Tình đầu

0

Đời con bé nhỏ nghèo nàn

Yêu con Chúa bỏ cao sang xuống trần

Tìm con kết nghĩa bạn thân

Năm năm lưu luyến trong ngần ý thơ

Yêu con trọn tiếng đợi chờ

Mênh mông biển cát trắng bờ dại dương

Ngày con tuyên khấn còn vương

Áo Dòng xinh trắng thắm hương ban đầu

Giây phút ấy thật nhiệm mầu

Đời con trao hiến đẹp câu ân tình

Nguyện cho lòng mãi trung trinh

Giê-su thập tự quang vinh rạng ngời

Phút ấy con được gọi mời

Vương cung thánh điện ngợp lời ca vang

Bên con kết ước mộng vàng

Rượu nồng say đắm đẹp trang sử hồng

Bánh thơm từ lúa nương đồng

Tựa đời Dâng Hiến nến hồng lung linh

Đôi chân nhịp bước đăng trình

Én trời hoà tấu khúc tình Thiên duyên.

                                                                          Têrêsa Như Hà

Comments are closed.

phone-icon