Tuần cửu nhật kính Thánh nữ Tiến sĩ Catarina – Ngày thứ tám

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ tám – Chúa Ba Ngôi, vực thẳm tình yêu

Một lần nữa Catarina tìm thấy căn tính và mục đích của mình trong sự viên mãn mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Chính khi biết mình bất toàn yếu đuối và tìm đến ẩn náu nơi “vực thẳm tình yêu” của Ba Ngôi thì tâm hồn Catarina được biến đổi. Giờ đây tâm hồn Ngài như mảnh đất mầu mỡ, trổ sinh dồi dào những hoa trái thánh ân.

Chị Thánh có nhiều kinh nghiệm về tình yêu Chúa Ba Ngôi. Chị đã được đốt lên trong tâm hồn ngọn lửa của sự thân thiện với Thiên Chúa và tha nhân. Xin cầu bầu cho chúng em, những người đang tiếp nối Chị, để mỗi ngày chúng em biết chìm sâu trong “vực thẳm tình yêu Ba Ngôi”, hầu được Chúa biến đổi và hăng say thực thi sứ vụ chữa lành thế giới. Amen.

Comments are closed.

phone-icon