Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ): 34 – Câu chúc “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an” có ý nghĩa gì?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền Thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc hiểu được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

34. Câu chúc kết thúc thánh l “L xong, chúc anh ch em đi bình an” có ý nghĩa gì?

Đó là những lời cuối cùng mà chủ tế nói trong thánh lễ. Những lời này không chỉ có mục đích để kết thúc thánh lễ bằng cách giải tán giáo dân, nhưng còn có ý nghĩa sai đi. Linh mục muốn nói:

– Anh chị em vừa nghe Lời Chúa, vừa suy ngẫm và tung hô lời giáo huấn của Chúa Kitô, thì bây giờ hãy đem những lời ấy ra thực hành. Hãy đi làm chứng về điều mình vừa nghe, về điều mình tin.

– Trong thánh lễ, anh chị em đã nhớ rằng Chúa Kitô đã hiến mạng sống mình vì tình yêu, và anh chị em cố gắng noi theo gương của Người. Anh chị em đã lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Giờ đây, anh chị em hãy ra đi trong bình an của Chúa Kitô! Hãy ban tặng sự sống của mình giống như Chúa Kitô đã làm! Hãy yêu mến tha nhân như Người đã làm gương cho chúng ta! Hãy yêu thương, tha thứ, và đi gieo niềm hy vọng khắp mọi nơi!

Trong sách lễ bằng Pháp ngữ, chủ tế nói:
“Hãy ra đi trong bình an của Chúa Kitô” (Allez dans la paix du Christ).

Còn trong sách lễ bằng Anh ngữ, có thể chọn một trong ba công thức sau :
“Hãy ra đi trong bình an của Chúa Kitô” (Go in the peace of Christ),
“Thánh lễ đã xong, hãy ra đi trong bình an” (The Mass is ended, go in peace),
“Hãy ra đi trong bình an yêu mến và phc v Thiên Chúa” (Go in peace to love and serve the Lord).

ENGLISH

34. What does the concluding greeting at the end of Mass Go forth, the Mass is ended” mean?

These are the last words spoken by the celebrant in Mass. They not only serve the purpose of ending the Mass by dismissing the people, but also has a meaning of sending. The priest wants to say:

– Brothers and sisters, you have just heard the Word of God, contemplated and acclaimed the teaching of Christ, and it is now the time for you to practice such Word. Go and bear witness to what you have just heard and what you believe in.

– In Mass, you have just been reminded that Christ has given His life for love, and now try to follow His example. You have received the Holy Body and Blood of Christ.

Now, go in the peace of Christ! Give your life just as Christ has done! Love your neighbors as He has set an example for us! Love, forgive, and go and sow seeds of hope everywhere!

In the Vietnamese missal, the celebrant says:
“The Mass is ended, go in peace” (Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an)

In the English missal, it is possible to choose one among the four following formulas:
Go forth, the Mass is ended”,
Go and announce the Gospel of the Lord”,
– “Go in peace, glorifying the Lord by your life”.
– “Go in peace”.

FRANÇAIS 

34. Que signifie la formule d’envoi: “Allez, dans la paix du Christ!”?

“Allez, dans la paix du Christ !”. Ce sont les derniers mots que le prêtre prononce à la messe. À juste titre, on a souvent souligné qu’ils n’ont pas uniquement pour but de mettre un point final à l’action liturgique en renvoyant chacun chez soi. Ils sont aussi un envoi.

 – Vous qui venez d’entendre la Parole de Dieu, pourrait dire le prêtre, vous qui venez de méditer et d’acclamer l’enseignement du Christ, allez maintenant les mettre en pratique. Allez témoigner de ce que vous avez entendu et de ce que vous croyez.

– À la messe, vous vous êtes rappelés que le Christ a donné sa vie par amour et vous avez reconnu que ce don était à imiter. Vous avez reçu le pain eucharistique, vous avez communié au corps et au sang du Christ.

Maintenant, allez dans la paix du Christ! Partez communiquer cette Paix à vos frères et sœurs! Allez donner votre vie comme il a donné la sienne. Allez vivre pour les autres comme il vous en a donné l’exemple. Allez aimer, allez pardonner, allez semer partout l’espérance.

* Le nouveau Missel propose trois autres formules d’envoi:
– Allez porter l’Évangile du Seigneur.
– Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.
– Allez en paix.

Comments are closed.

phone-icon