Chúc mừng lễ Thánh Agnès

0

 CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

  Mừng lễ Thánh Trinh nữ Agnès, xin chúc mừng Bổn mạng các chị: C.Hồi (Đd Tv. Mẹ Fatima), C.Hòa (Giám học), C.Lân, C.Cảnh Tuyết, C.Chọn và C.Huyền Thy. 

Kính chúc các chị một ngày Lễ Bổn Mạng vui vẻ, bình an và hạnh phúc.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Agnès, xin Chúa ban cho các chị được kiên trung, can đảm, thánh thiện và khôn ngoan để thi hành sứ vụ và sống trọn vẹn đời hiến dâng.

Xin chúc mừng,

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon