They explained to him – Suy niệm theo The WAU (28.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Saturday May 28th 2022
Meditation: Acts 18, 23-28

They took him aside and explained to him . . . (Acts 18:26)

Albert Einstein famously said, “The more I learn, the more I realize how much I don’t know.” That statement could also apply to Apollos in today’s first reading!

Apollos was obviously an educated man. He spoke accurately about the Scriptures, which reflected his serious study and contemplation. When he heard the things that John the Baptist had taught about Jesus, he took them to heart and sought to know more about the Lord. He is described as having an “ardent spirit” and an enthusiasm and passion for the truth (Acts 18:25). And yet he only knew about the baptism of John.

One day, as Apollos spoke boldly about Jesus in the synagogue, he was approached by Priscilla and Aquila, friends of Paul who “explained to him the Way of God more accurately” (Acts 18:26). Apollos listened with a humble and thirsty spirit; he didn’t react defensively. Rather, he was willing to hear and receive all that they shared about Jesus—especially that he was God’s promised One who would baptize with the Holy Spirit. His heart was so open to the gift of the Holy Spirit that the local church sent letters to believers in Achaia recommending Apollos as a trustworthy teacher! 

We can learn from Apollos—and Einstein—that God always has more that he wants to teach us. His mercy, his love, and his generosity are limitless. We can never get to the bottom of them. But God has given us his Holy Spirit to guide us into all truth, and he will provide opportunities every day for us to know him more fully (John 16:13).

So be sure to keep your heart open, however God wants to speak to you. Be sure also to ask the Lord to help you stay humble as you listen to other people or as you study his word. Like Apollos, try always to cultivate a thirst to know more about the Lord.

“Lord Jesus, I want to know you more and more. Come and teach me.”

Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh
ngày 28.5.2022

Suy niệm: Cv 18, 23-28

Họ kéo ông sang một bên và giải thích cho ông (Cv 18,26)

Albert Einstein đã nói nổi tiếng, “Tôi càng học nhiều, tôi càng nhận ra mình chưa biết bao nhiêu”. Câu nói đó cũng có thể áp dụng cho Apôlô trong bài đọc một ngày hôm nay!

Apôlô rõ ràng là một người có học. Ông đã nói chính xác về Kinh thánh, điều này phản ánh sự học hỏi và suy gẫm nghiêm túc của ông. Khi nghe những điều mà Gioan tẩy giả đã dạy về Chúa Giêsu, ông ghi nhớ và tìm cách tìm hiểu thêm về Chúa. Ông được mô tả là có “tinh thần hăng hái”, nhiệt tình và say mê lẽ thật (Cv 18,25). Tuy nhiên, ông chỉ biết về phép rửa của Gioan.

Một ngày nọ, khi Apôlô mạnh dạn nói về Chúa Giêsu trong hội đường, ông được Priscilla và Aquila, những người bạn của Phaolô, những người đã “giải thích cho ông về Con đường của Thiên Chúa một cách chính xác hơn” (Cv 18,26). Apôlô đã lắng nghe với một tinh thần khiêm tốn và khát khao; ông đã không phản ứng phòng thủ. Thay vào đó, ông sẵn sàng nghe và tiếp nhận tất cả những gì họ chia sẻ về Chúa Giêsu – đặc biệt rằng Ngài là Đấng đã hứa của Thiên Chúa, Đấng sẽ làm phép rửa bằng Chúa Thánh Thần. Tâm hồn của ông rộng mở đối với ân huệ của Chúa Thánh Thần, đến nỗi Giáo hội địa phương đã gửi thư cho các tín hữu ở Achaia giới thiệu Apôlô như một người thầy đáng tin cậy!

Chúng ta có thể học từ Apôlô – và Einstein – rằng Chúa luôn có nhiều điều mà Ngài muốn dạy chúng ta. Lòng nhân từ, tình yêu thương và sự quảng đại của Ngài là vô hạn. Chúng ta không bao giờ có thể đi đến tận cùng của chúng. Nhưng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài để hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, và Ngài sẽ tạo cơ hội mỗi ngày để chúng ta biết về Ngài đầy đủ hơn (Ga 16,13).

