Chúa Kitô yêu thương nhân loại đến cùng – Chúa Nhật Lễ Lá

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (27,11-54, bài ngắn)

Khi ấy, Chúa Giêsu đứng trước tổng trấn Philatô, và quan hỏi Người rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?”

Chúa Giêsu đáp: “Ông nói đúng!”

Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người không trả lời chi cả. Bấy giờ Philatô bảo Người: “Ông không nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao?”

Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng: “Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô?”

Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp Người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: “Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy”.

Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: “Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai?” Họ thưa: “Baraba!” Quan lại lên tiếng hỏi họ: “Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô, ta phải làm gì?” Họ đồng thanh đáp: “Ðóng đinh nó đi!” Quan lại hỏi: “Nhưng người này đã làm gì nên tội?” Chúng càng la to: “Ðóng đinh nó đi!”

Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: “Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi”. Toàn dân đáp: “Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi”. Bấy giờ quan phóng thích Baraba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá.

Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh Người. Họ lột áo Người ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một cây sậy, họ quỳ gối trước mặt Người mà nhạo báng rằng: “Tâu vua dân Do-thái!” Ðoạn họ khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy đập trên đầu Người. Khi đã chế nhạo Người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người và điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Xyrênê tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho Người.

Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho Người uống rượu hoà với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: “Chúng đã chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm”. Rồi họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như sau: Người này là Giêsu, vua dân Do-thái. Lúc ấy, cùng với Người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả.

Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói: “Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi!” Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo Người rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình! Nếu nó là vua dân Do-thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: “Ta là Con Thiên Chúa!”

Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: “Eli, Eli, lema sabachtani!” Nghĩa là: “Lạy Chúa con, lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!”

Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: “Nó gọi tiên tri Elia”. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: “Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không?” Ðoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở.

(Thinh lặng trong giây lát)

Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: “Ðúng người này là Con Thiên Chúa”.

***

Chúa Nhật hôm nay có hai sự kiện trái ngược nhau: Lễ Lá và Cuộc Thương Khó, vinh quang và tiêu diệt, chiến thắng và thất bại. Lễ Lá và Cuộc Thương Khó là hai khía cạnh của cùng một mặc khải: Đức Giêsu thành Nazareth là Đấng Mêsia, Vua muôn dân, Con Thiên Chúa. Tại Giê-ru-sa-lem, đám đông công nhận mọi lời tiên tri nơi Đức Giêsu đã ứng nghiệm: Người là con vua Đa-vít; Đấng ngự đến nhân danh Chúa… Vị ngôn sứ này, được tung hô như một vị vua, không có của cải và quyền lực; cỗ xe hoàng gia của Người chỉ là một con lừa nhỏ. Vẻ bên ngoài đáng cười nhạo để nói lên sự toàn năng của vị vua vũ trụ, tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Toàn bộ bài Thương Khó cho chúng ta thấy dung mạo Đức Giêsu, một vị vua bị sỉ nhục và bị khinh miệt, chỉ có thập giá làm ngai vàng và lăng mộ làm cung điện.

Vị vua của vũ trụ, thay vì chọn con đường quyền lực, đã chọn con đường phục vụ. Người là Chúa nhưng chấp nhận mang thân phận của một người đầy tớ, chấp nhận bị ngược đãi, bị nhục mạ và ngay cả cái chết. Mới đây, Người vừa được hoan nghênh và tung hô. Giờ đây, Người bị nhạo báng và đánh đập, bị xúc phạm, bị khạc nhổ và khinh miệt, phải đội vương miện làm bằng gai nhọn. Người bị xiềng xích, là Đấng đến để loan báo cho loài người sự giải thoát của họ; Người bị giao nộp cho sự căm thù, là Đấng đến để loan báo sứ điệp của tình yêu. Đấng sắp chết, lại là Chúa tể của sự sống.

Chúa Kitô yêu thương nhân loại đến cùng. Người vác thập giá của mình thay cho tất cả thập giá đang đè nặng trên những người khóc lóc và đau khổ. Người chấp nhận cái chết hơn là bỏ mặc những người bị bỏ rơi, loại trừ, bị bắt bớ, tra tấn, bị kết án, bị xử tử một cách bất công. Đức Giêsu đã chấp nhận những cơn đau đớn tột cùng và chấp nhận cái chết chỉ vì yêu thương. Người chấp nhận cái chết để cái chết ấy phải chết đi để sự sống được mở ra.

Chúng ta cùng nghe và hiệp thông trong Lời nguyện Nhập lễ của Chúa nhật Lễ Lá hôm nay:

“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học Người để lại trong cuộc thương khó, và được thông phần vinh quang phục sinh với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến thuở muôn đời. Amen.”

Comments are closed.

phone-icon