Bản Việt ngữ

0

TÒA GIÁM MỤC BÙI CHU BẮC VIỆT

SẮC LỆNH THIẾT LẬP  HỘI DÒNG CHỊ EM ĐA MINH VIỆT NAM

THÁNH CATARINA SIENA

 Tôi[1], Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, nhờ lòng thương xót của Chúa và ân huệ của Tòa Thánh, Giám mục Hiệu tòa Sozopolis và Đại diện Tông Tòa Bùi Chu nước Việt Nam.

Vì phải hết lòng đáp ứng các nhu cầu tinh thần của địa phận Bùi Chu thời danh, và vì mang trọng trách với những người tín hữu và lương dân sống trên đất này, cho nên ngay từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, Tôi đã dốc tâm sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì có thể làm được để giúp cho việc giáo dục hoàn bị về tôn giáo và nhân bản của người Công giáo, hoặc giúp cho việc trở lại của lương dân. Không ai lại không nhận ra rằng trong Giáo hội Công giáo, các Dòng tu đã góp phần vào mục tiêu ấy.

Vì thế, năm vừa rồi, vì muốn thực thi các ước nguyện và quyết nghị của Công đồng Đông Dương lần thứ nhất họp tại Hà Nội năm 1934 (điều 105-108), Tôi đã quan tâm để cho các cộng đoàn Dòng Ba Đa Minh sống chung không có lời khấn tu trì đã được thiết lập tại miền này ngay từ lúc khởi đầu cuộc truyền giáo tại đây, trở thành một Dòng tu. Sau khi đã được phép của Tòa Thánh, Tôi đã gửi bản hiến pháp của Hội dòng mới để được duyệt xét, chiếu theo điều 492 của Bộ giáo luật và những quy luật của Thánh bộ Truyền giáo.

Thực vậy, các chị em của Hội dòng mang tên là Hội dòng Chị Em Đa Minh Việt Nam thánh Catarina Siena, ngoài mục đích chung là theo đuổi việc thánh hóa bản thân, còn thêm mục đích riêng là huấn luyện các trẻ Kitô hữu, tại các trường giáo xứ hay các trường nữ sinh dựa theo những quy tắc Giáo luật và Hiến pháp riêng của Dòng.

Do văn thư của Đức Hồng y Phêrô Fumasoni Biondi, Tổng trưởng Thánh Bộ Truyền giáo ngày 21 tháng 3 năm 1951, Tôi đã được cấp năng quyền để thiết lập Hội dòng Chị Em Đa Minh Việt Nam từ các cộng đoàn Dòng Ba nói trên, cũng như để châu phê bản văn Hiến pháp của Hội dòng mới theo luật giáo phận.

Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, do năng quyền đặc biệt đã được Tòa Thánh ưu ái cấp ban, chiếu theo chức vụ của Tôi, và do hiệu lực của Sắc lệnh này, Tôi thiết lập Hội dòng theo luật giáo phận “Chị Em Đa Minh Việt Nam thánh Catarina Siena”. Như vậy, từ nay tất cả và mỗi nhà Dòng Ba Đa Minh đang sống chung với nhau hiện hữu trên lãnh thổ địa phận thì họp thành một tổ chức và một Hội dòng có lời khấn đơn, với nhà chính đặt tại Bùi Chu, dưới sự lãnh đạo của một bề trên tổng quyền sẽ sớm được bầu cử theo hiến pháp của Hội dòng, và dưới quyền tài phán của Bản quyền sở tại chiếu theo giáo luật.

Cùng với Sắc lệnh này, cùng với quyền bính tương tự, tôi phê chuẩn và xác nhận bản hiến pháp của Hội dòng, được soạn bằng tiếng La Tinh theo văn bản được sửa chữa hợp lệ và được lưu giữ trong văn khố của Tòa giám mục, bất chấp những gì trái ngược.

Để làm bằng, Tôi đã tự tay ký bản văn này, cùng với triện ấn.

 Làm tại Bùi Chu, lễ thánh Catarina Siena,

Ngày 30 tháng 4 năm 1951

P. M. Phạm Ngọc Chi

Đại diện Tông toà

 


[1]   Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP thực hiện nhân dịp Tổng hội Tam Hiệp XIII, năm 2011. Chữ “Nos” lẽ ra dịch là “Chúng tôi, Ta”, nhưng ở đây dùng chữ “Tôi”.

Comments are closed.

phone-icon