Harden not your hearts – Suy niệm theo The WAU 24.3.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – March 2022

Thursday March 24th 2022
Meditation: Psalm 95, 1-2. 6-9   

Harden not your hearts (Psalm 95:8)

“Is my heart hard or soft?” That can be a difficult question to answer, mainly because it seems so black-and-white. We can wonder if we’ve become like the Israelites in the first reading: a “nation that does not listen to the voice of the Lord” (Jeremiah 7:28). Either we are open to the Lord or closed to him; there is no room for anything in between. In the end, we may just throw up our hands and say, “I don’t know!”

Today’s psalmist offers us a different strategy: soften your heart! No matter where we are in our journey with the Lord, we could all be more open, pliable, and yielding to him and to each other.

So how do we soften our hearts? The psalmist’s answer is both simple and powerful: by worshipping the Lord.

Sing joyfully to the Lord (Psalm 95:1). There is something about lifting our voices to God in “psalms and hymns and spiritual songs” that opens our hearts to the Lord (Ephesians 5:19). So cry out to the Lord and “acclaim” him (Psalm 95:1).

Come into his presence with thanksgiving (Psalm 95:2). Just as singing helps us lift our hearts to the Lord, giving him thanks helps us recall all he has done for us. The food we eat, the clothes we wear, our loved ones who have been entrusted to us, even the air that we breathe—these are all gifts from a loving God. The more we recall this truth, the more inclined we will be to honor the Lord, to turn to him for help, and to obey his commands.

Bow down in worship (Psalm 95:6). If Pope Francis were to walk into your home right now, you’d probably stand up, right? Without even thinking about it, you would take a position of respect before him. We can do something similar by kneeling before the Lord as we pray. As we use our bodies to worship the Lord, we’ll find our hearts following suit.

So choose a hymn or song of worship today and sing it out. As you do, kneel down or lift your hands or even dance! Recall all that God has done for you, and thank him. As you open your heart to the Lord in worship, he will make your heart of stone into a heart of flesh.

“Lord, I worship you! Keep my heart soft so that I can hear you today.” 

Thứ Năm tuần III Mùa Chay 

ngày 24.3.2022
Suy niệm: Tv 95, 1-2. 6-9     

Đừng cứng lòng nữa (Tv 95,8)

“Lòng tôi cứng hay mềm?” Đó có thể là một câu hỏi khó trả lời, chủ yếu là vì nó có vẻ rất đen và trắng. Chúng ta có thể tự hỏi liệu mình có trở nên giống dân Israel trong bài đọc một không: một “dân tộc không nghe lời Chúa” (Gr 7,28). Một là chúng ta mở lòng với Chúa, hai là khép kín với Ngài; không có chỗ cho bất cứ thứ gì ở giữa. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể giơ tay và nói, “Tôi không biết!”

Tác giả thánh vịnh hôm nay cung cấp cho chúng ta một chiến lược khác: làm mềm lòng bạn! Bất kể chúng ta đang ở đâu trong cuộc hành trình với Chúa, tất cả chúng ta đều có thể cởi mở hơn, mềm dẻo hơn, và suy phục Ngài và nhường nhịn nhau.

Vậy làm thế nào để chúng ta có thể mềm lòng? Câu trả lời của tác giả thánh vịnh vừa đơn giản vừa mạnh mẽ: bằng cách thờ phượng Chúa.

Reo hò mừng Chúa (Tv 95,1). Có điều gì đó về việc cất cao tiếng nói của chúng ta với Chúa trong “thánh vịnh và thánh thi và các bài thánh ca” giúp chúng ta mở rộng tâm hồn với Chúa (Eph 5,19). Vì vậy, hãy kêu cầu Chúa và “tung hô” Ngài (Tv 95,1).

Vào trước thánh Nhan dâng lời cảm tạ (Tv 95,2). Giống như ca hát giúp chúng ta nâng tâm hồn lên với Chúa, việc tạ ơn Ngài giúp chúng ta nhớ lại tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Lương thực chúng ta ăn, quần áo chúng ta mặc, những người thân yêu của chúng ta, những người đã được giao phó cho chúng ta, thậm chí cả không khí mà chúng ta hít thở – tất cả đều là những món quà từ một Thiên Chúa yêu thương. Càng nhớ lại lẽ thật này, chúng ta càng có xu hướng tôn vinh Chúa, hướng về Ngài để được giúp đỡ và tuân theo các mệnh lệnh của Ngài.

