Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC:

 – Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.

– Hát: Lòng Chúa Ai Tuất.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ:

Lạy Chúa Giêsu, để thực hiện hoài bão cứu thế mà năm xưa Chúa đã tự nguyện nhập thể làm người. Chúa đã mang lấy dáng hình nhân loại, cũng chịu nhiều muôn phần cơ hàn, thiếu thốn, bởi Chúa muốn đồng hành, đồng phận với chúng con. Chúa muốn hiệp thông với chúng con trọn vẹn ngoại trừ tội lỗi.

Ba năm cuối đời, Chúa rong ruổi đó đây, để mặc khải cho mọi người về lòng thương xót vô bờ của Cha: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. Tình yêu của Thiên Chúa đã nên cụ thể, hiện thực, qua sự hiện diện của Chúa, và được minh chứng cách sống động qua hiến lễ Thập tự. Để cứu thoát chúng con Thiên Chúa đã phó nộp Con Một Ngài. Và Đức Giêsu vì yêu Cha, vì yêu chúng con đã chấp nhận chịu mục nát trong đau thương, để nên hạt giống thừa sai tiên khởi, chôn vùi vào giữa lòng nhân thế. Chấp nhận tiêu hao tự huỷ, hạt giống Đức Kitô đã làm phát sinh muôn ngàn bông hạt là các tín hữu.

Rồi để lấy sự ở cùng chúng con làm vui thích, nên dẫu đã từ bỏ thế gian mà về cùng Cha, Chúa đã có sáng kiến lập bí tích Thánh Thể, nhiệm tích yêu thương, để dẫu Chúa không còn hiện diện cách hữu hình trong không gian và thời gian, thì Chúa vẫn cận kề, gần gũi chúng con nhờ vào Bánh Thánh. Mỗi ngày Chúa vẫn tiếp tục lễ dâng thập giá xưa nhờ các Linh Mục, để thế gian luôn được bao trùm trong yêu thương, mà trên hết được thanh tẩy tội lỗi nhờ máu châu báu của Chúa đang đổ ra huyền nhiệm trên các bàn thờ. Hơn nữa, Chúa còn ân ban Máu Thịt làm lương thần cho đoàn con, đang trên đường lữ hành về quê trời hằng sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã nối kết chúng con nên một trong Chúa, Thánh Thể còn giúp chúng con được hợp nhất khăng khít với nhau. Kính lạy Thánh Thể, chúng con sấp mình kính tin, thờ lạy sự hiện diện của Chúa giữa chúng con. Chúng con xin tri ân cảm tạ tình yêu muôn đời muôn thuở của Chúa. Xin Chúa mãi đồng hành và tiếp tục chúc phúc cho chúng con. Chúng con muốn sống nhờ Chúa, nhờ vào Bánh Thánh, chúng con còn muốn sống nhờ bánh Lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy nỗi khao khát này, qua việc trao ban sứ điệp tình yêu Chúa cho chúng con. Chúng con đang chân thành lắng nghe.

– Hát: Lời Ngài.

III. ĐỌC LỜI CHÚA: ( Mt 28, 16 – 20 )

IV. SUY NIỆM: (ngồi).

Nhận từ Cha sứ mạng sai đi, Đức Giêsu đã vào trần gian. Bằng con đường nhập thể. Chúa khởi đầu công việc cứu thế ngay từ khi vừa hình thành trong lòng Đức Maria, qua việc thăm viếng và ban ơn cứu độ cho gia đình Giacaria. Những năm cuối đời, qua các hoạt động công khai, Ngài đã tỏ lộ nhiệt tâm muốn lôi kéo mời gọi mọi người hội nhập vào vương quốc tình yêu mà Ngài sẽ thiết lập. Bởi khát khao giải thoát, cứu độ tất cả, Đức Giêsu đã đi xuống tận vực sâu tội lỗi để kiếm tìm, nâng dậy những con người mà xã hội đương thời đang loại bỏ, coi khinh. Ngài kêu gọi Lêvi, biển đổi ông nên Tông đồ. Ngài độ lượng tha thứ cho người đàn bà phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang: “Chị về đi và từ nay đừng phạm tội”. Chúa không dồn đẩy ai vào ngõ cụt, vào con đường cùng, nhưng gợi mở, giúp họ quy hướng về Thiên Chúa Cha là Đấng nhân hậu khoan dung. Suốt kiếp người, Chúa Giêsu hoàn toàn muốn dành để mặc khải về lòng thương xót của Cha. Và hoài bão “cứu thế” cũng cứ lớn dần trong Đức Giêsu. Rồi bởi biết rằng: Ngài sẽ hy sinh mạng sống để cứu chuộc đàn chiên, để quy tụ đoàn chiên về cùng Thiên Chúa, nên cũng trong thời gian hoạt động công khai này, Chúa Giêsu đã chọn gọi các Tông đồ, các môn đệ. Ngài đã huấn luyện và sai họ đi. Ngài thiết lập Giáo Hội, trao quyền bính và sứ mạng loan báo Tin Mừng. Vào chiều thứ nhất trong tuần phục sinh, khi hiện đến giữa các tông đồ, Chúa Giêsu một lần nữa đã nhắc lại sứ mạng chính yếu ấy: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.

