Chúc mừng Bổn Mạng Gia đình Mẹ Thăm Viếng

0
 CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG NHÓM THƯỜNG HUẤN CẤP V (Gia đình Mẹ Thăm Viếng)
❤️ Mừng lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Elisabeth – Bổn mạng của “Gia đình Mẹ Thăm Viếng” bao gồm các nữ tu đã khấn Dòng được 36 năm cho đến khi vào Nhà An Dưỡng – chúng con xin chúc mừng quý Dì.
🩷 Cho dẫu với thời gian, chân có mỏi, gối có mòn, sức lực có suy yếu, nhưng tinh thần yêu mến Hội dòng, nhiệt tâm với Sứ vụ và hăng say đi đến với tha nhân của quý Dì chưa từng giảm sút. Quý Dì là gương mẫu cho các thế hệ hậu sinh chúng con về cách sống đời Thánh hiến và thi hành Sứ vụ của Dòng.
🧡 Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, tiếp tục ban cho quý Dì sức khỏe, niềm vui, sự bình an và các ơn cần thiết để quý Dì sống hạnh phúc trong tuổi cao niên và nhiệt thành trong việc thi hành sứ vụ “đến với anh em”.
🌹🌹🌹 Chúc mừng! Chúc mừng! và xin chúc mừng!

Comments are closed.

phone-icon