Đừng coi thường Mùa Vọng đầu tiên, để Mùa Vọng thứ hai không làm chúng ta khiếp sợ.

0

Bài giảng thuyết của Thánh Augustine
Ts. Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ

Advent xuất phát từ tiếng Latin là adventus có nghĩa là đang đến, đang tới gần. Theo lịch phụng vụ, đây là thời gian mong chờ và chuẩn bị đón mừng Sinh Nhật của Đức Giêsu Kitô trong đêm Giáng Sinh, và ở một nghĩa khác, nhắc nhở chúng ta hướng tới ngày trở lại lần thứ hai của Ngài. Mùa Vọng kéo dài qua 4 tuần lễ với 4 Chúa Nhật Mùa Vọng. Mỗi Chúa Nhật mang một ý nghĩa: Hy Vọng, Bình An, Vui Mừng, và Yêu Thương. Mùa Vọng mong chờ Chúa đến lần thứ hai kéo dài suốt cuộc sống người Kitô hữu.

Thánh Augustine (354-430), Giám Mục và Giáo Phụ thuộc thế kỷ thứ 4, đã suy niệm về ý nghĩa Mùa Vọng khi so sánh hai lần trông chờ ngày Chúa Kitô đến với thế giới. Lần đầu trong đêm Giáng Sinh tại đồng quê Bethlehem, và lần thứ hai trên mây trời trong ngày Tận Thế. Sự nối kết của hai lần xuất hiện này mang một ý nghĩa rất đặc biệt cho phần rỗi mỗi người và cho toàn thể nhân loại. Nó đòi hỏi các Kitô luôn tỉnh thức và sống trong tinh thần chờ đợi. Theo Thánh Augustine: Đừng Coi Thường Mùa Vọng Đầu Tiên, Để Mùa Vọng Thứ Hai Không Làm Chúng Ta Khiếp Sợ.

***

Lúc bấy giờ tất cả các cây cối trên rừng sẽ nhảy mừng trước mặt Chúa, vì Ngài đã đến, Ngài đã đến để phán xét trái đất. Ngài đã đến lần đầu tiên, và Ngài sẽ đến lần thứ hai. Trong lần xuất hiện thứ nhất, tiếng nói của Ngài đã được công bố trong Tin Mừng: Vào ngày đó, anh em sẽ nhìn thấy Con Người đến trên các tầng mây. Ngài có ý nói gì về lần xuất hiện sau này? Phải chăng Ngài đã không có ý nói rằng, Ngài sẽ đến ở một thời điểm tương lai khi tất cả mọi dân nước trên trái đất sẽ đấm ngực than khóc? Từ sau lần đầu tiên ấy, Ngài đã tiếp tục xuất hiện qua những ngôn sứ của Ngài, và Ngài đã được loan truyền trên toàn thế giới. Chúng ta đừng chối bỏ lần đến đầu tiên của Ngài, để khỏi phải sợ hãi khi Ngài xuất hiện lần thứ hai.

Vậy Kitô hữu chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải sử dụng thế giới, không trở thành nô lệ của nó. Và điều này có nghĩa là gì? Nó có ý nghĩa là có như không có. Vì như lời Thánh Tông Đồ: Anh em thân mến, thời gian chuẩn bị thì ngắn ngủi: từ nay, những ai có vợ hãy sống như không có vợ; và những ai khóc lóc như không than khóc; và những ai vui mừng như không vui mừng; và những ai mua sắm như không mua sắm; và những ai đang hưởng dùng của cải đời này như không hưởng dùng. Vì bộ mặt thế giới này sẽ qua đi. Nhưng tôi mong rằng anh em không bị lo lắng sợ sệt. Ai không lo lắng sợ sệt hãy mong đợi mà đừng lo lắng cho đến khi Chúa đến. Vì càng thiếu lòng mến của Đức Kitô càng sợ Ngài đến? Thưa anh em, chúng ta liệu không phải bẽ bàng vì hổ thẹn? Chúng ta yêu mến Ngài, sợ gì ngày Ngài đến. Chúng ta có thật sự yêu mến Ngài không? Hay chúng ta yêu tội lỗi của chúng ta hơn? Vì thế, chúng ta hãy ghét bỏ tội lỗi mà yêu mến Chúa, Đấng sẽ chắc chắn luận phạt tội lỗi. Ngài sẽ đến dù chúng ta muốn hay không muốn. Đừng nghĩ rằng vì Ngài không đến ngay lúc này, nên Ngài sẽ không bao giờ đến. Ngài sẽ đến, chúng ta không biết khi nào; và nếu Ngài thấy anh em đã chuẩn bị, thì việc coi thường thời gian chờ đợi sẽ không chống lại anh em.

