Browsing: Đức Mẹ

Kinh Mân Côi

Cầu nguyện
0

Xin Chúa luôn đồng hành với chúng con, để chúng con nên “tấm bánh bẻ ra sự sống mới cho mọi người”, biết hăng say dấn thân phục vụ, an ủi, giúp đỡ những người lao nhọc khốn cùng, những người già yếu bệnh tật,

1 55 56 57 58