Browsing: Thỉnh Viện

Thình Viện

Thỉnh Viện resized_IMG_0441
0

Thỉnh Viện của Hội Dòng là môi trường giúp các Thỉnh sinh tập quen với đời sống tu trì