.”

 Các em yêu quý, ngay cả trong những tình huống gay cấn nhất, Chúa Giêsu vẫn trung thành với đời sống thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha cho mọi người, ấy là nhờ Chúa luôn sống kết hiệp với Chúa Cha, như Tin Mừng hôm nay thuật lại: “Từ sáng sớm, Người lại vào trong Đền Thờ”. Vậy giờ đây, em hãy dâng lên Chúa tâm tình yêu mến và biết ơn vì mẫu gương sống yêu thương Chúa vừa dạy em, đồng thời xin Chúa Thánh Thể ban cho em ơn can đảm sống thực thi tình yêu thương đối với hết mọi người em có cơ hội gặp gỡ, dù có phải bị trêu ghẹo, bị cho là đạo đức giả, và dù cho có phải hy sinh thời giờ để giúp đỡ, hy sinh sức khỏe hay vật chất để phục vụ người khác.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa.

Chúa đã chẳng kết án ai. Chúa dạy con sống yêu thương hết mọi người. Xin Chúa Thánh Thể ban cho con có trái tim yêu thương của Chúa, để con luôn học biết và can đảm sống thể hiện tình yêu thương đối với bạn bè con, ông bà, cha mẹ con và anh chị em con.

Qua hình ảnh người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay, con nhớ tới bà con, mẹ con, các chị em con, người nữ của Thánh Thể và tất cả các phụ nữ trên thế giới. Xin vì Lời cầu bầu của Mẹ Maria, Người Phụ Nữ của Thánh Thể, con tha thiết xin Chúa Thánh Thể ban cho tất cả mọi người phụ nữ được bằng an, vui tươi và sống hạnh phúc luôn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất mến yêu, con  thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

Comments are closed.

phone-icon