Thánh Ca

Nhạc sĩ: Sr. Huyền Diệu, OP
Thể loại: Thánh Ca
Lời câu đầu:  Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy …
Nhạc sĩ: Sr. Tường Vy, OP
Thể loại: Thánh Ca
Lời câu đầu: Sáu mươi năm đã qua, hồng ân Chúa ban chan hòa …
Nhạc sĩ: Sr. Tường Vy, OP
Thể loại: Thánh Ca
Lời câu đầu: Làm sao dám quên biết bao ân huệ Chúa đã tặng ban …


phone-icon