Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự

0

Tác giả: FR. MITCH PACWA
Nguồn: WAU, Personal Spirituality Resources
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

Thực Hiện Cam Kết
Nếu chúng ta cố gắng lắng nghe Thiên Chúa, chúng ta phải xem xét một loạt những nguyên tắc về sự lắng nghe Thiên Chúa.

Về bản chất, những nguyên tắc này thì khách quan, nhưng thế giới hiện đại thường thấy khó khăn để chấp nhận chúng. Để lắng nghe Chúa, chúng ta cần thực hiện sự cam kết đối với Thiên Chúa trước tất cả những cam kết khác.

Việc phân định thánh ý Chúa trong cuộc sống của chúng ta và trong những hoàn cảnh mà chúng ta sống là một yếu tố then chốt của người Kitô hữu. Cùng những ân ban của Chúa Thánh Thần, bao gồm việc nói các ngôn ngữ, nói tiên tri, làm phép lạ và chữa lành, Thánh Phaolô liệt kê khả năng phân định các thần (1 Cr 12,8-10). Vì thế, chúng ta bắt đầu bằng cách nhận ra rằng sự phân định là một ân ban mà Thiên Chúa tuôn đổ trên chúng ta, bắt nguồn từ sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần làm cho sự phân định được khả dĩ. Những gì chúng ta phân định là sự  phân biệt giữa điều đến từ Thiên Chúa và điều không đến từ Thiên Chúa, hoặc thậm chí trái ngược với Người, điều mà qua nhiều thế kỷ thường được coi như là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Trong trường hợp này, “thế gian” không phải là điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng, nhưng là những điều của  thế gian có thể dẫn chúng ta lạc đường. Tương tự, Thiên Chúa đã tạo dựng con người như một hữu thế tốt lành; “xác thịt” ám chỉ đến bản chất bị tổn thương của chúng ta, nó có thể dẫn chúng ta lạc xa Chúa.

Ai đã ăn đường và bơ thì thất vọng vì vị không thực của đường ăn kiêng và bơ thực vật. Cũng thế, những người đã được sự tốt lành của Thiên Chúa chạm đến đều nhận thức được những trải nghiệm của họ chỉ là chân thực và tốt chỉ khi nó giống như Thiên Chúa hoặc hoàn thành mục đích mà Người đặt để cho chúng. Chúng ta đặt Thiên Chúa  là trọng tâm để đối kháng vi thế gian, xác thịt và ma quỷ, giúp ta phân định điều gì là đến từ Thiên Chúa và điều gì là không. Vì lẽ đó, chúng ta bắt đầu thừa nhận và tin rằng, chính sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta khiến cho sự phân định có thể được thực hiện.

Thiên Chúa có phải là thứ nhất trong cuộc đời của tôi không? Để có thể phân biệt ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải xem xét những gì chúng ta mong đợi trong cuộc sống, nghĩa là những giá trị căn bản nhất của chúng ta. Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất để có thể phân định thánh ý của Thiên Chúa khỏi những ảnh hưởng khác là quyết định rằng tôi muốn làm hài lòng Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác trên trần gian này. Vấn đề này chung quy là một sự lựa chọn căn bản mà Chúa Giêsu đề ra cho mỗi người: Bạn sẽ yêu mến Thiên Chúa hết trí khôn, hết lòng, hết linh hồn, hết sức bạn và yêu người thân cận như chính mình chứ? Cho đến khi chúng ta chưa thể trả lời có với câu hỏi của Người, thì chúng ta thậm chí cũng không thể bắt đầu để phân định ý muốn của Thiên Chúa. Quyết định yêu mến Thiên Chúa hoàn toàn giải phóng chúng ta để tìm kiếm ý Người, không quan trọng điều gì xảy ra. Nếu tôi không ước muốn làm hài lòng Thiên Chúa, tôi sẽ không những không có khả năng (phân định) mà thậm chí còn không quan tâm đến việc phân định ý muốn của Người.

Ngay cả sau khi chúng ta đã quyết định yêu mến Chúa hết lòng, chúng ta có thể gặp những khó khăn trong việc tuân theo những điều răn của Người, chưa nói đến việc phân định giữa những điều tốt khác nhau mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta làm. Tại sao chúng ta thất bại trong việc giữ những ý định tốt mà chúng ta làm với Chúa?

Một khó khăn trong việc phó mình hoàn toàn cho Thiên Chúa là con người chúng ta có khuynh hướng đặt những khía cạnh khác nhau của cuộc sống vào trong những ngăn riêng lẻ và không có liên kết với nhau. Chúng ta tạo ra các ngăn cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội, cho nghề nghiệp, cho chính trị, cho gia đình và cho niềm vui. Điều đó khiến cho việc hợp lý hóa các hành động của chúng ta dễ dàng hơn. Chúng ta có thể “vui vẻ” vào tối thứ Bảy bằng cách nuông chiều theo những hành vi vô luân và tách nó ra khỏi thời gian của chúng ta với Thiên Chúa vào ngày Chúa Nhật. Hoặc chúng ta có thể chấp nhận thăng chức trong công việc bởi vì điều đó có nghĩa là có thêm danh tiếng hoặc nhiều tiền bạc hơn, cho dẫu điều đó có thể cản trở chúng ta thực hiện những bổn phận của mình đối với gia đình.

Cam kết với ý muốn của Thiên Chúa đòi hỏi sự hợp nhất của mọi khía cạnh trong cuộc sống của một người thành một tổng thể thống nhất. Làm cách nào để tôi đặt Thiên Chúa lên trên hết và đưa Người vào trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc đời tôi – đời sống luân lý, đời sống chính trị, đời sống tình dục, đời sống gia đình của tôi? Làm cách nào tôi để Chúa sắp đặt những ưu tiên trong cuộc sống của tôi và xác định điều gì là quan trọng nhất? Chúng ta có thể mang Thiên Chúa vào trong từng phần của cuộc sống chúng ta qua lời cầu nguyện và việc suy niệm của chúng ta. Thiên Chúa rất quan tâm đến cuộc sống gia đình của chúng ta: Chúng ta nói chuyện với những người khác trong gia đình mình như thế nào? Thiên Chúa rất quan tâm đến tài chánh của chúng ta: Chúng ta làm việc tốt như thế nào để kiếm tiền? Chúng ta thưởng công cho các đồng nghiệp hoặc nhân viên tốt như thế nào? Chúng ta xử lý tài sản của công ty như thế nào? Thiên Chúa quan tâm đến vấn đề tình dục của chúng ta, đặc biệt những lĩnh vực mà chúng ta chưa bao giờ đề cập đối với người khác, hoặc ít nhất là với một vài người. Đây là những lãnh vực trong đó chúng ta có thể tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa và hành động để sống điều đó. Cam kết với ý muốn của Thiên Chúa đòi hỏi sự thống nhất của mỗi và mọi khía cạnh của cuộc sống mình một tổng thể thống nhất. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa cần phải được đặt lên trên những cam kết khác trong cuộc sống của chúng ta.

Đây là một trích lọc từ cuốn sách có tựa đề Làm Cách Nào để Lắng Nghe Khi Thiên Chúa Nói, Tác giả là Cha Mitch Pacwa (The Word Among Us Press, 2011), có thể truy cập tại www.wau.org/books.

Comments are closed.

phone-icon