Đôi nét giới thiệu

0

“Thiên ân vạn đại lưu sử sách
Thánh lộc nghìn thu trải thời gian” 

Phòng Truyền Thống Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp được khởi công xây dựng vào tháng 10/2000 để chuẩn bị cho ngày mừng kỷ niệm Kim Khánh Hội Dòng (21.3.1951 – 21.3.2001)

Với chủ đề “Cội Nguồn”, Phòng Truyền Thống là nơi Hội Dòng ghi lại những dấu ấn chan chứa ân lộc và tình thương của Chúa trong suốt dọc dài lịch sử “Hình thành và phát triển”. Đồng thời, đây cũng là nơi lưu lại những kỉ vật, những hình ảnh phác họa lại những sự kiện đáng nhớ để ghi khắc công khó và tâm huyết của các bậc tiền nhân trong việc gầy dựng và gìn giữ Hội dòng giữa bao thăng trầm dâu bể của cuộc sống, nhất là trong những thời kỳ Hội dòng lâm nguy vì chiến tranh, loạn lạc. Bên cạnh đó, Phòng Truyền Thống còn là nơi để các thế hệ hậu sinh nhìn về nguồn cội để nhận thức trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn và phát triển những di sản tinh thần lẫn vật chất rất cao quý mà các Mẹ, các chị đã để lại.

Để làm nổi bật chủ đề, Phòng Truyền Thống được trình bày theo hướng đi từ hiện tại trở về quá khứ với cấu trúc gồm 3 phần:

I. Những dấu ấn lịch sử thuở ban đầu

II. Hành trình trở về cội nguồn

III. Hiệp thông với Đại gia đình Đa Minh thế giới

I. NHỮNG DẤU ẤN LỊCH SỬ THUỞ BAN ĐẦU

1.Đây là phần chính nằm ở trung tâm của Phòng Truyền Thống.


Với bức tranh sơn dầu liên hoàn được ghép lại từ 7 bức tranh nhỏ đánh dấu những cột mốc quan trọng trong tiến trình hình thành Dòng Đa Minh Tam Hiệp: 1/ Các vị Thừa sai dòng Đa Minh đến truyền giáo tại Địa phận Đông Đàng Ngoài năm 1676; 2/ Các ngài quy tụ một số thiếu nữ Dòng Ba Đa Minh thành Nhà Mụ năm 1715; 3/ Sau hơn 2 thế kỷ, từ các nhà Phước Đa Minh, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi ban sắc thiết lập Hội Dòng Đa Minh Việt Nam; 4/ Bức tranh chính giữa là Thánh Đa Minh – Tổ phụ Dòng Giảng Thuyết; 5/ Bước qua giai đoạn Dòng được hiện diện tại Tam Hiệp với hình ảnh Mẹ Êmilia Nguyễn Thị Sê Bề trên Tiên Khởi và chị em thuở ban đầu; 6/ Hình ảnh chị em Dòng Đa Minh Tam Hiệp ngày nay; 7/ một nét sứ vụ truyền giáo của chị em hiện nay.

2. Bên cánh phải phía sau bức tranh liên hoàn là bảng “Niên sử Dòng”.


3. Bên cánh trái sau bức tranh liên hoàn là sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao ban ơn Toàn xá cho Hội Dòng nhân dịp kỉ niệm Kim Khánh.

4. Phía trước bức tranh liên hoàn là Sắc lập Dòng của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi ban hành ngày 30/04/1951, sau khi đã được sự chấp thuận của Tòa Thánh 21/03/1951.


5. Hiện vật bên phải là các bản luật:Lề luật riêng các chị em Dòng Thứ Ba ông thánh Duminhgô quen gọi là Luật Nhà Mụ (1865); Lề luật Chị em nhà Đức Chúa Trời (1939), Quy luật và Hiến Pháp 1969; các bản Hiến Pháp, Quy luật, Nội Quy từ đó đến nay.


6. Mô hình sinh hoạt của các Nhà Mụ thuở ban đầu.

7. Mô hình Lễ khấn đầu tiên tại Bùi Chu (4/8/1952).

8. Một số vật dụng, gia dụng hàng ngày của chị em Nhà Mụ.


9. Sách Lịch sử Dòng Đa Minh Tam Hiệp và các Kỷ yếu của cộng đoàn.

10. Mô hình toàn cảnh nhà Trung Ương xưa và nay.


Ngoài ra, phía trên có hình các Đức Giáo Hoàng và các Đấng Bản Quyền nơi có các cộng đoàn chị em hiện diện và phục vụ từ khi thành lập Hội Dòng (1951) đến nay.

 II. HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ CỘI NGUỒN

 Sau cái nhìn tổng quan là phần giới thiệu về Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp được sắp xếp theo hướng từ hiện tại trở về quá khứ Nguồn Cội.

1. Nhân sự và điều hành


–    Hình ảnh các Tổng Hội
–    Sơ đồ Hệ Thống Tổ Chức trong Dòng
–    Bản đồ Việt Nam ghi nhận sự hiện diện các cộng đoàn tại các giáo phận
–    Hình ảnh của các cộng đoàn.
–    Bức tranh thủ công “Hội Dòng dưới tà áo Mẹ Maria”.
–    Logo của Hội Dòng và phần giải thích ý nghĩa logo.

2. Hoạt động Sứ vụHình ảnh các mảng sứ mạng:
–   Truyền giáo
–    Mục vụ giáo xứ
–    Giáo dục
–    Bác ái xã hội

3. Chương trình Đào tạo


Hình ảnh các tiến trình đào tạo:
–  Thỉnh sinh
–  Tập sinh
–  Học viện
–  Thường huấn

4. Sinh hoạt Văn hóa

–   Một số bản chép tay của chị em
–   Một số ấn phẩm của Dòng trong giai đoạn đầu, như:

      • Thông Tin
      • Nội san Ánh Sáng và những bài viết trong chương trình Nữ Tu Đăng Đàn
      • Sách Nữ Tu Đọc Văn Thư Tòa Thánh

–    Một số máy móc dùng cho việc ấn loát ban đầu.
–    Một số tranh ảnh nghệ thuật của chị em.

5. Hình ảnh sinh hoạt và phục vụ của chị em trong 50 năm

–   Giai đoạn 1951-1954

–    Giai đoạn 1955-1975

–    Giai đoạn 1975-2001

6. Tưởng niệm


Tượng bán thân và những kỉ vật của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi – Đấng ban Sắc lập Dòng.

7. Tri ân


–  Hình các Đức Giáo Hoàng từ khi Dòng hiện diện đã qua đời.
– Hình các Cha Bề trên, các Cha Linh hướng, các Cha ân nhân, các Cha giáo sư thời ban đầu đã qua đời.
–  “Cộng đoàn vượt qua”: hình ảnh các chị em đã qua đời từ năm 1951 cho đến nay.

8. Cội nguồn

–   Bức tranh cây cội nguồn
–  Hình của Mẹ Bề Trên Tiên Khởi và các Mẹ Bề Trên qua các nhiệm kì.

III.  HIỆP THÔNG VÀ GẶP GỠ

Phía sau Hành trình trở về Cội Nguồn là phần trưng bày:


– Một số hình ảnh về các Hội Dòng Chị em Đa Minh Việt Nam
– Một số hình ảnh về Gia Đình Đa Minh thế giới.
– Một số hình ảnh về các cuộc gặp gỡ với các Hội Dòng hay các tôn giáo khác.
– Một số tặng vật của khách được lưu giữ lại.

Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp

Comments are closed.

phone-icon