Mùa Xuân bên Chúa

0

 

 

 

 

 

Mẹ ơi ! Xuân đã đến rồi
Tiết trời se lạnh cây thời đâm bông
Mẹ ơi, Mẹ có vui không?
Mùa xuân sum họp khắp trong đất trời
Xuân nay theo tiếng gọi mời
Mộng theo tiếng Chúa sống đời hiến dâng
Xuân nay cất tiếng ca ngân
Hội dòng mời gọi con gần Chúa hơn
“ Năm Tập ” con lãnh muôn ơn
Lắng trầm bên Chúa yêu hơn xuân này
Con dâng lên Chúa đêm ngày
Cầu cho cha mẹ tháng ngày an vui
Chị anh hòa nhất reo cười
Cho em gái nhỏ vâng lời chăm ngoan
Cho đời ân lộc chứa chan
Từng gia đình phúc bình an dư tràn
Cầu cho thế giới muôn ngàn
Cho Tin Mừng Chúa tràn lan khắp trời.

Sr. Teresa Mỹ Tiên (HVDK)

 

Comments are closed.

phone-icon