Chiến dịch mùa Giáng Sinh và năm mới

0

Chiến dịch Mùa Giáng Sinh

Chủ đề:  VỀ BÊN MÁNG CỎ 

LỜI CHÚA: “Nào chúng ta sang Belem để xem sự việc xảy ra, như Chúa đã cho chúng ta biết ”  Lc 2, 15

Ý CHỦ LỰC: Như các mục đồng, chúng ta lên đường tìm về Belem, để gặp Mẹ Maria, Thánh Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Chúng ta chiêm ngắm, tôn thò Chúa Hài Nhi, học sống đơn sơ, khiêm tốn và ngoan hiền.

ĐỐI TƯỢNG: Khối Xưng tội, Thêm sức, Sống đạo & Vào đời

I.  NỘI DUNG:

  1. Tích cực và sinh động tham dự thánh lễ mỗi ngày

–   Đem theo sách Tin Mừng

–   Mau mắn vào nhà thờ khi chuông báo

–   Sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ

–    Đồng phục thứ 5 và Chúa nhật

       2. Học giáo Lý Hồng Ân & Mục vụ: 

–  Đi học giáo lý đúng giờ – chăm ngoan – thuộc bài

–   Lớp học sạch sẽ, trật tự

     3.  Hy sinh bớt tiền quà, dâng Chúa Hài Đồng để tặng bạn nghèo

     4. Viết thư Chúa Hài Đồng.

II. ĐƠN VỊ THI ĐUA: 

Cá nhân: Thành tích của từng người

Tập thể: Thành tích Lớp trong cùng Khối

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM THI ĐUA: 

NỘI DUNG

SỐ ĐIỂM

GHI CHÚ

Dâng lễ

2 điểm

 Thứ 7  Không có lễ
Đem sách Tin Mừng

1 điểm

Nghiêm trang

2 điểm

Đồng phục

1 điểm

(CN & T.5)
Giáo lý Hồng ân

2 điểm

 
Giáo lý Mục vụ

2 điểm

 
Chầu Thánh Thể

2 điểm

Thứ Bẩy
Kinh tối gia đình

1 điểm

 

TỔNG ĐIỂM

    45 điểm / tuần

IV. KẾ HOẠCH THỨC HIỆN THI ĐUA:

1. Các học viên tự ghi sổ kho

2. Giáo Lý Viên chủ nhiệm và các Giáo Lý Viên trong cùng lớp có trách nhiệm theo dõi các học viên

3. Giáo Lý Viên chủ nhiệm lập báo cáo hàng tuần các mục thi đua nêu trên và nộp Khối trưởng.

4. Giáo Lý Viên chủ nhiệm ghi báo cáo trên bảng thi đua tại Phòng đọc sách sáng Chúa nhật

5. Ban Hướng Dẫn Khối có nhiệm vụ đôn đốc và chịu trách nhiệm kế hoạch thi đua và chấm điểm các lớp trong Khối – cùng với sự hợp tác của Ban Trị sự:

  • Lớp tích cực và sinh động tham dự  Phụng tự
  • Lớp tham dự năng động các tiết giáo lý và tiếp thu tốt.

6. Khối Vào đời tính điểm thi đua riêng

7. Khối trưởng nộp Văn phòng kết quả từng tuần vào trước giờ lễ chiều Chúa Nhật hàng tuần

8. Văn phòng Huấn giáo tổng kết hàng tuần và niêm yết

9. Tổng kết chiến dịch lễ Giáng sinh ngày ……

   CHẤP THUẬN                                                              Tân Mai, ngày … tháng …. năm…

Chánh xứ                                                                                            TM.BHD. GĐTH. 

1 2 3 4

Comments are closed.

phone-icon