Diễn nguyện và ca mừng Thánh Vinh Sơn Liêm

0

Diễn nguyện về cuộc đời Thánh Vinh Sơn Liêm + Vũ khúc “Đây bài ca ngàn trùng” + Vũ khúc “Thánh Vinh Sơn Liêm hiển vinh” và Ca khúc “Ngợi ca Thánh Vinh Sơn Liêm” – do các nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp trình diễn trong NGÀY GIA ĐÌNH ĐA MINH VIỆT NAM 06.11.2022 – Chủ đề: THÁNH VINH SƠN LIÊM 250 NĂM, VỊ CHỨNG NHÂN HÒA BÌNH – tại Hội dòng ĐA MINH TAM HIỆP.

Comments are closed.

phone-icon