Tuần cửu nhật kính Thánh nữ Tiến sĩ Catarina – Ngày thứ ba

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ ba – Căn phòng nội tâm

Chính trong căn phòng nội tâm phong phú đã cho Thánh Nữ Catarina một kinh nghiệm về sự thiếu thốn bất toàn của mình. Chị Thánh hiểu ra rằng, ân sủng chủ yếu của đời sống và sứ vụ của ngài phát xuất từ khát vọng mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn ngài.

Một khi không chỉ sống với những hoạt động bề bộn bên ngoài, mà còn gắn bó với đời sống nội tâm, chúng ta sẽ khám phá ra một nơi cư ngụ ở bên trong chúng ta, một “vực thẳm linh thánh”, ở đó chúng ta học biết Thiên Chúa lẫn chính mình.

Trong căn phòng nội tâm, xin Chúa giúp chúng ta không những biết đánh giá thiếu sót của mình, mà nhất là còn nhận ra giá trị của mình nữa để chúng ta xác tín Chúa là Cha yêu thương mà vươn lên trong sự thánh thiện của đời sống dâng hiến.

Comments are closed.

phone-icon