Tuần tam nhật kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Ngày thứ I

0

Các vị Tử đạo là những chứng nhân dám chết cho niềm tin, cho tình yêu, cho chân lý của Tin Mừng. Đối với các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những cái chết đau thương, chết treo trên thập tự là phương thế để minh chứng tình yêu của các ngài đối với Thiên Chúa và khẳng định niềm tin không hề lay chuyển trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì thế không một khổ hình nào có thể làm lay chuyển đức tin của các ngài. Không điều gì có thể khiến các ngài chối bỏ đạo thánh, cho dù là đòn vọt, tra tấn, ngục tù hay phải chịu tử hình. Các vị Tử Đạo Việt Nam đã yêu mến Chúa Giêsu trên Thánh giá và khát mong đáp lại tình yêu của Đấng đã chết trên thập tự bằng chính mạng sống của các ngài.
Cuộc sống và cái chết của các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những trang sử hào hùng đầu tiên trong lịch sử của Giáo hội Việt Nam. Những trang sử được viết bằng chính máu tử đạo của cha ông để gìn giữ niềm tin chân chính cho con cháu mai sau. Vì thế, mỗi người chúng ta được kêu mời noi gương các vị tiền nhân anh dũng, để cùng nhau viết tiếp trang sử của lòng trung thành, can đảm làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô bằng chính cuộc sống mỗi ngày giữa thế nhân của chúng ta.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong những hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, bị bách hại tư bề. Xin cầu cho chúng con là con cháu các Ngài, biết can trường sống đức tin của bậc cha anh, biết nhiệt thành làm chứng cho tình yêu Chúa bằng đời sống hiến thân và phục vụ. Ước gì máu thắm của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương, để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái hơn. Amen.
Phụng vụ – Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp

Comments are closed.

phone-icon