Học hỏi Tông huấn Verbum Domini

0

HỌC HỎI TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI

ĐGH. BÊNÊĐITÔ XVI

 Kính thưa Bề trên và chị em,

Từ TCN I/2012 này, chúng ta sẽ bắt đầu học hỏi và thảo luận trong cộng đoàn về Tông huấn Verbum Domini của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI về Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ  mạng của Giáo Hội. Hy vọng dưới sự hướng dẫn của Giáo hội, chúng ta càng hiểu biết hơn về Lời Thiên Chúa, càng sống đời thánh hiến an bình và hạnh phúc hơn. Nhờ đó, mỗi chị em chúng ta sẽ trở nên “Chứng nhân của Lời”, như ánh sáng của niềm vui và hy vọng, giữa bóng tối của nền văn hóa vô thần và trào lưu thế tục hiện nay.

Xin được trân trọng thông báo đến Bề trên và chị em, những câu hỏi về Tông huấn được gửi đến cộng đoàn trong mỗi dịp TCN, cũng chính là những câu hỏi sẽ được khảo hạch vào dịp cuối năm trước các khóa tĩnh tâm năm hay trong những dịp sinh hoạt thường niên của mỗi đơn vị và các cấp thường huấn. (Phần * Kiểm tâm xin được thêm vào như một gợi ý riêng cho mỗi chị em nên cộng đoàn sẽ không thảo luận.)

Trong 3 tháng này (I.2012) chúng ta sẽ học hỏi Tông Huấn từ trang 5 – 62, số 1-24. Sau khi cộng đoàn thảo luận,  xin chị thư ký hoàn chỉnh bản văn câu trả lời và in ra phổ biến cho chị em để học hỏi thêm.

TUẦN TÔNGHUẤN CÂU HỎI ĐÀO SÂU
01 – 07.01 Dẫn NhậpSố 1 + 2

tr. 15

 

tr. 16

 

tr. 17

tr. 17

1. Đại Hội XII.2008 của THĐGM đã chọn chủ đề gì?  ĐTC Bênêđitô đã cho rằng đó là một kinh nghiệm sâu sắc về cuộc gặp gỡ giữa các nghị phụ  với ai?

2. Trong TH. Verbum Domini, ĐTC muốn vạch ra một vài nét căn bản với mục đích  và mong ước gì ?

3. Nói về cuộc gặp gỡ mới mẻ với Chúa Giêsu của các nghị phụ trong Đại Hội THĐGM, ĐTC đã trưng dẫn lời Chúa nào?

4. ĐTC khuyến khích mọi tín hữu như thế nào khi nói Đại Hội THĐGM còn là một bằng chứng về vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ Lời Chúa trong sự hiệp thông với Giáo Hội?

* Kiểm tâm: Mỗi chị em chúng ta có niềm vui gặp gỡ Đức Giêsu khi đọc, học hỏi và loan báo Lời Chúa không?

08 – 14.01 Số 3 + 4tr. 18 -19

 

tr. 19

tr. 21

 

tr. 21 – 22

5. Khi nói Giáo Hội được xây dựng, sinh ra và sống bởi Lời Chúa, ĐTC đã viết thế nào về vai trò của Lời Chúa trong lịch sử  và Giáo Hội hôm nay?6. Công đồng Vat. II đã ban hành hiến chế Dei Verbum, tên Việt Nam gọi là gì ?

7. Hiến chế Dei Verbum đã giúp tái khám phá Lời Chúa trong đời sống GH, GH còn được mời gọi đào sâu hơn nữa chủ đề Lời Chúa để làm gì?

8. THĐGM về Lời Chúa đã qui tụ quanh Lời Chúa để tái khám phá ra điều gì ?

*  Kiểm tâm: Chị em chúng ta có cảm nhận được  sự nâng đỡ  mỗi khi gặp gỡ Đức Giêsu và hiệp thông với nhau  trong Lời Chúa không?

15 – 21.01

 

Số  5 + 6tr. 24

 

tr. 24 – 25

tr. 29

 

tr. 31

 

 

9. ĐTC muốn trình bày và khai triển những thành quả của Thượng Hội Đồng bằng cách qui chiếu thường xuyên về Lời tựa của TM. Gioan, trong đó nói gì ?10. Bản văn tuyệt vời này trình bầy điều gì ? Từ cảm nghiệm bản thân được gặp gỡ Đức  Kitô, thánh Gioan đã có xác tín thế nào ?