Tất cả cây cối trên rừng sẽ nhảy mừng. Ngài đã đến lần thứ nhất, và Ngài sẽ đến để phán xét trái đất; Ngài sẽ vui khi thấy những ai tin vào lần đến thứ nhất của Ngài, vì Ngài đã đến.

Ngài sẽ phán xét thế giới với đức công bình và các dân tộc trong sự công chính của Ngài. Công bình và công chính là gì? Ngài sẽ gom lại với Ngài để phân xử những ai Ngài tuyển chọn; nhưng những kẻ khác sẽ phải loại bỏ; vì Ngài sẽ đặt một số bên phải Ngài, số khác ở bên trái Ngài. Còn gì công bằng hơn, còn gì thật hơn cho bằng tự chúng, những kẻ không hy vọng ở lòng thương xót của vị thẩm phán, vì đã không bày tỏ thương xót trước khi quan tòa đến. Tuy nhiên, đối với những ai mong mỏi bày tỏ lòng thương xót sẽ được phán xét với lòng xót thương. Và những người ở bên phải Ngài sẽ được nghe nói: Hãy đến, những kẻ được Cha ta chúc phúc, hãy nhận lấy vương quốc đã được dọn sẵn cho các ngươi từ khi tạo thành vũ trụ. Và Ngài nhận ra những việc làm của họ do lòng thương xót: Vì Ta đói và các con đã cho ta của ăn; Ta khát và các con đã cho Ta uống.

Điều gì cho là thuộc về những kẻ bị xếp bên trái của Ngài? Đó là những kẻ từ chối bày tỏ lòng thương xót. Và họ sẽ đi đâu? Đi vào lửa đời đời. Nghe bản án này sẽ khiến nhiều người phải khóc than. Nhưng lời Thánh Vịnh khác nữa nói gì? Người công chính sẽ được ở trong vòng tay đời đời; họ không sợ lời tố cáo của ma quỷ. Những gì mà ma quỷ tố cáo? Đi vào lửa đời đời, đã được chuẩn bị cho ma quỷ và các thần của chúng. Những ai vui mừng nghe lời tường thuật tốt sẽ không sợ điều xấu. Đó là công bằng, đó là sự thật.

Hoặc giải là chính anh em, bởi vì anh em không công chính, nên mong có một quan tòa bất công?  Hay bởi vì anh em là kẻ nói láo, thì sẽ không có sự thật nào là thật? Tốt hơn, nếu anh em muốn nhận được lòng thương xót, phải biết xót thương trước khi Ngài đến; tha thứ những gì đã làm phiền anh em; trao ban rộng rãi. Nó tuy là việc làm lớn lao, nhưng cũng chỉ là anh em đã dâng Ngài những gì thuộc về Ngài; đó là sự đền đáp. Vì những gì anh em có, há chẳng phải đã lãnh nhận sao? Đây là những của lễ làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất: Xót thương, ca ngợi, bình an, bác ái. Đó cũng là những gì chúng ta sống. Và không còn sợ hãi, chúng ta sẽ mong chờ quan tòa đến, đấng sẽ phán xét thế giới trong công bình và các dân tộc trong sự công chính của Ngài.

_________

Nguồn:https://www.saintmichaelsdenver.org/2013/11/26/dont-resist-the-first-advent-and-the-second-will-not-terrify-us/

Comments are closed.

phone-icon