Tuần cửu nhật kính Cha Thánh Đa Minh – Ngày thứ tư

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ tư: LÒNG SÙNG KÍNH MẸ MARIA CỦA THÁNH ĐA MINH

Ngay từ ban đầu, Dòng của Thánh Đa Minh đã gắn bó với Đức Trinh Nữ Maria. Chính chân phước Giordano Saxonia, người cùng thời với Thánh Đa Minh đã khẳng định rằng, tu phục của Dòng là do Đức Mẹ mặc khải. Theo truyền thống, Thánh Đa Minh đã nhận tràng hạt Mân Côi từ tay Đức Trinh Nữ Maria và được Đức Mẹ trao cho nhiệm vụ giới thiệu và phổ biến lòng sùng kính Kinh Mân côi.

Có ít chứng từ về sự hiện diện của Đức Maria trong lời giảng và lời cầu nguyện của Thánh Đa Minh. Nhưng người ta có thể đọc thấy các chứng từ Thánh Đa Minh kể lại cho một Nữ Đan sĩ Đa Minh tên là Cecilia. Một đêm nọ, trong lúc cha Đa Minh đang cầu nguyện, rồi nhìn về phía cuối nhà ngủ, Cha nhìn thấy ba người phụ nữ rất đẹp, vị đi giữa tựa như một bà sang trọng, đẹp hơn và lộng lẫy hơn hai vị kia, một vị cầm một bình rất đẹp và rực rỡ, vị kia cầm một cây rảy nước. Bà đi giữa rảy nước trên các anh em và ghi dấu thánh giá…

Cha Đa Minh quỳ sụp xuống và nài xin Bà thương cho biết Bà là ai, mặc dù cha đã biết Bà là ai rồi. Vào thời ấy, các anh em và chị em tại Roma chưa hát bài Salve Regina, mà chỉ quì gối đọc. Vậy Bà đi giữa trả lời cha Đa Minh “Ta là Đấng các con vẫn kêu cầu mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và khi các con đọc Bà là Nữ Trạng Sư, nguyện đưa mắt nhân từ phía đoàn con đoái lại thì Ta thường sấp mình xuống xin Con Ta bảo vệ Dòng của con” (VIET.114.)

Xin cho mỗi chúng ta và những anh chị em sống ơn gọi Đa Minh, luôn tìm thấy niềm vui thiêng liêng cũng như những an ủi trong việc sùng kính Đức Maria, luôn tìm thấy sự nâng đỡ đầy tình mẫu tử của Mẹ khi phải đối diện với những vấn nạn, khó khăn của thời đại và thất bại của sứ vụ.

Comments are closed.

phone-icon