Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.

– Hát: Thờ Lạy Chúa.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu ! Này đây, chúng con, những người được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi, đã đáp trả tiếng Chúa kêu mời: “Hãy đến cùng Ta”, để trở về quây quần sum họp trước tôn nhan Chúa. Dẫu với mắt thể lý chúng con không hề thấy Chúa, nhưng niềm tin dạy chúng con rằng: Chúa đang hiện diện thật sống động nơi Bánh Thánh. Từ huyền nhiệm Thánh Thể, Chúa Giêsu đang dành cho chúng con ánh nhìn huyền dịu trìu mến. Và tim lòng Chúa chắc hẳn cũng rộn rã reo vui, vì được gặp gỡ những người con mà Chúa đã cứu chuộc bằng máu rất thánh của Ngài.

“Còn tình yêu nào cao quý hơn tình yêu Chúa Trời. Chúa đã yêu chúng con từ trước đến muôn muôn đời”. Chúa yêu chúng con chẳng thiếu sự gì. Vì yêu chúng con Chúa đã phó nộp mình chịu chết trên Thánh giá, để tẩy xoá thứ tha tội lỗi chúng con. Bởi yêu chúng con hoàn toàn xả kỷ, vô vị lợi, Chúa đã trao ban thân xác, linh hồn và thần tính Chúa cho chúng con.

Ôi! Mình Máu Thánh Nhiệm Mầu, nguồn sự sống đời đời, mà Chúa hằng muốn lưu chuyển vào tâm tư huyết quản chúng con. Ôi! Nhiệm mầu thay tình yêu Chúa, Đấng cao cả lại hoá thân trong tấm bánh, ban cho chúng con hồng phúc được nên một trong Chúa, tan biến trong đại dương tình Chúa, để xoá nhòa mình đi, chỉ con sống nhờ Chúa, sống như Chúa và sống cho chính Chúa.

Kính lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con vô bờ. Chúa đã ban cho chúng con bao điều thiện hảo. Ngoảnh nhìn lại những tháng năm qua, hiện tại, và cả khi hướng về tương lai, chúng con vẫn cảm nhận sự ân cần lo liệu, sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Bởi thế mà cả quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng con xin ký thác tất cả cho lòng thương xót của Chúa. Xin thánh hoá, chúc lành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết lấy gì dâng lại Chúa, để đền đáp bao ơn lành Chúa đã rộng ban? Dẫu biết những lời tụng ca, lòng cảm mến, biết ơn của chúng con không đem lại gì cho Chúa, và cũng chẳng hề xứng cân dù với một ân thương nhỏ bé, nhưng với tình con thơ phó thác, chúng con mãi vẫn yêu Chúa, giữa muôn bất toàn yếu đuối. Chúng con cùng khiêm cung bái kính thờ lạy hết tình, xin tri ân cảm tạ vì bao ân huệ xác hồn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong trái tim chúng con ngọn lửa mến Chúa. Xin ân cần giáo huấn chúng con – những kẻ mà Ngài ưu ái gọi là con.

– Hát: Lời Ngài.

III. ĐỌC LỜI CHÚA: ( Ga 3, 16 – 17 )

IV. SUY NIỆM: (ngồi)

Từ muôn thuở, Ba Ngôi Thiên Chúa là suối nguồn mạch hạnh phúc. Ba Ngôi là mẫu mực của một tình yêu hiệp thông trọn vẹn và toàn diện. Chính tình yêu tuyệt vời này làm cho Ba Ngôi càng hạnh phúc và sung mãn. Khát muốn thông chia hạnh phúc sung mãn cho muôn loài, Ba Ngôi đã sáng tạo muôn loài vạn vật. Trong ưu ái, Ba Ngôi đã mặc khải con người hình ảnh của Thiên Chúa. Đến khi con người sa ngã, phạm tội, tự đánh mất hạnh phúc, thì cũng chính vì tình yêu và hạnh phúc sung mãn đó, Ba Ngôi đã chủ xướng chương trình cứu chuộc. Chúa Cha sai Chúa Con xuống nhập thể, rồi lại cử Thánh Thần đến đem con người về sống hiệp thông cùng Thiên Chúa và với nhau, hầu tìm lại hạnh phúc đã bị đánh mất.

Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm siêu nhiên, cao cả, trí khôn chúng ta không thể kham phá ra được. Chính Chúa Giêsu đã mặc khải giúp chúng ta biết: Nơi Thiên Chúa có Ba Ngôi vị phân biệt nhau ngang qua việc thiên sứ Gabriel truyền tin cho trinh nữ Maria chịu thai và sinh ra Chúa Giêsu, thiên sứ đã nói: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, quyền năng Đấng tối cao sẽ che chở bà. Vì thế, Hài Nhi sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Như vậy, Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Thiên Chúa tối cao đã xuống thai trong lòng Trinh Nữ Maria, bởi phép Chúa Thánh Thần.

Những năm xuất hiện công khai, Chúa Giêsu đã dùng lời, dùng các sự việc, các hoạt động để dần mặc khải về mầu nhiệm tối ưu việt này. Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe tường thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô. Cuộc đàm đạo này, giúp chúng ta khám phá ra bản chất của Thiên Chúa là tình yêu: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một Ngài, để tất cả ai tin ở Con của  Người  thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời”. Từ đời đời Cha yêu thương sinh ra Con, ban sự sống cho Con. Rồi để giải thoát nhân loại khỏi chốn tối tăm tội lỗi, Cha đã sai Con Một xuống trần gian. Nhờ Con Một của Người chúng ta nhận biết Đức Kitô là Đấng Cha sai đến, chúng ta nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và chúng ta đã được dẫn đến cùng ánh sáng cứu độ. Thiên Chúa không sai Con Một của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Cuộc đối thoại này tuy Chúa không nhắc đến Chúa Thánh Thần, nhưng từ đầu câu chuyện, qua Ga 3, 5 – 6, Chúa Giêsu đã nói đến Chúa Thánh Thần, khi Nicôđêmô hỏi: “Làm sao một già rồi lại có thể sinh ra? Há có thể vào lòng mẹ một lần nữa mà sinh ra ư ?”, Chúa trả lời: “Tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí”. Không chỉ mặc khải Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu còn mặc khải cho chúng ta biết mối tương giao giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha là Thiên Chúa, còn Người là Con Một của Chúa Cha. Người và Chúa Cha là một: “Tôi và Chúa Cha là một”. Chúa Giêsu ở trong Cha và Cha ở trong Chúa Giêsu. Người cùng bản tính với Chúa Cha, Người cũng là Thiên Chúa. Người với Cha là một Thiên Chúa. Người cũng mặc khải Thánh Thần là Đấng Người sai xuống trần gian từ Chúa Cha (Ga 15, 26). Thánh Thần là Đấng mà Chúa Cha sai đến nhân danh Người. Nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thánh Thần cũng là Thiên Chúa, Thánh Thần với Người và với Chúa Cha là một Thiên Chúa. Mỗi Ngôi Vị có tương giao khác nhau với hai Ngôi Vị kia, và có sứ  mệnh riêng biệt. Như Chúa Cha là Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Chúa Cha là Đấng chan chứa tình thương nên đã quyết định ban ơn cứu độ hết thảy cho mọi người. Người khởi xướng và hoàn tất công trình cứu chuộc nhờ Đức Kitô. Chúa Giêsu là Chúa Con, là Con Thiên Chúa, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi Người đã từ trời xuống thế. Ngài đã mặc lấy thân phận người, và dùng chính phận Người để đền tội thay chúng ta. Còn Chúa Thánh Thần là Đấng Ban sự sống. Trong mầu nhiệm cứu chuộc, Chúa Thánh Thần đã cộng tác với Cha và Con. Trong mầu nhiệm Hội Thánh, Chúa Thánh Thần hoạt động nhân danh Cha và Con. Chúa Thánh Thần với sứ mệnh là Đấng thánh Hoá, ban ơn sủng cho chúng ta, là Thày dẫn chúng ta đến sự sống thân tình cùng Thiên Chúa. Nhưng Ba Ngôi là một Thiên Chúa duy nhất, không tách rời nhau trong bản tính và hành động.

