Gia đình – nơi ơn gọi lớn lên

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: Theo WAU

12 Things Parents Can Do

Want to help your children discern whether they’re called to religious life or to married or single life in the world? These suggestions can help.

Talk with your kids about their gifts and abilities, about the importance of their contribution to the Church and the world. They should know that every Christian, young or old, has a part to play in building up the body of Christ.

Pray for vocations as a family – for singles, married couples, priests, and religious.

Avoid disparaging remarks about marriage and the single life. Watch how you speak about bishops, priests, and other religious. Your attitude of respect will help your children be open to God’s call on their lives.

Build your marriage. Growing up in the context of a strong and healthy marriage gives kids vision for every vocation. Minnesota native Fr. John Paul Erickson says he was always “keenly aware” that his parents loved each other. “From them I received the inspiration and desire to give myself fully to someone or something.”

Spend quiet time with the Lord and help your children to do the same. Try stopping in a church or chapel during the day or sign up for Eucharistic adoration.

Keep learning about your faith and encourage your kids to do the same. How many vocations have been found or strengthened simply because someone read the Catechism, dipped into spiritual writings, or attended a good lecture series on some aspect of the faith?

Introduce your children to the lives of saints and Bible figures who loved the Lord. For inspiration, it’s hard to beat a story of how God awakens this love in a person’s heart.

Look for good vocation stories. When appropriate, invite visitors and extended family members to share their experiences with you and your children. It is moving to hear how God has called a person to his or her vocation. It’s also helpful to hear how they approach a career or job as a witness to Christ. Look for people in various states in life and marriage, the priesthood, the consecrated life, or from a renewal movement or service.

Volunteer as a family. Is there a service project that would be a good fit for an older child? Meeting needs, discovering one’s gifts, seeing others give of themselves – all of this stimulates generosity and a desire to follow God’s call.

Give your children freedom to find and follow their vocation. Talk with them but refrain from steering them into the religious life or the career you always wish you had chosen.

Eat dinner together. The benefits of regular family meals are incalculable. Eating regularly with family and friends is great but go a step further: get in the kitchen and cook together. If some don’t cook. that’s OK. Just get them in the kitchen where they can share a drink, chat, laugh, and visit.

Trust God. Your child’s vocation doesn’t ultimately depend on you! Parents can nurture the seed, but it’s God who gives the growth (see 1 Corinthians 3:7).

12 Điều Cha Mẹ Có Thể Làm

Bạn muốn giúp con cái của bạn phân định liệu chúng được mời gọi sống đời tu, hôn nhân hoặc sống đời độc thân ở trần gian này? Những gợi ý này có thể hữu ích.

Trò chuyện với con cái của bạn về những tài năng và khả năng của họ, về tầm quan trọng của việc họ đóng góp cho Giáo Hội và thế giới. Họ nên biết rằng mọi Kitô hữu, dù trẻ hay già, đều có vai trò đóng góp vào việc xây dựng thân mình Chúa Kitô.

Gia đình cùng cầu nguyện cho ơn gọi – cho những người độc thân, những đôi vợ chồng, cho các linh mục và các tu sĩ.

Tránh những lời chỉ trích về hôn nhân và đời sống độc thân. Hãy chú ý cách bạn nói về các giám mục, linh mục và các tu sĩ khác. Thái độ kính trọng của bạn sẽ giúp con cái bạn mở lòng ra với ơn kêu gọi của Thiên Chúa trên cuộc sống của họ.

Xây dựng hôn nhân của bạn. Việc lớn lên trong một bối cảnh hôn nhân bền vững và lành mạnh đem lại cho những đứa trẻ tầm nhìn về mọi ơn gọi. Cha John Paul Erickson người bản xứ Minnesota nói ngài đã luôn luôn “ý thức cách sâu sắc” rằng cha mẹ của ngài yêu thương nhau. “Từ họ tôi nhận được cảm hứng và lòng khao khát dâng hiến toàn bộ đời mình cho ai đó hoặc điều gì đó”.

Dành thời gian yên tĩnh với Chúa và giúp cho con cái bạn làm điều tương tự. Cố gắng dừng lại ở một nhà thờ hay nhà nguyện trong ngày hoặc đăng ký chầu Thánh Thể.

Tiếp tục học hỏi về đức tin của bạn và khuyến khích các con của bạn làm điều tương tự. Có bao nhiêu ơn gọi được tìm thấy hoặc được củng cố đơn giản chỉ vì ai đó đọc Giáo Lý, nghiên cứu các sách thiêng liêng hoặc tham dự một loạt bài giảng hay về khía cạnh nào đó của đức tin?

Giới thiệu con cái bạn về cuộc sống của các thánh và các nhân vật trong Kinh Thánh – những người đã yêu mến Chúa. Để truyền cảm hứng, thật khó để kể một câu chuyện về cách Thiên Chúa đánh thức tình yêu này trong tâm hồn một người.

Tìm kiếm những câu chuyện hay về ơn gọi. Khi thích hợp, hãy mời các vị khách và các thành viên gia đình để chia sẻ kinh nghiệm của họ với bạn và con cái bạn. Thật cảm động để nghe cách Thiên Chúa đã gọi một người sống ơn gọi của người ấy như thế nào. Cũng thật hữu ích để nghe cách họ tiếp cận một nghề nghiệp hay một công việc với tư cách là một chứng nhân cho Chúa Kitô. Hãy tìm kiếm những người sống các bậc sống khác nhau về hôn nhân, linh mục, đời sống thánh hiến hoặc từ một phong trào canh tân hay phục vụ.

Tình nguyện cùng gia đình. Có dự án phục vụ nào thích hợp cho một thiếu niên không? Đáp ứng các nhu cầu, khám phá năng khiếu của một người, chứng kiến những người khác cống hiến hết mình – tất cả những điều này khích lệ lòng quảng đại và niềm khao khát đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa.Hãyhaãy

Cho con bạn sự tự do để tìm thấy và đi

theo ơn gọi của mình. Hãy nói chuyện với các con nhưng đừng lèo lái chúng bước vào đời sống tu trì hay nghề nghiệp mà bạn luôn ước mong bạn đã lựa chọn.

Dùng bữa tối với nhau. Không thể kể hết được các lợi ích của việc ăn cùng gia đình. Việc ăn uống thường xuyên với gia đình và bạn bè thì tuyệt vời, nhưng hãy đi một bước xa hơn: hãy vào bếp và cùng nấu nướng với nhau. Nếu một số người không biết nấu ăn, không sao cả. Chỉ cần đưa họ vào bếp nơi họ có thể cùng nhau uống nước, trò chuyện, cười đùa và giao lưu.

Tin tưởng Thiên Chúa. Ơn gọi của con bạn không hoàn toàn tùy thuộc vào bạn! Cha mẹ có thể nuôi dưỡng hạt giống, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho nó lớn lên (x. 1 Cr 3,7).

Comments are closed.

phone-icon