Hy tế Thánh Thể – Thứ Năm Tuần Thánh

0

Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng, OP

Trước ngày lễ Vượt Qua,
Đức Giêsu biết giờ của mình đã đến!
Giờ phải bỏ thế gian mà về với Cha.
Người dâng trào tình yêu thương các môn đệ,
Là những kẻ Người gọi
và họ đã ở với Người để Người sai đi với quyền trừ quỷ [1]
Họ đã cùng rảo bước song hành cùng Thầy trên mọi nẻo đường Palestina…
Nhưng phút chia ly đã gần kề,
Đức Giêsu rất yêu thương họ, “những người con bé nhỏ của Thầy” [2]
và Người yêu thương họ cho đến cùng. [3]

Chính tình yêu thương đến cùng ấy,
Khiến Đức Giêsu đã tự hiến mình cho các môn đệ dưới hình bánh rượu,
và truyền cho họ hiện tại hóa trong việc cử hành Thánh Thể, cho đến khi Người trở lại:
“Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy[4].
Đó là lý do Hội Thánh luôn gìn giữ lệnh truyền của Chúa
như kho tàng quý giá nhất của mình [5].
vì nhờ Thánh Thể Hội Thánh mới trở thành đích thực là Hội Thánh [6].

Hôm nay, cùng với Hội Thánh, chúng ta tưởng niệm,
hiện tại hóa việc cử hành Thánh Thể,
là bữa tiệc duy nhất mà Đức Giêsu cử hành với các môn đệ;
Tất cả chúng ta cũng cảm thấy bị lôi cuốn
nhớ lại nỗi khao khát mãnh liệt của Chúa Giêsu:
Thầy rất mong ăn lễ Vượt Qua này với các con trước khi Thầy chịu khổ hình” [7].
Chúa Giêsu biết mình là Con Chiên Vượt Qua, và là chính Lễ Vượt Qua.
Chính tính cách mới mẻ tuyệt đối của bữa ăn,
điều mới mẻ thực sự và duy nhất trong lịch sử,
đã làm cho bữa tiệc này trở nên độc đáo và mang tính tối hậu,
một lần duy nhất: Bữa tối cuối cùng [8].
Đó chính là BỮA TIỆC THÁNH THỂ Chúa mời gọi muôn dân,
thuộc mọi chi họ, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia [9]
được ăn Thịt và uống Máu của Người.

Hiệp dâng Hy tế Tạ ơn trong ngày Thứ Năm Thánh,
cùng với Hội Thánh trên trời, dưới đất,
chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa Cha,
Đấng đã yêu thế gian
đến nỗi tặng ban Con Một yêu dấu của Ngài để thế gian được sống [10];

Tạ  ơn Chúa Giêsu Kitô,
Đấng đã hiến tế chính mình để nuôi sống nhân loại,
là hy lễ vâng phục của Người vì tình yêu đối với Chúa Cha
là một hành vi phụng tự hoàn hảo và đẹp lòng Chúa Cha,
là hành vi phụng tự đích thực duy nhất [11]

Tạ ơn Chúa Thánh Thần,
Đấng đã dùng quyền năng thánh thiện của Ngài,
để làm cho bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Tạ ơn Hội Thánh Chúa Kitô,
đã trung thành gìn giữ và cử hành Mầu nhiệm Đức tin này,
và sống mầu nhiệm này như Chúa Kitô hằng mong muốn.

Ước mong chúng ta ý thức:
tất cả mọi người đều được mời dự tiệc cưới của Chiên Con [12].
Để được vào dự lễ, chỉ cần mặc áo cưới là đức tin,
Đức tin có được là nhờ đã nghe Lời Người. [13]
Hội Thánh là mẹ – đã may áo này vừa vặn với mỗi người chúng ta,

bằng tấm vải trắng được giặt trong Máu Chiên Con [14].
Xin cho tất cả mọi người,
Mau mắn trở về với Chúa Kitô – Hội Thánh, Nhiệm Thể của Người
để có thể ngồi ăn bữa tiệc hy tế của Chiên Con và được sống nhờ Người. [15]

_________________

[1]  Mc 3, 13-15

[2]  Ga 13, 33

[3]  x Ga 13, 1-3

[4]  Lc 22, 19

[5]  x ĐTC Phanxico Tông thư Desiderio Desideravi, số 8

[6]  x Youcat 210-211

[7]  Lc 22,15

[8]  x ĐTC Phanxico Tông thư Desiderio Desideravi, số 4

[9]  Kh 5,9

[10]  Ga 3,16

[11]  x ĐTC Phanxico Tông thư Desiderio Desideravi, số 7

[12]  x. Kh 19,9

[13]  x. Rm 10,17

[14]  x. Kh 7,14

[15]  x ĐTC Phanxico Tông thư Desiderio Desideravi, số 5

Comments are closed.

phone-icon