Hôm nay, trong bối cảnh Chúa rời bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Chúa đã giao phó sứ mạng cho các tông đồ: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và làm phép rửa cho họ: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hãy dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy”. Những lời này cho chúng con thấy : Dẫu Chúa đã kết thúc sứ mạng của Ngài, để đi vào cõi vinh quang, thì cuộc vinh thăng này, chỉ như là ẩn dấu đi các yếu tố nhân tính mà thôi. Còn Ngài và Chúa Thánh Thần, vẫn mãi mãi đồng hành với Giáo Hội cho đến ngày chung cuộc.

“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”. Đây là bài sai Chúa dành cho các Tông đồ. Với lệnh truyền tối quan trọng này, các Tông đồ phải cấp bách ra đi, xông xáo chinh phục thế giới bằng lời rao giảng, bằng phép rửa chân nhân danh Chúa Ba Ngôi. Vâng lệnh Chúa, các Tông đồ đã ra đi làm chứng nhân cho Tin Mừng nước trời. Họ loan cho mọi người biết về Đức Kitô, Đấng đã đến để rao giảng Tin Mừng cứu độ. Đấng ấy cũng chính là tình yêu cứu độ, Đấng ấy là Tin Mừng cần được loan báo cho mọi nơi, mọi thời: “ Các con hãy đi rao giảng khắp muôn dân”, “Hãy thâu nạp môn đệ khắp tứ phương thiên hạ”, cũng có nghĩa là hãy tìm cách qui tụ, dẫn đưa nhiều người đến cùng vương quốc Đức Kitô, qua phép rửa bởi Nước và Thánh Thần, để họ được tái tạo, nên con cái sự sáng, được thông chia thiên tính, được sống trong quỹ đạo yêu thương, hạnh phúc đời này lẫn mai sau.

 “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế”. Chỉ trong Chúa thì mọi việc chúng con làm mới đạt hiệu quả, nên Chúa đã ở lại cùng chúng con qua Lời Chúa để sáng soi, qua Thánh Thể để nên sức mạnh và ý chí đỡ nâng, qua Thánh Thần để hướng dẫn, dìu dắt, điều động, hầu mọi hoạt động truyền giáo của Giáo Hội nói chung, và của từng Kitô hữu nói riêng, dẫu có nhiều thăng trầm, đau thương, xương máu và nước mắt, dẫu có phải đối mặt với mọi cơn bách hại dữ dội của quyền bính, thế lực trần gian, rốt cuộc vẫn có một kết quả tốt đẹp lạ thường: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh niềm tin công giáo”.

“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”. Hơn 20 thế kỷ qua, Giáo Hội đã không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mạng Đức Kitô đã trao ban, mong sao hậu thế đều đón nhận được hồng ân cứu độ của Chúa.

