Đức Chúa sẽ dẫn dắt bạn trên đường phải đi – SN ngày 15.12.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, December 15, 2023

The Lord will lead you in the way you should go

Scripture: Matthew 11:16-19  

16 “But to what shall I compare this generation? It is like children sitting in the market places and calling to their playmates, 17 `We piped to you, and you did not dance; we wailed, and you did not mourn.’ 18 For John came neither eating nor drinking, and they say, `He has a demon’; 19 the Son of man came eating and drinking, and they say, `Behold, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners!’ Yet wisdom is justified by her deeds.”

Thứ Sáu, ngày 15.12.2023   

Đức Chúa sẽ dẫn dắt bạn trên đường phải đi

Mt 11,16-19

16 “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói:”Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.”18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám.”19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”

Meditation: Do you seek God’s way of peace and wisdom for your life? The prophets remind us that God’s kingdom is available to those who are teachable and receptive to the word of God. Through their obedience to God’s word and commandments, they receive not only wisdom and peace for themselves, but they, in turn become a blessing to their children and their offspring as well. Jesus warns the generation of his day to heed God’s word before it is too late. He compares proud teachers and vain scholars with stubborn playmates who refuse to follow wise counsel and instruction.

Jesus parable about a group of disappointed musicians and their stubborn friends who refuse to sing or dance at the appropriate occasion challenge us to examine whether we are selective to only hear and do what we want to hear. The young music players in Jesus’ parable react with great dismay because they cannot get anyone to follow their instruction. They complain that if they play their music at weddings, no one will join in their festive song and dance; and if they play mournful tunes and songs at funerals, no one will join in at all. This parable echoes the wisdom of Ecclesiastes 3:4 – “there is a time to weep and a time to laugh; a time to mourn and a time to dance.” Are you in tune with the message of God’s kingdom? And do you heed God’s word of wisdom and truth as if your life depended on it?

Spiritual indifference and deaf ears can block God’s word for us

Jesus’ message of the kingdom of God is a proclamation of good news that produces great joy and hope for those who listen and obey – but it is also a warning of bad consequences and disaster for those who refuse to accept God’s gracious invitation. Why did the message of John the Baptist and the message of Jesus meet with resistance and deaf ears? It was out of jealously and spiritual blindness that the scribes and Pharisees attributed John the Baptist’s austerities to the devil and they attributed Jesus’ table fellowship as evidence for pretending to be the Messiah. They succeeded in frustrating God’s plan for their lives because they had closed their hearts to the message of  John the Baptist and now they close their ears to Jesus, God’s anointed Son sent to redeem us from bondage to sin and death.

What can make us spiritually dull and slow to hear God’s voice? Like the generation of Jesus’ time, our age is marked by indifference and contempt, especially in regards to the things of heaven. Indifference dulls our ears to God’s voice and to the good news of the Gospel. Only the humble of heart can find joy and favor in God’s sight. Is you life in tune with Jesus’ message of hope and salvation? And do you know the joy and blessing of believing and obeying God’s word?

“Lord Jesus, open my ears to hear the good news of your kingdom and set my heart free to love and serve you joyfully. May nothing keep me from following you wholeheartedly.”

Suy niệm:  Bạn có tìm kiếm đường lối bình an và sự khôn ngoan của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình không? Các ngôn sứ nhắc nhở chúng ta rằng vương quốc của Thiên Chúa mở ra cho những ai biết lắng nghe và tiếp nhận Lời Chúa. Qua sự vâng phục của họ đối với Lời Chúa và với các giới răn của Người, họ không chỉ tiếp nhận sự khôn ngoan và bình an cho chính mình, mà còn đến lượt mình, trở thành sự chúc lành cho con cháu và hậu duệ của mình nữa. Ðức Giêsu cảnh báo thế hệ thời của Người hãy lắng nghe Lời Chúa trước khi quá trễ. Người so sánh các kinh sư và luật sĩ với những ai đã được dạy dỗ với những người bạn cùng chơi bướng bỉnh, những người từ chối không theo bất cứ sự chỉ dẫn nào.

Dụ ngôn của Ðức Giêsu về những nhạc sĩ thất vọng và những người bạn bướng bĩnh của họ, từ chối ca hát hay múa nhảy vào lúc thích hợp, thách đố chúng ta xem xét lại chúng ta chỉ lựa chọn lắng nghe và làm những gì chúng ta muốn nghe phải không? Những đứa trẻ trong dụ ngôn của Ðức Giêsu cảm thấy thất vọng, bởi vì chúng không thể kiếm được ai tuân thủ theo luật chơi của chúng. Chúng than phiền rằng nếu chúng chơi nhạc đám cưới thì chẳng ai nhảy múa hay ca hát. Còn nếu chúng chơi nhạc đám ma, thì cũng thế, thì chẳng ai khóc lóc. Điệp khúc này vang vọng những lời trong sách Giảng viên 3,4: “Một thời để khóc, và một thời để cười. Một thời than vãn, một thời múa nhảy”. Bạn có hòa điệu với sứ điệp vương quốc của Thiên Chúa không? Bạn có lắng nghe lời khôn ngoan và chân lý của Thiên Chúa như thể cuộc đời bạn phụ thuộc vào nó không?

Sự lãnh đạm thiêng liêng và đôi tai điếc có thể ngăn cản lời Chúa dành cho chúng ta

Sứ điệp của Đức Giêsu về vương quốc Thiên Chúa là lời công bố Tin mừng đem lại niềm vui và hy vọng lớn lao cho những ai lắng nghe và tuân giữ – nhưng nó cũng là lời cảnh báo về những hệ quả xấu và tai hoạ cho những ai từ chối đón nhận lời mời gọi tốt lành của Thiên Chúa. Tại sao sứ điệp của Gioan Tẩy giả và sứ điệp của Ðức Giêsu lại gặp phải sự thờ ơ và chống đối? Chính vì sự ghen tị và sự mù quáng thiêng liêng mà các kinh sư và Pharisêu gán cho những việc khổ hạnh của Gioan Tẩy giả là do quỷ ám và gán cho tình bằng hữu ngồi bàn chung với người tội lỗi của Ðức Giêsu là bằng chứng Ngài chính là Đấng Mêsia giả hiệu. Họ thành công trong việc phá hoại kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc đời họ, bởi vì họ đã đóng cửa tâm hồn mình với sứ điệp của Gioan Tẩy giả và giờ đây họ bịt tai trước Đức Giêsu, người Con được tuyển chọn của Thiên Chúa sai đến để cứu chúng ta khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và sự chết.

Điều gì có thể khiến chúng ta ra ngu đần và trì hoãn nghe tiếng nói của Thiên Chúa? Giống như thế hệ thời Ðức Giêsu, thế hệ chúng ta có dấu hiệu của sự thờ ơ và coi thường, đặc biệt đối với những mầu nhiệm nước Trời. Sự thờ ơ bịt tai chúng ta trước tiếng nói của Thiên Chúa và Tin mừng. Chỉ những tâm hồn khiêm nhường mới có thể tìm thấy niềm vui và ơn ích trong mắt của Chúa. Cuộc đời bạn có hòa điệu với sứ điệp hy vọng và cứu rỗi của Ðức Giêsu không? Bạn có biết niềm vui của sự vâng phục Lời Thiên Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, xin mở tai con để nghe Tin mừng của nước Chúa và mở rộng lòng con để yêu thương và phụng sự Chúa trong vui tươi. Chớ gì không một điều gì ngăn cản con đi theo Chúa cách trọn vẹn.

Comments are closed.

phone-icon