Chương trình học hỏi Giới Hiền Mẫu

0

Giáo hạt Tân Mai

Giáo xứ Đaminh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỎI GIỚI HIỀN MẪU

GIÁO TRÌNH : THÁNH HOÁ GIA ĐÌNH 2

THỜI GIAN : 19g30 – 20g30, thứ năm hàng tuần

                               

NGÀY

NỘI DUNG BÀI HỌC

CÁC CÂU

GHI CHÚ

01. 05

Nét đẹp truyền thống gia đình Việt Nam

1 – 24

08. 05

Nét đẹp truyền thống gia đình Việt Nam

25 – 41

15. 05

Bộ khung luân lý Việt Nam

42 – 60

22. 05

Sống đạo trong nền luân lý dân tộc

61 – 78

29. 05

Rèn luyện các đức tính nhân bản

79 – 91

05. 06

Rèn luyện các đức tính nhân bản

92 – 101

12. 06

Rèn luyện các đức tính nhân bản

102 – 126

19. 06

Phẩm chất truyền thống của phụ nữ Việt Nam

127 – 138

26. 06

Năm gia đình : Năm lần hạt Mân Côi

139 – 152

03. 07

Hướng tới hoà bình thế giới và hạnh phúc gia đình

153 – 160

 

 

 

Comments are closed.