Giờ chầu thiếu nhi – Mùa Giáng Sinh năm B

0

LỄ HIỂN LINH năm B – A  – C

LUÔN GIỚI THIỆU CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

Sr. Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP.

1. Lời Chúa: Mt 2,1–12 (Is 60,1–6; Ep 3,2–39.5-6)

2:1     Khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem thuộc xứ Giuđêa, trong thời vua Hêrôđê, có những Đạo sĩ từ phương Đông đến Giêrusalem

2:2     và hỏi : “Vua người Do thái mới sinh ra hiện đang ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người ở phương Đông, và chúng tôi đến để triều bái Người.”

2:3     Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua.

2:4     Vua đã triệu tập tất cả các thượng tế và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết Đức Kitô phải sinh ra ở đâu.

2:5     Họ tâu vua rằng : “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđêa, vì có vị tiên tri viết rằng :

2:6     Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, ngươi không phải là nhỏ bé nhất trong các thành của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh chăn dắt Israel dân Ta.”

2:7     Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu các nhà Đạo sĩ tới, hỏi cặn kẽ về thời điểm ngôi sao đã xuất hiện cho họ.

2:8     Rồi vua phái họ đi Bêlem và dặn rằng : “Các ông hãy đi tìm hỏi cặn kẽ về Hài Nhi, rồi khi đã tìm thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để trẫm cũng đến thờ lạy Người.”

2:9     Nghe nhà vua nói, họ ra đi. Và kìa ngôi sao họ thấy ở phương Đông lại đi trước họ, cho đến khi dừng lại nơi Hài Nhi ở.

2:10   Nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.

2:11   Và khi vào nhà, họ đã thấy Hài Nhi cùng với Maria Mẹ Người, và họ đã phủ phục thờ lạy Người. Rồi mở tráp ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật : vàng, nhũ hương và mộc dược.

2:12   Và khi được báo mộng, đừng trở lại gặp Hêrôđê, họ đã đi đường khác trở về xứ sở mình.

 2. Suy niệm:

Các em yêu quý, Phụng vụ hôm nay được gọi là Lễ Chúa Hiển Linh. Trước đây, người ta thường gọi là Lễ Ba Vua. Hình ảnh của ba vua mà các em vẫn quen gặp nơi các hang đá truyền thống: có mẹ Maria, thánh Giuse với Chúa Hài Đồng bụ bẫm, có bò lừa và có cả những con lạc đà chở Ba Vua đến bái thờ Vua Hài Đồng Giêsu….. Tin Mừng thánh Mátthêu mà các em vừa nghe tường thuật việc có ba vị chiêm tinh từ Phương Đông xa xôi đến Giêrusalem, gặp gỡ vua Hêrôđê đang cai quản Giêrusalem lúc ấy, để hỏi xem “Vua người Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?”

Họ không phải là những người Do thái, là Dân Riêng Chúa chọn, nhưng là những người ngoại đạo. Các thánh vẫn dạy rằng Ba Vua đây là biểu tượng cho toàn thể chư dân tìm đến thờ lạy Chúa Hài Đồng. Chính Chúa đã cho ngôi sao lạ dẫn đường cho họ, mời gọi và thúc giục họ lên đường tìm gặp Chúa. Hẳn là sau bao vất vả, nhọc nhằn, cuối cùng, hôm nay, họ đã được thưởng công: “Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng”. Điều này chứng tỏ rằng đã có lúc trên hành trình tìm kiếm, họ không thấy ngôi sao như lúc ban đầu nữa. Họ như lạc hướng, có lẽ đó là lý do họ phải vào Giêrusalem để hỏi các nhà lãnh đạo, như vua Hêrôđê và các Tư tế.

“Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại… Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến”.

Các em yêu quý, chính Chúa đã dẫn dắt và mời gọi ba Vua đến với Chúa bằng ánh sao sáng, và Chúa đã cho ba vua được gặp Chúa, dù qua thân phận bé bỏng của Hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ đơn nghèo. Thật ra không phải ba vua đi tìm Chúa trước, mà chính Chúa tỏ mình cho ba Vua. Đây là ý nghĩa của ngày lễ hôm nay – lễ Chúa tỏ mình cho nhân loại được biết Chúa, được chiêm ngắm ánh vinh quang của Chúa.

Lúc này Chúa Giêsu Thánh Thể cũng muốn em hướng lòng lên Chúa gần hơn nữa, để thờ lạy Chúa và yêu mến Chúa, như các mục đồng và như Ba Vua xưa.

 & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cám ơn Chúa đã cho con được biết Chúa, được làm con của Chúa. Mùa Giáng Sinh năm nay Chúa lại cho con được gần Chúa hơn lúc nào hết, nơi hình ảnh Chúa Hài Đồng trong hang đá máng cỏ bò lừa thật xinh xinh.

Con xin lỗi Chúa, vì đã không đến với Chúa nhiều… Chúa đã đón nhận và trở nên thơ bé như chúng con, nhưng không phải để làm nũng cha mẹ hay bất cứ ai, mà là để tỏ cho muôn người được biết rằng “Thiên Chúa ở cùng” chúng con, ở giữa nhân loại và không ngừng yêu thương, ban bình an cho mọi người dưới thế này.

Chúa ơi, lúc này con hiểu rằng Chúa muốn con cũng biết làm cho cuộc sống thơ bé và tuổi trẻ của chúng con nên giống như cuộc sống Chúa xưa, luôn sống yêu thương và vui tươi, chân thật và trong trắng, hiền lành và chăm ngoan, để mọi người nhận ra Chúa trong cuộc sống chúng con. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Con mong được như các mục đồng và Ba Vua xưa, luôn biết tìm đến để thờ lạy Chúa, và con cũng ước mơ được luôn trở nên như Chúa Hài Đồng xưa để cho mọi người biết Chúa luôn yêu chúng con. Con yêu Chúa, lạy Chúa Thánh Thể. Amen.

1 2 3 4

Comments are closed.

phone-icon