Dâng hoa: Cùng bước với Mẹ

0

DÂNG HOA (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Chủ đề tuần 2 : “Cùng bước với Mẹ”.

1. LỜI MỜI GỌI (Khi rước lên):

Kính thưa cộng đoàn,

Sau lời thưa “Xin vâng”, Mẹ Maria đã vội vã lên miền sơn cước viếng thăm bà Elisabet. Trên con đường gập ghềnh sỏi đá, Mẹ bước đi bằng cả tâm hồn. Trái tim Mẹ hòa cùng nhịp đập với Giêsubé nhỏ, với khát khao phục vụ con người. Giờ đây, cộng đoàn chúng ta cùng bước với Mẹ trên con đường lữ khách trần gian. Với niềm vui của ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hân hoan tiến vào cung thánh để dâng lời ngợi ca chúc tụng.

Xin Thần Khí của Đức Giêsu Phục sinh đổ tràn đầy ân sủng của Ngài trên chúng ta.

2. HÁT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN: (Ca đoàn chọn bài ).

 3. DẪN VÀO TIN MỪNG:

Mẹ Maria đã vội vã lên đường từ lúc trời con mờ sương. Mẹ lên đường không chỉ để viếng thăm mà còn ở lại với bà Elisabet chừng 3 tháng. Mẹ lên đường từ sáng sớm vì Mẹ được tràn đầy Thánh Thần, Đấng hằng đồng hành với Mẹ trong suốt hành trình dương thế. Chúng ta cùng nhau đọc lại cuộc viếng thăm hồng phúc này qua trình thuật của Thánh sử Luca đoạn 1, 39 – 56. Mời các em cùng đọc.

ĐỌC CHUNG:  Lc 1:39-56

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê -li-sa-bet vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a cho, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đ nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Cha sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tơi hớn hở vui mừng
vì Thin Cha, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lịng trí kiu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

4. CA ĐOÀN HÁT :  Linh hồn tôi 

 5. DẪN:

Mẹ tuyệt vời hơn dạ lý mùa Xuân, vì Mẹ đã “xin vâng” trước hoạt động toàn năng của Thánh Thần, Mẹ đã lên đường với khát khao phục vụ, Mẹ đã mang Giêsu làm quà tặng cho muôn người. Chúng con xin ca mừng Mẹ giữa hội vui Thiên quốc, Xin chúc tụng, ngợi ca tình thương Chúa đến muôn thuở muôn đời. Chúa đã làm cho Mẹ trở thành tuyệt mỹ vì Mẹ đầy ơn phúc và được Thiên Chúa ở cùng.

CA ĐOÀN HÁT: DẠ LÝ MÙA XUÂN.

 6. DẪN:

Hoa thắm nở, ân tình bao chan chứa

Mùa hoa về, hương ngát tỏa bao la,

Mẹ yêu con, tình Mẹ rất hải hà

Đưa con đến cõi vô biên cực thánh.

Cúi lạy Mẹ ngự trên tòa rất thánh

Vượt cao sang trên chín phẩm thiên thần.

Muôn sắc hoa từ dưới cõi phàm nhân,

Xin Mẹ nhận hoa lòng con dâng tiến.

HÁT:  Sắc hoa dâng Mẹ (Mở CD)

7. DẪN: 

Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất thánh! Mẹ đã khiêm cung trước thánh ý Chúa, để đem ơn cứu độ cho nhân lạoi, xin Mẹ giúp chúng con cũng biết mở lòng ra đón nhận hoạt động của Thánh Thần để Ngài khơi lên trong Hội Thánh, trong thế giới,  và trong chính chúng con ngọn lửa tình yêu bác ái, để làm cho thế giới rực sáng Tình yêu.

 CA ĐOÀN HÁT: AVE MARIA  (Đội hoa diễn nguyện)

Comments are closed.

phone-icon