Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật VI Phục Sinh A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Thờ Lạy Chúa.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù chúng con chỉ là tạo vật đầy mọn hèn, nhưng lại được Chúa quan tâm lo lắng mọi sự. Chính Chúa đã tự hiến trên thập giá để cứu chuộc tha thứ cho chúng con. Chúa còn tiếp tục tự hiến không ngừng qua hy tế tạ ơn mỗi ngày, để đất trời mãi được kết nghĩa giao duyên.

Qua nhiệm tích Thánh Thể, Chúa đã ân ban Máu Thịt Thần Linh của Chúa nuôi sống chúng con, cho chúng con hạnh phúc được kết liên cùng Chúa, được Chúa hâm nóng tình yêu, gia tăng nghị lực. Tình yêu khiến Chúa đã ban cho chúng con nhiều ân huệ xác hồn. Sống với tình yêu Thánh Thể, chúng con cảm nhận niềm hạnh phúc và an bình, dầu cuộc đời chúng con vẫn còn đó những khó khăn thử thách. Bởi tin Chúa Giêsu Thánh Thể là bạn song hành, dẫn chúng con về nhà Cha vinh phúc, nên chúng con đến tâm tình cùng Chúa, chúng con đến nương nhờ Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúc vinh ngợi khen Chúa. Chúng con cảm tạ tình yêu khôn lường của Chúa. Chúng con xin dâng Chúa xác thân linh hồn còn nhiều nghèo nàn yếu đuối. Xin Chúa nâng đỡ chúng con trong mọi nẻo đường. Xin mặc lấy cho chúng con những tâm tình của Chúa. Xin giúp chúng con yêu mến Thiên Chúa và mọi người nhờ Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đời chúng con có nhiều tâm tư ước nguyện xin được dâng lên, và nếu đẹp ý Ngài, xin thi ân chúc phúc cho chúng con. Và như Maria Mađalêna xưa, chúng con muốn chọn phần tốt nhất, ngồi dưới chân Chúa và nghe Ngài phán dạy. Xin ngỏ lời yêu thương cùng chúng con.

Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA (Ga 14, 15 – 21)

IV. SUY NIỆM (ngồi)

Bởi yêu Cha, Đức Giêsu đã vâng lời Cha đến trần gian làm hy lễ đền tội cho muôn người. Khi ngày giờ “ra đi” để trở về cùng Cha gần kề, Đức Giêsu đã nói những lời tâm huyết với các môn đệ: Ngài ra đi để dọn chỗ cho họ. Nhưng Ngài sẽ không bỏ họ mồ côi, mà hứa sẽ sai một Đấng đến để giúp đỡ họ. Đó chính là Chúa Thánh Thần.

Và như Ngài đã biểu lộ tình yêu Cha bằng sự vâng phục Cha, thì Ngài cũng muốn các môn đệ cũng bộc lộ tình yêu dành cho Ngài, bằng việc tuân giữ các giới răn Ngài: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Dấu chứng của tình yêu là lắng nghe, là tuân phục. Ai yêu mến Đức Giêsu thì giữ  lời Ngài, giữ các giới răn của Ngài, để được sống với Ngài, sống trong Ngài, để được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Với thánh Gioan Tông đồ, thì tình yêu thương là căn bản của mọi sự. Thiên Chúa yêu thương Đức Giêsu. Đức Giêsu yêu thương Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Tình yêu được thể hiện qua mầu nhiệm nhập thể, tử nạn và Phục Sinh. Và con người cũng đã nhờ Đức Giêsu để yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau. Sợi dây yêu thương đã thắt chặt Thiên Chúa và con người, thắt chặt con người với Thiên Chúa, và thắt chặt con người với nhau.

Nhưng yêu phải có dấu chứng, phải có việc làm cụ thể. Nếu như Đức Giêsu đã bộc lộ tình yêu dành cho Cha qua sự vâng phục, tình yêu dành cho chúng ta bằng hy sinh quên mình phục vụ, thì chúng ta phải ngang qua việc giữ các giới răn, để chứng minh tình yêu chân thật dành cho Ngài.

