Chiến dịch “Thánh hoá các gia đình”

0

    Giáo Xứ …. 

CHIẾN DỊCH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VÀ TẾT 

Chủ đề:Thánh hóa các gia đình”  

I.  LỜI CHÚA:  Lc 2,15-16

“Khi các Thiên Sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau:”Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho biết.” Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.”

SUY NIỆM: Khi nghe Thiên Sứ báo tin, các em mục đồng đã rủ nhau và mau mắn đến Bêlem. Các em thiếu nhi này đã thấy Hài nhi Giêsu, Con Thiên Chúa, sống trong khung cảnh một gia đình. Gia đình này, dù khác biệt nhau về nhiều mặt, nhưng cùng chung một nỗ lực: tìm kiếm và sống theo ý Chúa. Nhờ đó mọi người được hạnh phúc.

Suốt 2 năm qua, chúng ta đã cùng mọi thành phần trong Giáo phận học hỏi và góp phần “thánh hóa gia đình”qua những bữa cơm chung thân mật và giờ kinh tối gia đình. Nay để chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh và Tết Giáp thân, chúng ta, noi theo các em mục đồng xưa, đến chiêm ngắm Chúa Giêsu trong gia đình Nadarét để tiếp tục làm tốt hơn nỗ lực xây dựng hạnh phúc gia đình riêng mỗi em và gia đình chung Giáo xứ trong năm thánh mừng Kim khánh thành lập Giáo xứ.

II. ĐỐI TƯỢNG: Tất cả các Trưởng và các em Thiếu Nhi.

III. THỜI GIAN: Từ 30/11/2003 (Chúa Nhật  I Mùa Vọng) đến 18/01/2004 (7 tuần lễ).

IV. NỘI DUNG THI ĐUA :

 1. Mỗi ngày tham dự Thánh Lễ và Kinh tối gia đình.
 2. Suy niệm Lời Chúa của Thánh lễ Chúa nhật.
 3. Chuyên chăm học và sống giáo lý.
 4. Tham dự sinh hoạt tổ sống đạo.
 5. Dâng lễ

V. CÁCH GHI ĐIỂM

1. Bó hoa thiêng: (Mỗi em và trưởng thành thật ghi “bó hoa thiêng” mỗi ngày)

¯ Ý thức và sinh động: 5 điểm/ngày*6 = 30 điểm/tuần

¯  Đem sách Tin Mừng  và lắng nghe Lời Chúa: 2 điểm/ngày*6 = 12 điểm/tuần => 50 điểm/tuần

¯  Đồng phục thứ 5 và Chúa Nhật:  4 điểm/ngày*2 = 8 điểm/tuần

2. Học Gíao Lý Hồng ân & Mục vụ:

¯ Đúng giờ và chăm ngoan:  5 điểm x 2 lần = 10 điểm/tuần

¯  Đầy đủ sách vở:  2,5 điểm x 2 lần = 5 điểm/tuần => 20 điểm/tuần

¯  Chầu Thánh Thể:  5 điểm/tuần

3. Kinh tối:

¯ Tham dự giờ kinh gia đình: 3 điểm/tối*7  = 21 đ

¯ Đọc Lời Chúa: (1điểm *6) + 2 điểm Chúa nhật = 8 điểm  => 50 điểm/tuần

¯  Chia sẻ Lời Chúa: 3 điểm/tối*7  = 21 điểm

4. Thi đua khác    

 1. Viết bài suy niệm  Chúa Nhật: 10 điểm
 2. Tham dự sinh hoạt tổ sống đạo: 10 điểm   => 20 điểm/tuần

TỔNG CỘNG: 140 điểm/tuần

5. Phân nhiệm: 

 1. Tổ trưởng (tổ phó) ghi nhận: Sự hiện diện và cách thức tham dự của các tổ viên về Thánh lễ + giờ Giáo lý và sinh hoạt tổ để đối chiếu với “Bó hoa thiêng” của từng em.
 2. Giáo Lý Viên phát hành những phiếu thưởng và phiếu trừ (thu 1 phiếu tên) cho những sinh hoạt thi đua theo hướng dẫn của Cha Xứ.
 3. Phụ huynh và quí chức liên hệ được hỏi ý kiến về đời sống đạo của mỗi em vào Chúa Nhật Hiển Linh (04/01/04).

  Giáo Lý Viên thêm:  Tham dự họp Khối + Bồi dưỡng thứ năm: 10 điểm/tuần

Lưu ý:

1.  Khi phát hiện cá nhân không trung thực trong việc ghi “bó hoa thiêng”: Tất cả điểm số đạt được trong tuần đó đều bị hủy bỏ.

