Tuần cửu nhật kính Thánh nữ Tiến sĩ Catarina – Ngày thứ sáu

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ sáu – Đôi cánh tình yêu

Có thể ví Thánh Catarina như mảnh đất màu mỡ, nơi trổ sinh dồi dào những hoa trái ân thánh. Quả thực, ơn thánh Chúa nơi Thánh Nữ đã không trở nên vô hiệu, nhưng làm phát sinh nơi Ngài một tình yêu mãnh liệt không những đối với Thiên Chúa mà còn đối với tha nhân, một tình yêu sống động với nhiệt tâm chữa lành thế giới. Khi đã khám phá ra sự bất khả phân ly của “đôi cánh tình yêu”: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, Thánh Catarina hiểu rằng sự kết hợp huyền nhiệm nhất thiết phải bùng cháy lên trong việc phục vụ quảng đại và chuyển cầu mà chúng ta mắc nợ như mắc nợ tình yêu tha nhân.

Thao thức của Chị Catarina cũng là lời mời gọi của Chúa đối với mỗi người chúng ta: “Hãy yêu mến Chúa hết tâm hồn, hết sức và hết trí khôn, và yêu tha nhân như chính mình”. Khát vọng yêu mến đó, xin Chúa luôn làm lớn mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta.

Comments are closed.

phone-icon