Tóm lại, tuy là Ba Ngôi trong Ngôi vị, nhưng Thiên Chúa là một trong bản thể. Từ đời đời Cha đã sinh ra Con. Cha đã yêu thương Con. Con cũng yêu thương Cha vô cùng thắm thiết, Cha và Con liên kết nên một. Tình yêu và sự hiệp nhất giữa Cha và Con lại sinh ra Thánh Thần.

Lạy Chúa Giêsu, đứng trước mầu nhiệm cao cả này, tuy chúng con không hiểu minh bạch và thấu đáo, nhưng tin vào giáo huấn của Chúa, chúng con hoàn toàn tin vào mầu nhiệm này không chút hoài nghi. Lễ Chúa Ba Ngôi, nhắc cho chúng con rằng: cả Ba Ngôi đều yêu thương con người, bằng một tình yêu cao vời khôn tả. Tình yêu Cha đưa chúng con vào đời. Tình yêu Chúa còn ban hồng ân cứu độ. Tình yêu Thánh Thần cho chúng con ơn hiệp nhất cùng Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau.

Lạy Chúa, qua đức Tin, cậy, mến, Chúa đã liên kết chúng con một cách mầu nhiệm với Thiên Chúa hằng sống yêu thương. Xin cho chúng con hết lòng yêu mến, biết ơn Chúa Ba Ngôi, bằng cách sống xứng đáng với các ân huệ Chúa ban, luôn tích cực loại trừ tội lỗi, ra sức trang điểm tâm hồn bằng nhiều nhân đức việc làm, để biến tâm hồn mình nên đền thờ sống động của Chúa Ba Ngôi.

Xin dạy chúng con sống yêu thương phục vụ lẫn nhau, sống hiệp nhất: “Ai không yêu thương thì không biết thiên Chúa”. Mong sao, ngay từ đời này, chúng con được hạnh phúc có Chúa Ba Ngôi ngự trị trong tâm hồn, cho chúng con niềm hy vọng sẽ được về quê trời, để muôn đời chung hưởng hạnh phúc cùng Thiên Chúa Ba Ngôi. (đứng).

– Hát: Tình Yêu Thiên Chúa.

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, trở về bên Thánh Thể Chúa, cùng suy tư, cầu nguyện, lắng nghe tiếng lòng của Chúa, chúng con thấu hiểu hơn tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho chúng con.

Trước hết, chúng con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con được chịu phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, như là được nhận chìm trong tình yêu Ba Ngôi, để ở đâu, lúc nào, chúng con cũng mang lấy sức sống của Chúa, chúng con cũng phản chiếu hình ảnh chính Chúa. Chúa Ba Ngôi đã để lại cho chúng con mẫu mực về một tình yêu hoàn hảo. Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng con biết làm chủ đời sống, biết thảo hiếu vâng phục Thiên Chúa, vâng phục các bề trên, và noi  gương Thánh Thần tình yêu, để chúng con hết lòng kính trọng, giúp đỡ nhau.

Kính lạy Chúa Cha hằng hữu! Kính kạy Chúa Con chí ái! Kính lạy Thánh Thần Đấng ủi an bào chữa! Kính lạy Ba Ngôi cực thánh! Chúng con xin chúc tụng, tôn vinh ngợi khen Chúa hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Chúng con hết lòng cảm tạ, bởi Ba Ngôi hằng cận kề, xót thương chúng con.

Nguyện xin ân sủng của Đức Kitô, lòng mến yêu của Thiên Chúa và sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng con. Cậy nhờ sự trợ lực của Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con sẽ mô phỏng lại tình yêu của Người với mọi người. Chúng con sẽ tích cực chết đi cho tội lỗi, ra sức luyện tập các nhân đức, sống ơn gọi làm nghĩa tử. Chúng con sẽ nỗ lực biến tâm hồn mình thành thiên đàng tại thế, thành nơi an nghỉ thân thương của Chúa.

Kính lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa là niềm hy vọng, là nguồn ơn giải thoát. Chúa là hạnh phúc, là nguồn sống của chúng con. Chúng con xin chúc tụng, tôn vinh, xin cảm tạ Chúa muôn đời muôn thuở. Amen

– Hát: Đến muôn đời

Comments are closed.

phone-icon