Browsing: Đức Mẹ

Kinh Mân Côi

Cầu nguyện
0

Lạy Mẹ Maria, đẹp hơn trăng sao, khi chúng con được ca tụng kỳ công của Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ. Mẹ đã mang đến cho nhân loại mùa xuân cứu rỗi là Đức Giêsu, xin cũng dẫn đưa chúng con trong lối về ngày xuân cứu độ.

1 57 58 59
phone-icon