Giới thiệu Gia đình Ân nhân

Kính thưa quý vị,
Để tiện cho quý vị muốn tìm hiểu và gia nhập vào Gia đình Ân nhân của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, xin kính gởi một số thông tin dành cho quý Ân nhân của Hội dòng như sau:

THÔNG TIN GIA NHẬP

Ghi danh tại một trong các địa chỉ sau:
1. Văn phòng Hội dòng:
    134/4 Khu phố 5, phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
    ĐT: 0251-3813-995
2. Nữ tu Phụ trách Ân nhân Hội dòng
    Nt. Maria Nguyễn Thị Hùy
    ĐT: 0902-577-812
3. Bề trên các cộng đoàn thuộc Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
   + Đóng góp: Tùy hảo tâm, tối thiểu 5 triệu/ một người.

HỘI DÒNG BÁO NGHĨA ÂN NHÂN
Quý Ân nhân được hiệp thông với các việc lành và lời cầu nguyện của các nữ tu thuộc Hội dòng.
Trong cụ thể, Hội dòng:
   – Hàng ngày cầu nguyện cho quý Ân nhân còn sống hay đã qua đời.
   – Hàng tuần dâng 50 Kinh Mân Côi và dành ngày thứ Ba trong tuần để đặc biệt cầu nguyện cho quý Ân nhân.
   – Hàng tháng xin 1 Thánh lễ.
   – Tháng 11, xin 5 Thánh lễ
   – Hàng năm, xin 3 Thánh lễ
   – Khi được tin Ân nhân qua đời, xin 3 Thánh lễ (Đi viếng hay tham dự Thánh lễ An táng khi có thể).
* Hội dòng trao tặng VI BẰNG ÂN NHÂN 

MẪU GHI DANH

– Tên thánh, họ và tên gọi:………………… Năm sinh:……………………..

– Địa chỉ tôn giáo:
+ Giáo họ:…………………………….Giáo xứ:…………………………………

– Địa chỉ hành chính:
+ Số nhà:……………………………….. Đường: ………………………………
+ Khu phố/Ấp:………………………….Phường/Xã: ………………………….. 
+ Thành phố/Huyện………………….Tỉnh: …………………………………….. 

– Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………

* Nếu có thể, xin quý vị nhấn vào MẪU GHI DANH này để điền các thông tin cá nhân cần thiết, nữ tu Phụ trách Gia đình Ân nhân sẽ liên hệ với quý vị sau khi nhận được thông tin. 

Xin chân thành cám ơn!

phone-icon