11. Điểm mới lạ của Mạc Khải Kinh thánh đến từ sự kiện nào? Hiến chế Đei Verbum đã diễn tả điều đó như thế nào?

12. Sau khi đã giải thích Lời tựa của TM. Ga. Ngôi Lời hiện hữu từ lúc khởi đầu, vẫn hướng về Thiên Chúa; nhờ Người vạn vật được tạo thành, ĐTC kết luận thế nào?

 Kiểm tâm: Khi suy  niệm Lời Chúa, tôi có ý thức  hiệp thông với Ngôi  Lời để đối thoại với Thiên Chúa không?

22 – 28.01 Nghỉ Tết
29.01 – 04.02 Nghỉ Tết
05 – 11.02 Số 7tr. 31

 

tr. 32

 

tr. 33

 

tr. 33 – 34

 

13. Tông huấn nói đến bản hòa tấu Lời Chúa, bản nhạc nhiều cung bậc bằng cách sử dụng kiểu nói loại suy theo ngôn ngữ loài người. Kiểu diễn đạt này muốn nói gì ?14. Khi nói Lời vĩnh cửu đã trở nên người phàm, TM. Ga đã dùng kiểu nói “Ngôi Lời” trong Lời tựa để chỉ về ai?

15. Lời TC đã tạo thành vạn vật, được tỏ bày trong lịch sử cứu độ, được các tông đồ rao giảng, lưu truyền trong Truyền thống GH, được chứng thực và linh hứng trong Sách Thánh. Vì thế, ĐTC kết luận, GH phải có thái độ nào đối với Sách Thánh ?

16. ĐTC muốn chúng ta cần tìm hiểu sâu xa nối kết giữa các ý nghĩa khác nhau của kiểu diễn tả về Lời Chúa để làm gì ?

* Kiểm tâm: Lời Chúa đã giúp tôi cảm được sự hiện diện ngời sáng của Chúa Giêsu Kitô trong vũ trụ, lịch sử cứu độ, và từng hoàn cảnh sống của tôi như thế nào?

12 – 18.02 Số 8+9+10tr. 34-35

tr. 35

tr. 36

 

tr. 37

 

tr. 37+38

17. Những lời Sách Thánh cụ thể như trong (Ga 1,3; Cl 1,15.16; Dt 11,3), cho chúng ta thấy về mọi vật hiện hữu như thế nào?18. Thánh Bonaventura đã quả quyết điều gì?

19. Khi ngắm nhìn vũ trụ trong viễn tượng lịch sử cứu độ chúng ta khám phá ra điều gì ? Giúp chúng ta nhận biết gì ?

20. Việc lắng nghe Lời Chúa giúp chúng ta sống theo luật tự  nhiên và luật Tin Mừng như thế nào?

21. Chọn một câu trong Số 10 giải thích về tính hiện thực của Lời Chúa.

* Kiểm tâm: Là một thụ tạo được Lời Chúa dựng nên, đời sống của tôi đã công bố về Thiên Chúa như thế nào ?

19 – 25.02 Số 11 +12tr. 39

tr. 40

 

tr. 41

tr. 43

tr. 44

22. Thực tại hiện hữu như là công trình của Thiên Chúa qua Ngôi Lời đã được thư  Dt 1,1-2 viết thế nào?23. Sự hạ cố của TC, Ngôi Lời nhập thể, trở nên một con người nơi Đức Giêsu Kitô giúp ta hiểu tại về sự kiện làm người Kitô hữu bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ như thế nào ?

24. Các Giáo Phụ đã giải thích thế nào khi nói: “Lời đã được thu ngắn lại”?

25. Đức Giêsu tỏ mình ra như  Lời của Giao Ước mới và vĩnh cửu như thế nào?

26. Ngay từ đầu người Kitô hữu đã ý thức thế nào?

* Kiểm tâm: Là Kitô hữu, tôi đã thực gặp gỡ Đức Kitô chưa?

26.02 – 03.03 Số 13tr. 44

tr. 44 +45

tr. 45

tr. 46

 

27. Khi đạt tới trung tâm Kitô học của Lời, điều quan trọng cần nhấn mạnh là gì?28. Tân Ước cho thấy Mầu nhiệm Vượt Qua hòa hợp với Kinh Thánh và là sự hoàn thành Kinh Thánh như thế nào?

