Ghi ơn

0

GHI ƠN

Hội Dòng chúng con tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Cha Thánh Đa Minh và Thánh Nữ Catarina đã thương ban chan chứa hồng ân, nhất là ban cho chúng con những ơn gọi nhiệt thành thánh thiện kể từ ngày thành lập đến nay.

Chúng con tưởng nhớ và tri ân công ơn cao quý của Đức Cha thiết lập Hội dòng, Mẹ Bề trên Tiên khởi, các Mẹ, các chị em đã xây dựng Hội Dòng và gắng công gìn giữ để chúng con có được những di sản cao quý như ngày nay.

Chúng con vô cùng trân trọng tình phụ tử Quý Đức Cha, Quý Đức Ông và Quý Cha đã giúp đỡ, hướng dẫn, cầu nguyện cho Hội dòng. Đồng thời, còn thương gởi đến cho chúng con những ơn mới trong các dịp Thanh tuyển Ơn gọi hằng năm.

Chúng tôi cám ơn Quý Hội Dòng liên hệ đã đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho Hội dòng chúng tôi.

Chúng con ghi khắc công ơn cao dày của Quý Ông Bà Cố đã sinh thành, dạy dỗ và cộng tác trong việc nuôi dưỡng Ơn Gọi cho chị em chúng con.

Chúng tôi ghi lòng biết ơn sâu xa đến quý ân nhân xa gần đã quảng đại giúp đỡ trong việc đào tạo Ơn Gọi, chung tay với Hội dòng trong Sứ vụ tông đồ, và tạo điều kiện cho việc thăng tiến các sinh hoạt của Hội Dòng.

Xin thương tiếp tục cầu nguyện, hướng dẫn và đồng hành với chúng con trên hành trình dâng hiến.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha yêu thương chúc lành cho toàn thể quý vị hôm nay và mãi mãi.

 

Đại diện Hội Dòng

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy, OP

Bề trên Tổng quyền

 

Comments are closed.

phone-icon