“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”, đó cũng chính là ơn gọi của từng chúng con. Mỗi chúng con phải là chứng nhân cho công cuộc vĩ đại của Thiên Chúa trong thế gian và lịch sử. Mỗi chúng con phải là Tông đồ thừa sai đích thực của Đức Kitô, phải loan báo Kitô trong mọi hoàn cảnh với tính thuyết phục và sống động. Nhưng … lạy Chúa, bao năm qua rồi, thử nhìn lại xem chúng con đã làm được gì cho công cuộc mở rộng vương quốc của Đức Kitô trên mọi miền thế giới? Chúng con có nhiệt tâm gieo rắc ánh sáng niềm tin, ánh sáng cứu độ cho mọi người? Hay lắm lúc đời sống chúng con là áng mây mù che khuất dung nhan tốt đẹp của Chúa? Mãi cho đến bây giờ, vẫn còn ức ức triệu triệu người vẫn còn dấn bước trong tăm tối. Lỗi tại ai? Tại họ cố tình không đón nhận? Hay tại chúng con không loan báo về Chúa?

Lạy Chúa Giêsu! Chúng con xin lỗi Chúa vì bao phen chưa sống xứng đáng là người con thảo của Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa vì sống chưa xứng đáng là một công dân nước trời. Xin khơi sáng nơi chúng con ánh sáng niềm tin, ánh sáng được toả ra từ thánh giá Chúa. Xin giúp chúng con luôn tích cực sống chứng nhân Tin Mừng bằng hy sinh, cầu nguyện, bằng đời sống đức tin, đức ái… hầu dìu dắt nhiều người về cùng Đức Kitô, Đấng Cứu độ duy nhất, để chính Ngài lại ban cho chúng con nguồn sống vô biên, nguồn hạnh phúc bất tận. (đứng).

– Hát: Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng.

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC:

Lạy Chúa Giêsu, để giải thoát mọi người cách triệt để và toàn diện, giúp mọi người được thanh tẩy khỏi tội, trở thành con cái tự do, trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, được sống an bình, hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với nhau ngay từ đời này, và đến ngày cánh chung sẽ được sống lại để hiệp thông trọn vẹn trong nước Thiên Chúa, và được hưởng hạnh phúc thật, mà Chúa đã tự nguyện xuống trần gian. Chúa đã dùng cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa để thiết lập giao ước mới hoàn hảo, giao ước dành cho mọi người không loại trừ ai. Cứu độ quả là hông ân nhưng không mà Chúa Giêsu dành cho tất cả mọi người sinh ra trên đời. Chúa muốn mọi người đều được nghe biết về giao ước tình yêu, đều đón nhận Tin Mừng của Chúa, gia nhập vào Hội Thánh của Chúa, sống theo lối sống của Chúa hầu được sống đời đời.

Chính trong ân thương dạt dào mà chúng con đã đón nhận hạt giống niềm tin từ tay các vị thừa sai. Bao năm qua chúng con được phúc tin nhận Chúa, thuộc về Chúa. Bao năm qua chúng con phụng sự Chúa chân thật hết tình. Nhưng cũng bao năm qua, Chúa giao cho chúng con sứ mạng làm chứng nhân cho tình yêu cứu độ, thế mà chúng con còn quá thờ ơ trước nhiệm vụ cao cả này. Lạy Chúa Giêsu, xin thứ tha cho chúng con. Xin khơi sáng nơi chúng con niềm tin, nghị lực, tình mến. Ước chi chúng con xác tín rằng: Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất. Danh Giêsu Kitô là danh đáng mến, đáng yêu, là danh cần được loan truyền qua bao thế hệ, là danh cần được rao giảng mọi nơi, mọi thời. Danh Giêsu Kitô cần được lập đi lập lại trên môi miệng con cái loài người với trọn niềm hiếu kính suy phục. Và chúng con phải nỗ lực loan truyền, ca tụng Danh ấy mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu, đại lễ Chúa Về Trời nhắc nhở chúng con về ơn gọi truyền giáo. Xin ban tràn xuống chúng con nguồn sinh lực dồi dào của Thánh Thể, và lửa yêu mến của Thánh Thần, hầu chúng con sẵn sàng để Chúa sử dụng như khí cụ nối tiếp công việc Chúa nơi trần gian.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tiếp tục đi trên trái đất này với đôi chân của chúng con. Xin tiếp tục rao giảng bằng đời sống, bằng môi miệng chúng con, để hướng dẫn địa cầu đến với Chúa Cha, nhờ Chúa Thánh Thần. Amen.

Comments are closed.

phone-icon