Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 26 Thường Niên A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC

Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội

Hát:  Đây Phép Nhiệm Mầu

II – TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu chúng con là những phàm nhân đầy yếu hèn tội lỗi, Chúa đã tự hiến trên thập giá, để đem lại ơn tha thứ cho chúng con. Tình yêu còn thôi thúc Chúa mở tiệc thánh, trở nên thần lương nuôi dưỡng tâm linh chúng con. Mỗi ngày, qua tiệc Thánh Thể, Chúa đã thông ban cho chúng con nguồn sống vĩnh cửu của Chúa. Từ Nhiệm Tích Thánh Thể, Chúa luôn thao thức đợi chờ chúng con đến để dâng mọi tâm tư ước nguyện. Chúa không chỉ lắng nghe mọi nỗi niềm, nhưng Chúa còn ban sức mạnh nâng đỡ. Chúa ban ánh sáng dìu dắt, Chúa tràn xuống trên chúng con ân sủng và tình yêu. Bởi cảm nghiệm được liên kết với Giêsu là hạnh phúc thật, được sống bên Giêsu cũng là một ân huệ cao vời, nên dẫu cuộc sống còn nhiều gian lao, vất vả, còn nhiều lo lắng, sầu khổ, chúng con quyết vượt thắng những nghiệt ngã của cuộc sống, đầy lòng tin cậy mến tìm đến cùng Chúa. Chúng con phó thác tất cả cuộc đời chúng con cho tình yêu quan phòng của Chúa. Xin Chúa xua tan những gì đang làm trí lòng chúng con phân tâm, và ban cho chúng con sự bình an của Chúa để chúng con thanh thản tâm sự cùng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, về đây chúng con không chỉ muốn chiêm ngưỡng, tôn thờ, tạ ơn và cảm mến, chúng con không chỉ nhằm dâng lên Chúa mọi nỗi niềm, những khát vọng, nhưng chúng con còn ao ước được Chúa dạy dỗ. Xin Chúa ban cho chúng con ân huệ này.

Hát:  Lời Ngài

III – ĐỌC LỜI CHÚA (Mt 21, 28 – 32)

IV – SUY NIỆM (ngồi)

Là Đấng giàu lòng xót thương, Thiên Chúa không đành bỏ mặc con người sống trong nô lệ của tội lỗi và sự chết, nhưng Ngài muốn con người ăn năn sám hối, trở về với Ngài để được Ngài tha thứ, và cứu sống. Qua tiên tri Isaia, Thiên Chúa đã kêu gọi con người, hãy ý thức mình đang sống xa lạc đường lối chính trực của Thiên Chúa, và hãy mau từ bỏ con đường tội lỗi để trở về cùng Thiên Chúa: “Nếu kẻ gian ác bỏ đường gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, thì nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết”.

Khi bước vào đời công khai, Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến”, nhưng Chúa còn dùng các dụ ngôn để giảng dạy, giúp chúng ta tự kiểm xem chúng ta là ai, chúng ta đã có thái độ nào trước thánh ý Thiên Chúa. Qua dụ ngôn về người con được cha sai đi làm vườn nho, đã phác hoạ cho chúng ta hình ảnh một người cha chính là Thiên Chúa. Còn về hai người con, một đứa tiêu biểu cho hạng người tội lỗi, một đứa tiêu biểu cho hạng Pharisiêu. Khi nghe cha sai đi làm vườn nho, đứa thứ nhất tỏ vẻ không ưng thuận: “Con không muốn đi”, nhưng sau đó lại ân hận và lại đi. Đứa con thứ nhất có thể là người thu thuế, gái điếm, họ đã không giữ các giới răn, lề luật Chúa, nhưng rồi một lúc nào đó, họ sẽ nhận ra được cái sai trái của mình, cảm thấy hối hận và muốn làm theo những huấn lệnh của Chúa. Người con thứ nhất này, chúng ta từng gặp trong Tin Mừng: đó là Matthêu, Giakêu, Maria Mađalêna, người đàn bà xứ Samaria… Họ đã được ơn thức tỉnh để làm lại cuộc đời. Họ thật sự đã chỗi dậy từ cõi chết để bước vào cõi sống. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và gái điếm lại tin ông ấy”. Người con thứ hai là hình ảnh của những người biệt phái, các đầu mục, những người thông luật. Họ tỏ vẻ như mau mắn vâng lời Thiên Chúa. Họ thường đến hội đường cầu nguyện, lên đền thờ Giêrusalem vào các đại lễ, kinh nguyện lâu giờ. Họ giữ luật tỉ mỉ, khắt khe, nhưng kỳ thực chỉ là câu nệ hình thức, không thực tâm sống theo ý Chúa. Trong Tin Mừng nhiều lần, chúng ta gặp thấy Chúa Giêsu đã quở mắng họ nặng lời về thói giả hình của họ.

Trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng gặp hai hạng người này: có hạng người vì hoàn cảnh mà phải buông xuôi theo những cơn cám dỗ của danh lợi trần thế, nhưng lắm lúc nhờ vào lời khuyên nhủ của người tốt, nhờ ánh sáng Lời Chúa, họ như bừng tỉnh dậy khỏi cơn mê, quyết tâm từ bỏ lối sống cũ, thay đổi thái độ sống sao cho phù hợp với ý Chúa. Họ thuộc hạng làm nhiều hơn nói. Lại có hạng người xem ra rất ngoan đạo, kinh nguyện lâu giờ, dự lễ mỗi ngày, tham gia hoạt động Tông đồ… Lời nói thì đầy vẻ thuận phục ý Chúa, ý các bề trên, nhưng hành động của họ thì hoàn toàn ngược lại. Họ nói nhiều hơn làm, họ hứa hẹn đủ điều nhưng chẳng làm gì cả.

Lạy Chúa, trong câu chuyện hai người con mà chúng con vừa nghe, quả đó là hai đứa con bất toàn, không một đứa nào đem lại niềm vui trọn vẹn cho người cha, cả hai đã không làm cha chúng vừa lòng. Tuy nhiên đứa con cuối cùng đã làm theo ý cha mình vẫn là tốt hơn. Lạy Chúa Giêsu, qua giờ cầu nguyện này chúng con đã hiểu ra rằng: Đứa con lý tưởng phải là đứa con mau mắn vâng lời cha một cách trọn vẹn, không thắc mắc. Một đứa con lý tưởng không nói lời hoa mỹ nhằm vuốt ve lấy lòng cha, rồi sau đó chẳng làm điều cha truyền dạy. Xin cho mỗi chúng con là một người con ngoan, người con biết dùng nghĩa cử thay cho lời nói, để biểu lộ sự vâng phục hết tình. Hoặc giả sử rằng vì yếu đuối mà có vấp phạm, thì xin cho chúng con không cố chấp, nhưng biết nhìn ra sai trái để sửa mình, để cải thiện đời sống, để vâng theo ý Chúa, để luôn thưa vâng trong một tình mến nồng nàn.

(Xin cộng đoàn quỳ cầu nguyện trong giây lát)

Hát: Hãy sám hối và canh tân

V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, từ đời đời Ngài vẫn là Thiên Chúa, nhưng để sửa chữa lại thái độ bất tuân của Adam, Chúa đã đến trần gian, mặc lấy bản tính nhân loại. Ngài đã từ bỏ sự ngang hàng với Thiên Chúa, tự huỷ mình ra như không, Ngài đã vâng phục đến độ chấp nhận mọi đau khổ dành cho Người Tôi Tớ Giavê, và Ngài đã trở nên con thảo của Thiên Chúa, Người Con luôn đẹp lòng Cha mọi đàng. Chúa đã nêu gương mẫu cho những ai muốn sống đúng với thân phận của mình tại thế, và muốn đạt vinh quang sau này.

Lạy Chúa Giêsu, nếu như cuộc đời tự hạ và vâng phục của Chúa, đã trở nên nguyên nhân cho vinh quang trên trời của nhân tính Chúa, thì chúng con cũng không còn con đường nào khác, là sẵn sàng vâng phục ý Chúa trong mọi sự Chúa muốn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Ngài đã đến trần gian để dạy dỗ chúng con. Ngài đã chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con, và còn ban máu thịt Chúa để biến đổi chúng con. Xin cho chúng con luôn biết vâng lời Chúa, sống theo các giáo huấn của Chúa, dấn thân thay đổi đời sống theo Tin Mừng, không kiêu ngạo tự tin mình là công chính, nhưng ý thức mình là yếu hèn tội lỗi, sẵn sàng để Lời Chúa sáng soi, để tình yêu Chúa thanh tẩy sự tự mãn, tự cao.

Xin cho mỗi chúng con biết dùng lời nói đi đôi với việc làm, và làm với sự sẵn lòng, vui vẻ, vì Thiên Chúa yêu thích những kẻ cho đi một cách tự nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, xin lời Chúa sáng soi dìu chúng con đi trên con đường của Chúa, và xin sức mạnh Thánh Thể đỡ nâng, để chúng con không ngừng sám hối, nỗ lực thực thi công chính, hầu đẹp lòng Ngài. Và chính khi chúng con nỗ lực để biến tiếng “không vâng” thành tiếng “xin vâng”, thì cũng chính là lúc Chúa đổ tràn cho chúng con nguồn ân sủng, tình yêu, và Ngài còn rộng lượng ban ơn cứu độ của Ngài cho chúng con. Amen.

Comments are closed.

phone-icon