Get up and go – Suy niệm theo The WAU ngày 06.5.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Friday May 06th 2022
Meditation: Acts 9, 1-20

Get up and go. (Acts 9:11)

“Oh, the places you’ll go!” exclaimed Dr. Seuss as he imagined a life of excitement and possibility for his readers.

God has an exciting life planned for each of us, and it’s not imaginary. It’s a life of significance and relevance. It’s a life loaded with eternal consequence. And it’s a life that is possible for you personally. All you need is an open and willing heart. In today’s first reading, Ananias’ heart was open to God’s command to go, despite his concerns. And because Ananias got up and went, Saul (later called Paul) recovered his sight, was baptized, and received the Holy Spirit. Just imagine!

“Get up and go” looks different for each of us. For some, it is a call to action—works of mercy or the cause of justice, perhaps. For others, it is a call to more time in prayer and study. It likely will look different at different times of your life too. The Lord knows that, and he will help you understand your call as you spend time in prayer and reflection. While his direction is not always easy or convenient, it will be possible. He will always help you.

“But I’m too young—or too old,” you might say. Jeremiah tried that objection, and it didn’t fly (1:6). Moses tried—“I’m too slow to speak”—and that didn’t work either (see Exodus 4:10). Why? Because when God asks someone to go, he provides the grace to do it. He will give that grace to you. He formed you and knows everything about you, including what is and is not possible for you. He is not bothered by your objections, so express them if you must, just as Ananias did. And then listen quietly for his response.

God is delighted by your willingness to “go.” He offers you a life filled with hope and opportunities. That doesn’t necessarily mean you’ll see visions as Ananias did. Sometimes “get up and go” means doing something you already know you should be doing. So look for little ways the Lord offers direction—a phrase from Scripture, a nudge to do something unexpected, or a recurring urge to love. You might not travel the world, but you will still have adventures as you follow the Lord. Just imagine!

“Lord, help me to follow your Spirit’s direction today.”

Thứ Sáu tuần tuần III Phục Sinh
ngày 06.5.2022

Suy niệm: Cv 9, 1-20

Đứng dậy và đi (Cv 9,11)

Ồ đẹp thay, những nơi mà bạn sẽ đến!” Tiến sĩ Seuss thốt lên khi ông tưởng tượng ra một cuộc sống đầy hứng khởi và khả năng xảy ra cho độc giả của mình.

Thiên Chúa có một cuộc sống thú vị được lên kế hoạch cho mỗi chúng ta, và nó không phải là tưởng tượng. Đó là một cuộc sống có ý nghĩa và thích đáng. Đó là một cuộc sống chứa đựng nhiều hệ quả vĩnh viễn. Và đó là một cuộc sống khả thi cho cá nhân bạn. Tất cả những gì bạn cần là một trái tim rộng mở và sẵn sàng. Trong bài đọc một hôm nay, lòng của Anania rộng mở đón nhận mệnh lệnh của Thiên Chúa để ra đi, bất chấp những băn khoăn của ông. Và bởi vì Anania đứng dậy và đi, Saolê (sau này được gọi là Phaolô) đã được sáng mắt, chịu phép rửa và nhận được Chúa Thánh Thần. Hãy tưởng tượng xem!

“Đứng dậy và đi” có vẻ khác nhau đối với mỗi chúng ta. Đối với một số người, đó là lời kêu gọi hành động – có lẽ là hành động của lòng thương xót hoặc vì công lý. Đối với những người khác, đó là lời kêu gọi dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện và học tập. Nó có thể sẽ trông khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời của bạn. Chúa biết điều đó, và Ngài sẽ giúp bạn hiểu được lời kêu gọi của mình khi bạn dành thời gian cầu nguyện và suy tư. Tuy hướng đi của Ngài không phải lúc nào cũng dễ dàng hay thuận lợi nhưng điều đó sẽ khả thi. Ngài sẽ luôn giúp đỡ bạn.

“Nhưng tôi còn quá trẻ – hoặc quá già,” bạn có thể nói. Ngôn sứ Giêrêmia đã thử phản đối, nhưng chẳng ăn thua gì (1,6). Môisen đã thử – “Tôi nói cà lăm” – và điều đó cũng không hiệu quả (Xh 4,10). Tại sao? Bởi vì khi Thiên Chúa yêu cầu ai đó phải đi, thì Ngài sẽ ban ơn để làm điều đó. Ngài sẽ ban ân huệ đó ​​cho bạn. Ngài đã hình thành nên bạn và biết mọi thứ về bạn, bao gồm cả những gì được và không thể đối với bạn. Ngài không bận tâm đến sự phản đối của bạn, vì vậy hãy bày tỏ chúng nếu bạn cần, giống như Anania đã làm. Và sau đó thinh lặng lắng nghe lời đáp trả của Ngài.