2. Hàng tuần: Khi cá nhân chỉ đạt dưới 100 điểm: Kiểm điểm tại lớp.

3. Tổng kết: Cá nhân dưới 700 điểm: Số điểm bị chia đôi

VI. TẬP THỂ TỔ CHỨC: (Sau lễ Giáng sinh)

¯   Kể chuyện Kinh Thánh (Khối xưng tội)

¯   Đố vui Giáo Lý – Kinh Thánh  (Khối thêm sức)

¯  Gia Đình Thánh Thể hành hương năm Thánh theo Khối, ngay sau giờ Giáo lý:

 • Chúa Nhật I Mùa Vọng: Khối Xưng tội
 • Chúa Nhật II  Mùa Vọng: Khối Thêm Sức
 • Chúa Nhật III  Mùa Vọng: Khối Sống Đạo.

VII.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1.    Họp Ban Hướng Dẫn 23.11.03: Cha Xứ trao đổi và thống với Họp Ban Hướng Dẫn

 1. Các Thánh lễ chiều trong tuần 34 Quanh Năm:  Cha xứ phổ biến chiến dịch cho cộng đoàn Gia Đình Thánh Thể.
 2. Dì Tổng Phụ Trách và Ban Trị Sự bàn bạc sắp xếp chỗ ngồi trong Nhà thờ cho các em.

4.   Giờ họp Khối 27.11.03 Ban Hướng Dẫn phổ biến cho tất cả các trưởng thông suốt kế hoạch.  Khối trưởng phát biểu mẫu “Bó hoa thiêng” cho các lớp.

 1. Giờ Giáo Lý sáng Chúa Nhật I Mùa Vọng (30.11.03): Giáo Lý Viên hướng dẫn và phát cho em  thực hiện “Bó hoa thiêng” .
 2. Giờ Giáo Lý sáng Chúa Nhật II Mùa Vọng (7.12.03):

¯  Giáo Lý Viên thu tờ “Bó Hoa thiêng” và phát mẫu “Bó Hoa thiêng”

¯  Giáo Lý Viên phụ: cộng “Bó Hoa Thiêng” báo cáo theo biểu mẫu tại Phòng đọc sách.

¯ Quí Dì trợ tá và Khối trưởng sẽ điều động hoàn thành và nộp Văn Phòng tổng kết và nộp cho Cha xứ để công bố và khích lệ vào Thánh Lễ chiều Chúa Nhật.

 1. Các Chúa Nhật kế tiếp cũng thực hiện như trên. Chúa Nhật 11/01/04 Thu tất cả các thành tích. Khối nộp về Văn Phòng Huấn Giáo trễ nhất ngày thứ ba 13/01/04. Văn phòng tổng kết có kết quả rõ rệt vào chiều Thứ Bảy 17/01/04.
 2. Tổng kết chiến dịch thi đua và khen thưởng vào Lễ chiều 18.01.2004.
 3. Hội chợ tết ngày 26.01.2004 (Mồng 5 Tết)

VIII.  PHÂN NHIỆM:

 1. Cha chánh xứ và Dì Tổng Phụ Trách phổ biến chiến dịch cho các Trưởng và Thiếu nhi
 2. Ban Trị Sự điều hành chiến dịch, quản lý điểm các Khối, tổ chức tổng kết, khen thưởng v.v…
 3. Ban Hướng Dẫn Khối quản lý điểm các lớp và sinh hoạt Khối.
 4. Giáo Lý Viên chủ nhiệm và Giáo Lý Viên Lớp phổ biến, động viên, ghi nhận và quản lý điểm các em trong lớp.
 5. Văn Phòng Huấn Giáo phát hành các biểu mẫu và tổng kết, báo cáo cho Dì Tổng Phụ Trách và Cha chánh xứ.

IX. TỔNG KẾT THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG.

1)     Cá nhân : Cứ 50đ thì được cấp 01 “Đôla Thánh Thể” để mua hiện vật tại chợ Tết ngày 26.01.2004 (Mồng 5 Tết)

2)     Tập thể (Tổ – Lớp – Khối  gồm Các em và Trưởng): Có những phần thưởng tương xứng.

Tân Mai, ngày 23  tháng 11 năm 2003       

                                                                                                                                                  TM BHD GĐTT                                 

CHẤP THUẬN

LM Chánh xứ

 

 

 

Comments are closed.

phone-icon