Vì vậy, hãy bảo đảm rằng tâm hồn của bạn luôn rộng mở, dù Thiên Chúa muốn nói với bạn. Cũng hãy chắc chắn cầu xin Chúa giúp bạn luôn khiêm tốn khi lắng nghe người khác hoặc khi bạn học lời Ngài. Giống như Apôlô, hãy luôn cố gắng nuôi dưỡng khao khát được biết thêm về Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con ngày càng muốn biết Chúa nhiều hơn. Xin hãy đến và dạy dỗ con.

* * *

Ga 16, 23-28
Vì chính Cha yêu thương anh em (Ga 16, 27)

 

Trong mỗi Thánh lễ, Linh mục giới thiệu về Chúa Cha của chúng ta bằng cách lưu ý rằng chúng ta có thể “dám” dâng lời cầu nguyện này bởi vì chính Chúa Giêsu đã hướng dẫn chúng ta làm điều đó. Rốt cuộc, cần phải táo bạo một chút khi đề cập đến Đấng Tạo Hóa của toàn thể vũ trụ bằng những từ ngữ thân mật và riêng tư như vậy! Nhưng đó chính xác là những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta cũng mạnh mẽ như tình yêu mà bất kỳ người cha nào dành cho con cái của mình – trên thực tế, Ngài còn yêu thương chúng ta hơn bất kỳ người cha trần thế nào có thể yêu thương con mình.

Nhưng bạn có thấy khó không, dù bạn có cầu nguyện kinh Lạy Cha bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì trong sâu thẳm, bạn có tin rằng Thiên Chúa yêu thương bạn không? Hãy nghĩ đến những kiểu suy nghĩ có thể len ​​lỏi trong tâm trí chúng ta: Chắc chắn rằng Thiên Chúa  yêu thương loài người nói chung, nhưng Ngài phải thất vọng về tôi. Thiên Chúa đã ban cho tôi biết bao ơn lành, nhưng tôi vẫn còn thiếu sót; Làm sao Ngài có thể yêu thương một người như thế? Bất cứ khi nào những ý nghĩ này nảy sinh, hãy tưởng tượng Chúa Giêsu nói với bạn bằng giọng mạnh mẽ của Ngài: “Chính Cha yêu thương anh em” (Ga 16, 27).

Chính Chúa Giêsu đã đưa ra bằng chứng về tình yêu thương của Cha Ngài chỉ vài giờ sau đó khi Ngài sẵn lòng đi tới cuộc khổ nạn và cái chết của mình. Hành động yêu thương này khiến thánh Gioan cảm động đến nỗi, nhiều thập kỷ sau, ngài nhớ lại lời hứa của Chúa Giêsu rằng niềm vui của chúng ta sẽ “trọn vẹn” vì Ngài đã giúp chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa là Cha của chúng ta (Ga 16, 24).

Sự thật này mang tính cách mạng đến nỗi nó đã thay đổi tiến trình lịch sử – và nó cũng đang thay đổi cuộc đời bạn! Hãy dành một chút thời gian cầu nguyện của bạn ngày hôm nay để ngồi với câu này. Hãy đọc đi đọc lại nhiều lần, hoặc tự mình đọc thuộc lòng: “Chính Cha yêu thương bạn” (Ga 16, 27). Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mang lẽ thật này về nhà cho bạn. Khi bạn làm như vậy, hãy tưởng tượng Chúa Giêsu ở bên cạnh bạn, khuyến khích bạn đi đến với Chúa Cha. Hãy gạt bỏ mọi suy nghĩ về Thiên Chúa là độc ác, giận dữ hoặc không khoan nhượng. Thay vào đó, hãy tập trung vào đức tin không lay chuyển của Gioan vào lẽ thật này: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài” (3, 16).

Thiên Chúa yêu thương bạn. Dù bạn là ai và bạn đã làm gì, Ngài vẫn yêu bạn. Hãy đến với Ngài trong lời cầu nguyện hôm nay. Hãy gọi Ngài là Cha của bạn.

Lạy Cha trên trời, nhân danh Chúa Giêsu, xin nghe lời con cầu nguyện.

Comments are closed.

phone-icon