Browsing: Đức Mẹ

Kinh Mân Côi

Cầu nguyện
0

Thứ Tư 08/01/2014                                                                          Mc 6,45-52 “Chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6,50) Như Mẹ: Giữa những…

1 53 54 55 56 57 58