PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu nhi – Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I/ NHẬP

Bằng việc trao ban Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Kitô đã khai sinh Giáo Hội, làm nên một cộng đoàn mới, cộng đoàn dân thánh thuộc về Thiên Chúa.

Xin cho mỗi chúng ta mặc lấy tâm tình của các Tông đồ xưa, cùng cầu nguyện với Đức Maria và khẩn khoản nài xin: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến để canh tân và đổi mới địa cầu”.

 II/ GIẢNG

Thưa quan lớn, tôi đã suy xét và tin nhận đạo Chúa là đạo thật, nên tôi không thể từ bỏ. Giả như có ai đó nói với quan lớn đạp lên đầu đức vua đã ban quyền cao chức trọng cho quan, ắt hẳn quan chẳng dám làm….Lời đối đáp khôn ngoan của lý Mỹ từ đâu mà có được, nếu không phải là nhờ vào Chúa Thánh Thần, Đấng mà Đức Kitô hứa ban cho các tông đồ hôm xưa.

Hình 1: Chúa Giêsu giáng sinh.

1/ Chúa Giêsu nhập thể nơi lòng ai, nhờ vào đâu?
– Nơi lòng trinh nữ Maria nhờ vào quyền năng Chúa Thánh Thần.

2/ Chúa Thánh Thần làm gì khi Chúa Giêsu chịu phép rửa?
– Lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Đức Kitô và xức dầu cho Ngài làm Đấng Kitô của Thiên Chúa.

3/ Được Thánh Thần xức dầu, Đấng Kitô có sứ mạng gì?
– Loan báo tin mừng cho người nghèo, cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi, kẻ câm được nói và kẻ chết được sống lại.

Hình 2: Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần.

4/ Trước khi về trời Chúa Giêsu đã hứa ban gì cho các tông đồ?
– Trao ban cho họ Chúa Thánh Thần.

5/ Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ thế nào?
– Vào ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống trên các thánh tông đồ.

6/ Bảy ơn Chúa thánh Thần là những ơn nào?
– Ơn khôn ngoan, thông minh, hiểu biết, lo liệu, sức mạnh, hiếu thảo, kính sợ Chúa Trời.

Hình 3: Chúa Thánh Thần với các tín hữu sơ khai.

7/ Chúa Thánh Thần có vai trò gì trong Giáo Hội?
– Có những vai trò rất quan trọng:
       + Thần chân lý
       + Đấng thánh hóa
       + Thánh Thần tình yêu
       + Đấng ban sự sống

8/ Đâu là tác động của Chúa Thánh Thần trên các tín hữu sơ khai?
– Giúp các tín hữu nghe và hiểu Lời Chúa.
– Giúp họ gắn bó với Đức Kitô.
– Sống hiệp nhất và yêu thương nhau.
– Cùng nhau rao giảng tin mừng Đức Kitô cho mọi người.

III. ÁP DỤNG

Hình 4: Bí tích Thêm Sức.

9/ Chúa Thánh Thần được ban xuống cho ta khi nào?
– Khi ta lãnh nhận bí tích rửa tội, bí tích giải tội và nhất là bí tích thêm sức.

10/ Lãnh nhận Chúa Thánh Thần, em phải làm gì?
-Theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng:
       + Hết lòng thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa.
       + Làm chứng về Chúa bằng đời sống trong sạch.
       + Không gian dối trong lời nói cũng như việc làm.
       + Mở lòng để chia sẻ và giúp đỡ anh chị em nghèo khổ chung quanh.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Sai đi

Thần khí Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi ngài sai tôi đi.
Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. Mang tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi.

Comments are closed.

phone-icon