Chầu Thánh Thể – Tình yêu Thiên Chúa 

0

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Lời dẫn:
Kính thưa cộng đoàn,
Kitô giáo là tôn giáo của sự sống, một sự sống mới, sự sống vĩnh cửu, để con người được sống dồi dào, sung mãn trong Đức Kitô. Và đó là bằng chứng tuyệt đỉnh của tình yêu Thiên Chúa, khi sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống (1 Ga 4,9).

Và Đức Giêsu không chỉ ban sự sống vĩnh cửu, Người còn nuôi dưỡng sự sống đó cách đều đặn và liên tục qua Bí tích Thánh Thể, vì “con người không chỉ sống vì cơm gạo, mà còn sống nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra”.

Vâng, Lời Thiên Chúa không chỉ trở nên xác thịt và ở giữa loài người – mà còn trở nên bánh nuôi sống nhân trần. Điều mà loài người không dám nghĩ tới thì tình yêu Thiên Chúa đã thực hiện.

Cảm nhận tình yêu vô biên của Thiên Chúa trong Đức Giêsu, chúng ta cùng nhau hướng nhìn về bàn thờ Thánh Thể, để dâng lời tán tụng và nguyện cầu.

2. Đặt Mình Thánh – HÁT: Trước Thánh Thể

3. LỜI NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã quy tụ chúng con trước Tôn Nhan Cực Thánh của Chúa, trong những thời gian linh thánh này, để giúp chúng con cảm nhận tình yêu cao vời, sâu thẳm của Chúa dành cho chúng con, cho gia đình chúng con, một tình yêu vô biên vô lượng mà ngôn ngữ con người không thể sánh ví. Một tình yêu cao cả đến hiến mạng vì chúng con, thế mà lạy Chúa, chúng con vẫn thờ ơ, chúng con vẫn lãnh đạm! (Thinh lặng giây lát)

Còn phần Chúa, Chúa vẫn yêu thương chúng con. Cho dầu chúng con không trung tín, Chúa vẫn một lòng trung tín, vì Chúa không thể nào chối bỏ chính mình. Đơn giản, vì Chúa là Tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu! Ước gì vào giây phút này, con có thể thưa với Chúa tự đáy lòng con: “Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con! Xin tha thứ cho sự bất trung của con! Và xin gìn giữ bảo toàn con trong tình yêu của Chúa!

 (Thinh lặng 5 phút).

4. HÁT: Tình ca vô tận (Tình Ngài như mạch sống)

(Xin mời cộng đoàn đứng)

5. LỜI CHÚA:

Dẫn vào Lời Chúa:
Thiên Chúa trong Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, thực sự đã đến sống trên mặt đất của chúng ta, đã chia sẻ niềm vui nỗi khổ của chúng ta. Người đã biết niềm hy vọng và nỗi chán chường của chúng ta. Ngày hôm nay, Người hiện diện giữa chúng ta nhờ Thánh Linh của Người, để ngự trong lòng những kẻ tin vào Người. Và đặc biệt, Người hiện diện với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Với lòng yêu mến, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa qua Thánh sử Gioan.

Tuyên đọc Lời Chúa:
Đức Giê-su nói với những người Do Thái: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” (Ga 6:32-33)

(Sau mỗi đoạn, thinh lặng 5 giây rồi HÁT)

CỘNG ĐOÀN HÁT:  Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con.

“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6:35-35)
CỘNG ĐOÀN HÁT:  Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con.

 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Ga 6:51-51)
CỘNG ĐOÀN HÁT:  Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con.

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (Ga 6:54-57)

CỘNG ĐOÀN HÁT:  Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con.

(Xin mời cộng đoàn ngồi)

6. SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN:

Kính thưa cộng đoàn,
Phép Thánh Thánh Thể chứa đựng mọi tặng phẩm của Thiên Chúa dành cho nhân loại trong Đức Giêsu, nhờ Thánh Thần.

Trong phép Thánh Thể, Đức Giêsu thực sự hiện diện và hoàn toàn tự hiến cho chúng ta đến độ trở thành thức ăn cho chúng ta. Đức Giêsu thực sự phó nộp thân mình Người cho chúng ta, với tất cả xác hồn, nhân tính, thần tính, cùng với tất cả mọi mầu nhiệm. Điều này thật phi thường!

Trong sự hiệp thông Thánh Thể, không những chúng ta “ăn thịt” Đức Giêsu mà còn được tràn đầy Thánh Thần và ân sủng của Người. Thật hạnh phúc cho những ai thành tâm đến với Bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, để đón nhận hồng ân cứu độ tuyệt diệu Thiên Chúa ân ban cho đời.

(Thinh lặng 3 phút – Mời cộng đoàn quỳ)

Vào giây phút này, Chúa Giêsu Thánh Thể đang nói với mỗi người chúng ta: Nếu con biết được hồng ân Thiên Chúa dành cho con trong những ngày tĩnh tâm này, để con nhận ra Bí tích Thánh Thể là Tình Yêu tuyệt vời mà con phải hết lòng yêu kính, tôn thờ.

Nếu con nhận ra hồng ân Thiên Chúa đã chăm sóc và quan phòng cho đời sống con, cho gia đình con, cho giáo xứ con, con sẽ sống thế nào cho đẹp lòng Chúa? (thinh lặng giây lát)

Vâng, lạy Chúa Giêsu!
Chúng con hết lòng cảm tạ vì những ân sủng Chúa thương ban cho chúng con, xin cho chúng con lòng khao khát gắn bó với Chúa. Xin giúp chúng con biết chu toàn bổn phận của một người con đối với Chúa – và chu toàn nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ trong gia đình, biết chuẩn bị cho chính bản thân cũng như những người trong gia đình, trung thành tuân giữ Luật Chúa và Luật Hội Thánh, siêng năng tôn thờ Chúa trong bí tích Thánh Thể, và đón nhận Chúa vào tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

(Thinh lặng 3 phút)

7. HÁT: Đây nhiệm tích

8. HÁT KẾT: Tình Chúa cao vời

Comments are closed.

phone-icon