Browsing: Các Mẹ Bề Trên

Các Mẹ Bề trên

Các Mẹ Bề Trên
0

Suốt cả cuộc đời, Mẹ đã luôn cố gắng dùng cả con người mình để thực hiện ước nguyện là được trở nên như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Đơn sơ, bé nhỏ, phó thác và Mẹ xem đó như một Hiến Lễ tạ ơn không ngừng dâng lên Thiên Chúa.

phone-icon