Tình liên đới (Ga14,33-35)

0

THÁNH THỂ VÀ TÌNH LIÊN ĐỚI 

Ga 14,33-35

Trích trong “Tựa nép bên lòng Chúa” – Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang

Hát: PC – 189b

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tâm tình của Năm Thánh Cứu Độ, cùng với Giáo Hội suy tôn Thánh Thể để tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa. Hôm nay, trong giờ thánh đầu tiên của kỳ học, gia đình ĐCV chúng con quây quần nơi đây, chúng con xin được qua Bí Tích Thánh Thể là Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, để đến với Chúa Cha. Vì ngày xưa khi còn tại thế, chính Ngài đã nói: “không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Vâng, lạy Chúa là Cha, qua Bí Tích Thánh Thể Mình Máu Thánh Con Cha, chúng con xin qùy lạy, suy tôn và cảm tạ tình yêu của Cha, một tình yêu cao vời khôn xiết. Chính trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa mà chúng con đã được tạo dựng, được cứu chuộc và được canh tân về mọi phương diện. Ôi Ba Ngôi Thiên Chúa là một cộng đoàn yêu thương. Xin cho tình yêu ấy được lan tỏa và thể hiện nơi đại gia đình Chủng Viện chúng con.

Lạy Cha, dẫu là một Thiên Chúa cao cả khôn lường, thế nhưng Cha đã không xa cách chúng con; song qua Bí Tích Thánh Thể  Con Cha, mà chúng con lại được gần gũi và được hiệp thông với Cha. Và chính qua Thánh Thần Ngôi Ba mà chúng con dám mở miệng gọi Cha bằng một tâm tình yêu thương trìu mến “Abba, Cha ơi !”. Chính trong sự gần gũi ấy, mà giờ đây xin Cha cũng sai Thánh Thần của Cha xuống giúp chúng con biết mở cõi lòng để đón nhận Lời Con Cha: Là Lời có sức ban sự sống và là đèn soi bước chân con.

Lạy Chúa “Xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”.

Tin Mừng Ga 14,33-35

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi Ngài là thần lương Cha ban, và là nguồn mạch tình yêu. Trước nhan thánh Chúa lúc này, xin hãy dạy chúng con biết học hỏi về tình yêu của Chúa. Để chúng con mỗi ngày một yêu Chúa và yêu nhau hơn; yêu Chúa bằng cả cuộc sống dấn thân của mình; yêu nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúa đã không dạy chúng con: “Các con hãy yêu thương Thầy như Thầy đã yêu thương các con”, nhưng Chúa lại dạy “ Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Như vậy cách sống và cách yêu của Chúa đã trở nên chuẩn mực cho cách sống và cách yêu của chúng con. Thế mà, xưa nay chúng con lại lấy tiêu chuẩn của mình để yêu thương tha nhân và bắt tha nhân đáp trả. Đó là bao lần chúng con phục vụ tha nhân, xét hình thức bên ngoài có vẻ đó là những công việc được làm bởi một tấm lòng bác ái vị tha, nhưng lại hàm ẩn bên trong không thiếu tính ích kỷ vụ lợi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con phải yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con. Nhưng sao khó quá Chúa ơi! Khó vì chúng con chưa dám hy sinh cho nhau như Chúa đã thí mạng sống vì chúng con. Tình yêu của Chúa là một tình yêu vị tha, yêu đến chết cho người mình yêu. Một tình yêu như vậy, nếu không có ơn Chúa giúp làm sao chúng con có thể bắt chước được.

Chúa đã yêu chúng con, nên đã hy sinh mạng sống ngõ hầu làm giá chuộc chúng con. Chưa hết, Chúa lại lấy Mình và Máu nuôi sống chúng con mỗi ngày để nói với chúng con rằng: Thầy đã là bánh cho anh em, thì anh em cũng hãy là bánh cho nhau.

Vâng, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là bánh cho nhau thiết tưởng trước tiên chúng con phải biết chết đi cho con người cũ của mình đã. Nếu không:

– Làm sao chúng con có thể là bánh cho nhau, khi lòng chúng con còn đầy dẫy tính ích kỷ gian tham: Là khi chúng con chưa dám hy sinh một chút thời giờ, một chút khả năng cho nhau !

– Làm sao chúng con có thể là bánh cho nhau, khi lòng chúng con còn đầy dẫy tính ghen tỵ: Là khi chúng con còn so bì tài nămg với anh em. Trong khi chính mình lại thiếu cố gắng, thiếu trau dồi nhân cách, thiếu tu luyện bản thân!

– Làm sao chúng con có thể là bánh cho nhau, khi chúng con còn sống vô trách nhiệm, thiếu tinh thần tương trợ lẫn nhau: Là khi chúng con làm việc còn dựa trên bảng phân công lao tác để kèn cựa, để đòi hỏi thay vì cảm thông chia sẻ!