 Cuộc đời Đức Giêsu là một cuộc đời yêu thương tận tình đúng nghĩa. Ngài yêu Cha để chọn ý Cha làm lương thực: “Lương thực của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta”. Trong vườn cây dầu, dù phải lâm cơn hấp hối toát mồ hôi máu nhưng Đức Giêsu đã chọn ý Cha làm tất cả: “Xin đừng theo ý con, nhưng xin cho ý Cha được thể hiện”.

Đức Giêsu yêu Cha, liên kết với Cha, nên một với Cha: “Cha và Cha Ta là một” Sự tự hiến của Đức Giêsu trên thập giá, không chỉ bày tỏ tình yêu Đức Giêsu dành cho Cha qua sự vâng phục tuyệt đối, nhưng con minh chứng Thiên Chúa đã yêu thương loài người vô cùng vô tận: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ thí mạng sống mình vì bạn hữu”.

“Ai yêu mến Thầy thì giữ các điều răn Thầy”. Các điều răn, giới luật Thiên Chúa ban chỉ vì hạnh phúc của chúng ta. Nhưng biết rằng tự sức riêng, chúng ta không thể trung thành yêu mến Thiên Chúa, nên Đức Giêsu đã tìm cách hiện diện với chúng ta một cách hoàn toàn mới mẻ, đó là hiện diên qua Chúa Thánh Thần. Thánh Thần là trạng sư, là Đấng phù trợ, Đấng bào chữa, là Thần Khí sự sống. Ngài đốt cháy trong chúng ta ngọn lửa yêu mến. Với Thánh Thần, nhờ Thánh Thần, chúng ta luôn can đảm mạnh mẽ sống đời chứng tá. Qua Thánh Thần, Đức Giêsu hiện diện giúp chúng ta sống hiệp thông cùng Chúa Ba Ngôi và trung thành bền đỗ đến cùng.

“Ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ cho người ấy biết Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu mến chúng con nhiều. Xin cho chúng con cũng hết lòng yêu mến Chúa bằng cách vâng giữ lời Ngài, vâng giữ các giới răn Ngài, để chúng con nhìn thấy Chúa trong Đức tin, và được sống với Chúa luôn mãi.

(Xin cộng đoàn quỳ thinh lặng và cầu nguyện trong giây lát – 3phút).

Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì giữ các giới răn Thầy”

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay lại một lần nữa, chúng con được nghe thấy lời tạ từ của Chúa trước khi lên đường tử nạn. Trong những khoảnh khắc còn lại, Chúa đã nhắc đi nhắc lại giáo huấn này, như nỗi khát khao tâm tình, chân lý ấy thấm nhập vào chúng con, giúp chúng con cảm nhận lòng yêu mến phải thể hiện bằng hành động. Người môn đệ yêu mến Thầy thì thực thi, tuân giữ các giới răn lề luật của Thầy. Giữ không chỉ là dừng lại ở những giới hạn nhất định, giữ một cách hình thức, máy móc, nhưng bằng trọn vẹn lòng yêu mến chân thành, thì phải để giới răn lề luật của Chúa biến đổi mình thành những người tốt, những người nên giống Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, hẳn Chúa biết chúng con muốn yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, và chu toàn các giới răn Chúa. Thực ra chúng con còn nhiều yếu đuối bất lực, nên vẫn còn bất nhất trong lời nói việc làm.

Xin Chúa là Đấng đã hứa không bỏ chúng con mồ côi, thường xuyên qua Thánh Thể để hiện diện luôn mãi với chúng con, tác động, giúp chúng con luôn sống với Chúa bằng tình yêu, một tình yêu thể hiện bằng hành động cụ thể.

Yêu thương là vâng lời. Chúa đã minh chứng tình yêu Cha bằng sự vâng lời.

Xin sức mạnh Thánh Thể nâng đỡ, để từ nay, chúng con luôn đi trong đường lối Chúa, sống trong tình yêu mến dành cho Chúa và tha nhân. Sống như thế chúng con mới chu toàn lề luật, chúng con mới chiếm hữu được tình yêu Chúa, và mãi mãi được Ngài chúc phúc. Amen.

Comments are closed.

phone-icon