Tuần cửu nhật kính Cha Thánh Đa Minh – Ngày thứ ba

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ ba: THÁNH ĐAMINH – NHÀ GIẢNG THUYẾT TIN MỪNG

Giảng thuyết thánh là niềm say mê của Cha thánh Đa Minh, là mục tiêu mà nhờ đó, Ngài tìm thấy được những trợ lực cho đời sống tâm linh mà ngài đề lại cho hậu duệ. Cha Đa Minh coi việc rao giảng Lời Chúa là trọng tâm toàn bộ cuộc đời và đem tất cả năng lực để thực hiện, đồng thời coi việc này là trọng tâm cho toàn thế nền linh đạo.

Lòng nhiệt thành với các linh hồn, vốn đã được nuôi dưỡng trong những năm chiêm niệm, bùng cháy mãnh liệt khi lưu lại tại một quán trọ ở Toulouse, Cha Đa Minh đã tranh luận suốt đêm với chủ quán theo phái Albi nhằm thuyết phục ông trở lại đạo thật. Đến sáng, người chủ quán đã rời bỏ lạc thuyết và quay trở về với đức tin Công giáo. Bất cứ nơi đâu Lời Chúa cần được rao giảng, tại đó Thánh Đa Minh đều mong muốn gửi anh em đến. Cha Đa Minh hiểu thấu rằng để tín vào Chân Lý là Chúa Giêsu Kitô, trước hết cần phải được nghe Lời Chúa.

Chúng ta cầu xin Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng lời hằng sống của Chúa, để chúng ta trở thành người Loan báo Tin Mừng đích thực.

Comments are closed.

phone-icon