29. Theo thánh Phaolô, chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết nhờ quyền năng nào? Mang lại điều gì ?

30. Khi nói Chúa Giêsu là bản độc tấu, ĐTC diễn đạt thế nào?

* Kiểm tâm: Đối với tôi, Đức Kitô là ai ?

04 – 10.03 Số 14tr. 47

tr. 48

31. Nói về chiều kích cánh chung của Lời Thiên Chúa, thánh Gioan Thánh Giá đã diễn tả chân lý ấy thế nào?32. Thượng Hội Đồng đã khuyên nhủ các tín hữu phân biệt rõ Lời Thiên Chúa với những mạc khải riêng như thế nào?

* Kiểm tâm: Mối tương quan của tôi với Đức Kitô thế nào?

11 – 17.03 Số 15+ 16tr. 49+50

tr. 51

 

tr. 51+52

 

33. Khi nói về sứ mạng của Chúa Thánh Thần với Lời Chúa, Kinh Thánh cho chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần liên quan đến lịch sử cứu độ và đặc biệt trong cuộc đời của Đức Giêsu như thế nào? Xin chỉ nêu ý chính.34. Lời Thiên Chúa được diễn tả qua ngôn ngữ loài người nhờ vào hành động của Chúa Thánh Thần được ĐTC diễn tả như thế nào?

35. Tầm quan trọng của hành động của Chúa Thánh Thần trong đời sống GH và nơi tâm hồn các tín hữu liên hệ với Kinh Thánh như thế nào? Trích một câu dẫn chứng.

*  Kiểm tâm: Tôi có cảm nghiệm được Chúa Thánh Thần đồng hành, hướng dẫn mỗi khi đọc và lắng nghe Lời Chúa không?   

18 – 24.03 Số 17+ 18 tr. 54

tr. 55+56

tr. 57

tr. 57+58

36. Hiến chế Dei Verbum đã nói về Truyền thống và Kinh Thánh thế nào ?37. Thánh truyền đã giúp Giáo Hội hiểu biết hơn về chân lý mạc khải trong Kinh Thánh thế nào?

38. Thánh Augustinô đã khẳng định thế nào?

4. ĐTC đã tóm lại mối tương quan giữa Truyền thống và Kinh Thánh thế nào?

*  Kiểm tâm: Khi tiếp cận với Sách Thánh trong liên hệ với Truyền Thống tôi có cảm thấy thêm xác tín hơn không?

25 – 31.03 Số19 +20+21tr. 58

tr. 58+59

tr. 59

 

tr. 59+60

 

39. Khi dùng khái niệm ơn linh hứng như khái niệm chủ chốt giúp hiểu bản văn Kinh Thánh như Lời Thiên Chúa, ĐTC đã gợi ra một loại suy như thế nào?40. Từ định nghĩa: Kinh Thánh là “Lời Thiên Chúa được ghi lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần”, ĐTC đã đưa ra kết luận thế nào?

41. Khi ý thức của chúng ta về ơn linh hứng Kinh Thánh suy yếu đi, điều gì sẽ xẩy ra?

42. Các Sách được linh hứng dạy về chân lý, đã được Giáo huấn của Công Đồng quả quyết thế nào?

* Kiểm tâm: Tôi có cảm nghiệm gì khi đọc Lời Chúa được ghi lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần?

tr. 60+61 

tr. 61

 

tr. 61+62

 

tr. 62

43. Khi nói về nhiệm cục mạc khải có khởi nguyên và nguồn cội nơi Thiên Chúa Cha, Tông huấn đã giải thích thế nào?44. Công việc mạc khải về Thiên Chúa Cha đạt tới đỉnh cao khi nào?

45. Thập giá của Đức Kitô đã cho thấy Thiên Chúa cũng nói qua sự thinh lặng. ĐTC đã giải thích về kinh nghiệm của Đức Giêsu như thế nào?

46. Kinh nghiệm của Đức Giêsu phản ánh tình cảnh của bất cứ người nào, sau khi đã lắng nghe và nhận biết Lời Thiên Chúa, cũng phải đối diện với sự thinh lặng của Ngài. Đây là kinh nghiệm của những ai?

* Kiểm tâm: Sự thinh lặng của Thiên Chúa nối dài những điều Người đã nói trước đó. Tôi cần lắng nghe thế nào trong những khoảnh khắc đen tối ấy?

 

 

 

 

Comments are closed.

phone-icon