Hãy tin vì công việc Thầy làm – SN theo WAU ngày 27.04.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, Apirl 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Speaking at the Last Supper, Jesus urged his disciples to believe that to see him was to see his Father (John 14:9). Even if you don’t believe because I have just told you that I am in the Father, he said, at least believe because of all that you’ve seen me do. Jesus could just as easily say the same thing to us.

Believe because of the works. Of course, there are the many miracles that Jesus performed. Who but the Son of God could walk on water, cast out demons, or raise the dead? Who else could feed thousands with just a few loaves and fishes? So believe in Jesus. He can perform miracles in your life: miracles of healing, miracles of deliverance, miracles of restoration.

Believe because of the works. Don’t just think about the miracles. Think of the special kind of work involved in bringing the Samaritan woman at the well or Zacchaeus, the tax collector, to faith. Think of how tirelessly Jesus worked with his disciples before sending them out to preach and heal. So believe in Jesus. He is not put off by your sin or weaknesses any more than he was put off by theirs. Trust that, no matter what your state, he loves you and wants to help you overcome everything that clouds your vision of him.

Believe because of the works. What was Jesus’ most powerful work? His death and resurrection! On the cross he defeated death and drained it of all its power. That means you don’t have to fear death, whether your own or a loved one’s. So believe in Jesus. He has come to give you eternal life. Believe that he has prepared a heavenly home for you, where all your tears will be wiped away and all suffering and pain will be banished forever.

Jesus has done so many marvelous works! Every single day he continues to work in this world and in the lives of his people. That means you have millions upon millions of reasons to believe in him today!

“Jesus, I believe in you! Lord, I love you and I trust in your power in my life!”

Phát biểu trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ tin rằng nhìn thấy Ngài là nhìn thấy Cha của Ngài (Ga 14,9). Ngài nói, ngay cả khi các con không tin vì Ta vừa nói với các con rằng Ta ở trong Chúa Cha, thì ít nhất hãy tin vì tất cả những gì các con đã thấy Ta làm. Chúa Giêsu có thể dễ dàng nói điều tương tự với chúng ta.

Hãy tin vì việc làm. Tất nhiên, có nhiều phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện. Ngoài Con Thiên Chúa, ai có thể đi trên mặt nước, đuổi quỉ hoặc khiến kẻ chết sống lại? Còn ai có thể nuôi sống hàng ngàn người chỉ bằng vài chiếc bánh và vài con cá? Vì thế hãy tin vào Chúa Giêsu. Ngài có thể thực hiện những phép lạ trong cuộc đời bạn: phép lạ chữa lành, phép lạ giải cứu, phép lạ phục hồi.

Hãy tin vì việc làm. Đừng chỉ nghĩ về những điều kỳ diệu. Hãy nghĩ đến loại công việc đặc biệt liên quan đến việc đưa người phụ nữ Samaria bên giếng nước hay ông Giakêu, người thu thuế, đến với đức tin. Hãy nghĩ đến việc Chúa Giêsu đã làm việc không mệt mỏi với các môn đệ như thế nào trước khi sai họ đi rao giảng và chữa lành. Vì thế hãy tin vào Chúa Giêsu. Ngài không hề nản lòng trước tội lỗi hay sự yếu đuối của bạn cũng như Ngài không hề nản lòng trước tội lỗi hoặc sự yếu đuối của họ. Hãy tin tưởng rằng, dù bạn ở trạng thái nào, Ngài vẫn yêu bạn và muốn giúp bạn vượt qua mọi thứ khiến bạn mù mờ về Ngài.

Hãy tin vì việc làm. Công việc mạnh mẽ nhất của Chúa Giêsu là gì? Cái chết và sự phục sinh của Ngài! Trên thập tự giá, Ngài đã đánh bại sự chết và rút hết sức mạnh của nó. Điều đó có nghĩa là bạn không phải sợ cái chết, dù là của chính bạn hay của người thân. Vì thế hãy tin vào Chúa Giêsu. Ngài đã đến để ban cho bạn sự sống đời đời. Hãy tin rằng Ngài đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà trên thiên đàng cho bạn, nơi mọi nước mắt của bạn sẽ được lau khô và mọi đau khổ sẽ bị xua tan mãi mãi.

Chúa Giêsu đã làm biết bao công việc kỳ diệu! Mỗi ngày Ngài tiếp tục làm việc trên thế giới này và trong cuộc sống của người dân Ngài. Điều đó có nghĩa là bạn có hàng triệu lý do để tin vào Ngài ngày hôm nay!

Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Chúa! Lạy Chúa, con yêu Chúa và con tin cậy vào quyền năng của Chúa trong đời con!

Comments are closed.

phone-icon