Why did I have the Mother of my Lord… – Suy niệm theo WAU ngày 31.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Why did I have the Mother of my Lord come to me like this? (Luke 1:43)

On this feast of the Visitation, close your eyes and imagine that you are Elizabeth.

You and Zechariah are past child-bearing age, and you have resigned yourself to remaining childless. But then, Zechariah returns from his duties as a Temple priest describing an encounter with an angel and the amazing promise he heard. And soon you find yourself pregnant!

It seems too good to be true, despite the angel’s assurance. So instead of telling everyone, you stay quietly at home, praying and preparing for this major life change. Six months along, you begin to feel a tinge of concern. Are you too old for this? Would there be complications? Who would help you with the birth? You try to remain prayerful, but you can’t completely banish worry.

Then you hear a knock at your door, and you recognize the voice of your young cousin Mary. How did she know how much you needed her? In response to her greeting, the baby in your womb moves unmistakably. What immense joy you, your child, Mary, and Jesus share at that moment!

Mary quickly assures you that she isn’t just stopping by on her way to somewhere else. No, it’s a visitation with a serious purpose. She intends to settle down and stay until your baby is born. She promises to help you in every way she can. She will cook and clean with you and spend hours talking and praying and singing with you. With her you will recount the wonders you’ve both experienced, what God has in store for his beloved people through the ministry of your special sons, and what being their mothers might demand of each of you.

Just as she did with Elizabeth, Mary is eager to visit you, too. In all of your challenges or uncertainties, she can be there to help you through her prayers and example. Let her companionship be a source of encouragement for you.

“Lord, thank you for sending Mary to visit me!”

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? (Lc 1,43)

Vào ngày Lễ Thăm Viếng này, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng bạn là bà Êlisabét.

Bạn và Giacaria đã qua tuổi sinh đẻ, và bạn đã cam chịu không có con. Nhưng sau đó, Giacaria trở về sau nhiệm vụ thầy tế lễ Đền thờ, mô tả cuộc gặp gỡ với một thiên sứ và lời hứa tuyệt vời mà ông nghe được. Và chẳng mấy chốc bạn thấy mình có thai!

Điều đó dường như quá tốt để trở thành sự thật, bất chấp sự bảo đảm của thiên thần. Vì vậy, thay vì nói với mọi người, bạn lặng lẽ ở nhà, cầu nguyện và chuẩn bị cho sự thay đổi lớn trong cuộc đời này. Sáu tháng trôi qua, bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bạn có quá già cho việc này không? Sẽ có biến chứng? Ai sẽ giúp bạn sinh con? Bạn cố gắng duy trì sự cầu nguyện, nhưng bạn không thể xua tan hoàn toàn lo lắng.

Sau đó, bạn nghe thấy tiếng gõ cửa và bạn nhận ra giọng nói của cô em họ Maria. Làm sao cô ấy biết bạn cần cô ấy như thế nào? Đáp lại lời chào của cô ấy, em bé trong bụng bạn di chuyển không thể nhầm lẫn. Bạn, con bạn, Maria và Chúa Giêsu cùng chia sẻ niềm vui lớn lao vào lúc đó!

Maria nhanh chóng bảo đảm với bạn rằng cô ấy không dừng lại trên đường đến một nơi nào khác. Không, đó là một chuyến thăm với mục đích nghiêm túc. Cô ấy định ổn định và ở lại cho đến khi em bé của bạn chào đời. Cô ấy hứa sẽ giúp bạn bằng mọi cách có thể. Cô ấy sẽ nấu ăn và dọn dẹp với bạn và dành hàng giờ để nói chuyện, cầu nguyện và hát với bạn. Cùng với cô ấy, bạn sẽ kể lại những điều kỳ diệu mà cả hai bạn đã trải qua, những gì Chúa dành sẵn cho những người thân yêu của Ngài thông qua chức vụ của những người con trai đặc biệt của bạn, và việc làm mẹ của chúng có thể đòi hỏi điều gì ở mỗi người trong số các bạn.

Giống như đã làm với Êlisabét, Mẹ Maria cũng háo hức đến thăm bạn. Trong tất cả những thử thách hoặc sự không chắc chắn của bạn, Mẹ có thể ở đó để giúp bạn thông qua những lời cầu nguyện và tấm gương của Mẹ. Hãy để sự đồng hành của Mẹ là nguồn động viên cho bạn.

“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã gửi Mẹ Maria đến thăm con!”

Comments are closed.

phone-icon