Càng chiêm ngắm tình yêu của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể , chúng con lại càng thấy mình thiếu sót bất xứng; bất xứng trong cách sống vì chưa biết yêu thương phục vụ tha nhân như lệnh truyền Chúa dạy. Rồi dừng chân nhìn lại chính mình, hôm nay chúng con là những người được mời gọi bước theo Chúa, để hoạ lại cách sống yêu thương và phục vụ của Ngài. Xin cho chúng con biết sẵn sàng đáp trả lại lệnh truyền Chúa dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Để chúng con luôn hăng say khoác lên đôi vai mình hành trang là tinh thần phục vu, để cùng với Chúa Kitô lên đường đến với tha nhân.

Hát: Bài ca Phục vụ – TNA 261

“Chính điều này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể:

-Là môn đệ của Chúa, Chúa chỉ muốn chúng con mặc trang phục của Chúa là đức ái.

-Là sứ giả Tin Mừng, Chúa chỉ muốn chúng con mang khí giới của Chúa là tinh thần phục vụ và lòng vị tha.

-Là con cái của Chúa, Chúa chỉ muốn chúng con sống thuận hoà với nhau và xem nhau như anh em một nhà. Vì chỉ khi chúng con nhìn nhận nhau là anh em một nhà, con cùng một Cha, thì khi đó chúng con mới có thể sống với nhau bằng một tình yêu tha thứ, cảm thông, nâng đỡ và chia sẻ.

Chúa ơi ! Không phải vô cớ mà trong Năm Thánh Cứu Độ này, Mẹ Giáo Hội lại kêu gọi con cái mình sám hối canh tân. Quả thực, khi cảm nhận được rằng: Đã là người không ai là vô tội, thì với chúng con đây, là anh em trong một đại gia đình chủng viện; thiết tưởng tinh thần sám hối của chúng con, trước tiên là sám hối vì cách sống thiếu bác ái với nhau: Thiếu bác ái trong cách học; trong cách giúp nhau tiến thân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, soi mình trong tinh thần của giới răn mới, nguyện xin Chúa cho chúng con hiệp nhất trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.

Xin cho chúng con biết yêu thương nhau trong lý tưởng phục vụ Chúa và tha nhân. Để chúng con biết chia sẻ với nhau trong những nỗi u buồn; an ủi nhau trong những ngày đau khổ; nâng đỡ nhau trong những yếu hèn; khích lệ nhau trong những cố gắng; vui mừng với nhau trong những thành công.

 Xin cho chúng con hiệp thành một thân thể duy nhất; săn sóc nhau như chính bản thân; sống với nhau trong một ý chí phục vụ; hy sinh trong một lý tưởng tình yêu, để niềm yêu thương giữa chúng con hoàn toàn bền vững.

Xin cho chúng con tận tình giúp đỡ nhau; gắn bó với nhau trên đường phục vụ Chúa và tha nhân.

Xin cho chúng con là ngọn đuốc soi đường giữa đêm tối trần ai, để ánh sáng Tin Mừng được chiếu rọi vào những nơi đầy dẫy mê lầm gian tham.

Và xin cho lòng vị tha như chén ngọt tình yêu biết đổ ra xoa dịu bao nỗi sầu và vết thương đau !

Hát: Lời kinh hoà bình – T NA 44

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh,

Mặc lấy tâm tình của lời kinh hoà bình, và ý hướng của tháng Kính Thánh Cả Giuse, giờ đây, trước tiên, xin Chúa cho chúng con biết học nơi Thánh Cả tinh thần chuyên cần làm việc, và tinh thần phục vụ trong âm thầm. Bên cạnh đó, chúng con cũng không quên cầu xin Chúa trả công bội hậu cho những người đã âm thầm giúp đỡ cho chúng con, bằng cách này hay cách khác.

Tiếp đến, xin Chúa thương đến linh hồn người anh em chúng con là Đaminh, được sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

Xin Chúa cũng thương đến những người đang đau khổ trên gường bệnh và trong các lao tù, mà trong đó cũng có thể có những ân, thân nhân của chúng con. Xin cho họ được sự nâng đỡ ủi an của Chúa.

Sau cùng, xin Chúa thương nhìn đến các Linh mục, tu sĩ nam nữ đang xả thân trên các cánh đồng truyền giáo được nhiều ơn trợ giúp của Chúa. Đặc biệt, cho các tân Linh mục thuộc giáo phận Ban Mê Thuột luôn được trào tràn Hồng Ân Cứu Độ của Chúa, ngõ hầu giúp các ngài luôn hăng say phục vụ Chúa và Giáo Hội trong sứ vụ mới mà các ngài vừa lãnh nhận.


Comments are closed.

phone-icon