Thiên Chúa vui mừng trước sự sẵn lòng “đi” của bạn. Ngài mang đến cho bạn một cuộc sống tràn ngập hy vọng và cơ hội. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn sẽ thấy những thị kiến như Anania đã thấy. Đôi khi “đứng dậy và đi” có nghĩa là làm một điều gì đó mà bạn đã biết mình phải làm. Vì vậy, hãy tìm kiếm những cách bé nhỏ mà Chúa đưa ra hướng dẫn – một cụm từ trong Kinh thánh, một lời thúc giục để làm điều gì đó bất ngờ hoặc một sự thôi thúc lặp đi lặp lại để yêu thương. Bạn có thể không đi khắp thế giới, nhưng bạn vẫn sẽ có những cuộc phiêu lưu khi theo Chúa. Hãy tưởng tượng xem!

Lạy Chúa, xin giúp con làm theo sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa ngày hôm nay.

* * *

Ga 6, 52-59
Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ ở lại trong Ta
và Ta ở trong họ

Những giây phút trước khi bạn rước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể trong Thánh lễ là một cơ hội tuyệt vời để hướng trái tim và suy nghĩ của bạn về Chúa. Bạn đã bao giờ thử, khi bước tới đón rước Ngài, nói chuyện với Ngài như một người bạn thân chưa? Cuộc trò chuyện đó có thể giúp bạn duy trì sự hiện diện của Ngài rất lâu sau khi bạn trở lại chỗ của mình.

Một cuộc đối thoại như vậy sẽ như thế nào? Đây là một gợi ý:

“Lạy Chúa Giêsu, khi con đến để rước con, con biết rằng ‘Con không xứng đáng để Chúa phải vào dưới mái nhà của con’, nhưng đó chính là những gì Ngài ban cho con! Lạy Chúa, con biết rằng Ngài nhìn thấy con – tất cả con người của con – và Ngài yêu con. Chúa nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu của con, những khoảnh khắc tốt và những khoảnh khắc không tốt của con. Nhưng Chúa nói rằng tôi không phải là tổng thể của những điều đó: Chúa là tổng thể của tình yêu Chúa dành cho con. Chúa tuôn đổ tình yêu đó nơi đây, trong Bí tích Thánh Thể. Cảm ơn Chúa đã hiến thân cho con, không phải vì con xứng đáng với Chúa hay vì con đã được Chúa chấp nhận, mà bởi vì Chúa yêu con vô điều kiện và Chúa thích làm điều đó”.

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rằng con không hoàn hảo – con có thắc mắc, đấu tranh và nghi ngờ – nhưng khi con ăn Thịt và uống Máu của Chúa, con nhận được chính sự sống của Chúa vào trong con, và điều đó đã thay đổi con người con. Tôi cho phép Chúa tham gia vào các câu hỏi và cuộc đấu tranh của con và chạm vào chúng với sự bình yên và bảo đảm của Chúa”.

“Lạy Chúa, khi con đến gần, con nghe những lời ‘Mình thánh Đức Kitô’. Và khi con nhận Thân thể của Chúa, linh hồn con được chữa lành. Chúa có quyền loại bỏ sự lo lắng, bệnh tật hoặc nặng nề của con. Con không có gì phải sợ hãi bởi vì Chúa đang ở với con. Bàn tiệc Thánh Thể của Chúa là bàn tiệc Chúa đặt trước mặt con trước sự chứng kiến ​​của những kẻ thù của con. Khi con ăn, Chúa phân tán những kẻ thù này: những rắc rối con phải đối mặt trên thế giới, bản chất sa ngã của chính con, bệnh tật và mệt mỏi của con”.

“Lạy Chúa Giêsu, con vui mừng vì Chúa thích vào dưới ‘mái nhà’ của cuộc đời con. Chúa vui thích trong con, và Chúa đến ở trong con bởi vì con là người yêu dấu của Chúa. Xin Chúa chữa lành tâm hồn con, và cho phép con ở lại trong Chúa”!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã hiến thân cho con trong Bí tích Thánh Thể! Con xin phó dâng cả cuộc đời của con cho Chúa.

Comments are closed.

phone-icon