Cúi mình phủ phục (Tv 95,6). Nếu Đức Thánh Cha Phanxicô bước vào nhà bạn ngay bây giờ, có lẽ bạn sẽ đứng dậy, phải không? Thậm chí không cần nghĩ đến điều đó, bạn sẽ có một vị trí tôn trọng trước ngài. Chúng ta có thể làm điều gì đó tương tự bằng cách quỳ gối trước mặt Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Khi dùng thân thể để thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ thấy lòng mình noi theo.

Vì vậy, hãy chọn một bài thánh ca hoặc bài hát thờ phượng ngày hôm nay và hát nó. Khi bạn làm như vậy, hãy quỳ xuống hoặc giơ tay hoặc thậm chí múa nhảy! Hãy nhớ lại tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho bạn và cảm ơn Ngài. Khi bạn mở lòng đón nhận Chúa trong sự thờ phượng, Ngài sẽ biến trái tim bằng đá của bạn thành trái tim bằng thịt.

Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa! Xin giữ lòng con mềm mại để hôm nay được nghe tiếng Chúa.


24.3.2022

Suy niệm Tin mừng theo: evangeli.net
Lc 11,14-23                

 Fr. Josep Gassó i Lécera

Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ,
thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông

 Lời Chúa hôm nay một lần nữa hình bóng của quỷ lại xuất hiện: “Một hôm Chúa Giêsu trừ một con quỷ câm” (Lc 11,14). Mỗi lần các văn bản nói về ma quỷ, chúng ta có thể cảm thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên, cái ác thực sự tồn tại, và nó đã bám rễ sâu đến mức chúng ta không thể loại bỏ nó hoàn toàn. Và cũng đúng là cái ác có phạm vi rất rộng: nó tiếp tục “đào bới” và chúng ta chỉ đơn giản là không thể ngăn chặn nó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đến để chiến đấu với những thế lực xấu xa này, để chiến đấu với ma quỷ. Ngài là người duy nhất có thể đuổi hắn đi.

Chúa Giêsu đã bị vu khống và buộc tội: ma quỷ có thể đạt được mọi thứ. Trong khi dân chúng ngạc nhiên về những gì Chúa Giêsu Kitô đã làm, thì một số người trong số họ lại nói: “Ngài dùng quyền năng của tướng quỷ Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ” (Lc 11,15).

Phản ứng của Chúa Giêsu cho thấy sự phi lý của lập luận từ những người mâu thuẫn với Ngài. Nói cách khác, câu trả lời này có nghĩa là đối với chúng ta, một lời kêu gọi đến sự hiệp nhất, đến sức mạnh là đoàn kết. Thay vào đó, sự mất đoàn kết là một thứ men xấu xa và phá hoại. Một trong những dấu hiệu xấu chính xác là sự chia rẽ, nó khiến chúng ta không thể hiểu nhau. Thật không may, thế giới hiện tại được đánh dấu bởi loại tinh thần xấu xa này, ngăn cản sự hiểu biết và công nhận của chúng ta về nhau.

Thật tốt cho chúng ta khi suy gẫm về những gì có thể hợp tác với chúng ta trong vấn đề “xua đuổi ma quỷ”, hay ngăn chặn điều ác. Chúng ta hãy tự hỏi: tôi có đóng góp những gì cần thiết để Chúa trục xuất điều ác ra khỏi tôi không? Vì “từ trong lòng nảy sinh ý nghĩ xấu xa” (Mt 15,19). Điều rất quan trọng là tất cả chúng ta đều có thể đưa ra phản hồi, đó là sự hợp tác cần thiết của chúng ta ở cấp độ cá nhân.

Chúng ta hãy hy vọng Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu trước Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ, để Ngài trục xuất mọi thứ tội ác ra khỏi thế giới (chiến tranh, khủng bố, ngược đãi, bạo lực) và cả tâm hồn của chúng ta nữa. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Giáo hội và Nữ vương Hòa bình, xin cầu cho chúng con! 

Comments are closed.