Chầu Thánh Thể Mùa Vọng năm A

0

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – năm A

KHAO KHÁT TÌM KIẾM CHÚA

Soạn theo: “Thiếu Nhi sống Thánh Thể” – John Martin

1.  Lời Chúa:   Mt 11,2-11

11:2        Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về những việc Đức Kitô đã làm. Ông sai môn đệ đến

11:3   hỏi Người rằng : “Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác ?”

11:4   Chúa Giêsu trả lời : “Các ông hãy đi thuật lại cho Gioan những điều các ông nghe và thấy :

11:5   người mù xem thấy, người què bước đi, người phong hủi được sạch, người điếc nghe được, người chết sống lại, và người nghèo được loan báo Tin mừng,

11:6   và phúc cho ai không vấp ngã vì Tôi.”

11:7   Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu bắt đầu nói với đám đông về Gioan rằng : “Các người đi xem gì ở sa mạc ? Một cây sậy phất phơ trước gió ư ?

11:8   Vậy các người đi xem gì ? Một người ăn mặc lụa là gấm vóc ư ? Nhưng những người ăn mặc lụa là gấm vóc thì ở nơi cung điện nhà vua.

11:9   Vậy các người đi xem gì ? Một tiên tri ư ? Phải, Tôi nói cho các người, và còn hơn một tiên tri nữa.

11:10      Chính về ông có lời chép rằng: “Đây Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt con để dọn đường cho con.”

11:11   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng : Quả thật Tôi bảo các người, trong số những người do phụ nữ sinh ra, không có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy giả, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Trời lại cao trọng hơn ông.

2.  Suy niệm:

Các em yêu quý, sau khi đã hướng dẫn, dạy bảo các môn đệ, Chúa Giêsu bắt đầu các cuộc rao giảng của mình khắp các làng mạc và thị thành. Vì thế, mọi người bắt đầu nghe biết về danh tiếng của Chúa, cũng như những việc Chúa làm, những lời Chúa giảng dạy. Mỗi người đều để tâm nhận xét, đánh giá, về Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tẩy giả lúc này đang bị giam trong tù bởi vua Hêrođê, Ngài cũng nghe biết và băn khoăn về sứ vụ và con người của Chúa Giêsu, nhu Tin Mừng Thánh Mathêu hôm nay thuật lại: “Ông Gioan, lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thưa thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi phải đợi ai khác?” Rõ ràng thánh Gioan Tẩy Giả có chút nghi ngờ về Chúa Giêsu. Điều này nghĩa là sao? Vì trước đây khi làm phép rửa ở sông Giođan, Thánh Gioan rao giảng về Đấng sẽ đến sau mình rất khẳng khái và kiên quyết. Ngài nói: “Hãy ăn năn sám hối, vì nước Trời đã đến gần”, “hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối”, “Đấng đến sau tôi… sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho, còn lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”

Lắng nghe tiếng Chúa Giêsu khi Ngài trả lời cho các môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả, ta sẽ hiểu được hơn nữa sao Thánh Gioan lại có sự nghi vấn như vậy: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, kẻ chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng và phúc thay người nào không vấp ngã vì tội”. Vậy là đã rõ. Sở dĩ thánh Gioan nghi ngờ, vì những hành động của Chúa Giêsu không mạnh mẽ như búa, như rìu đốn củi chặt cây, và không phải là hành động của “Đấng phải đến” để phán xét thế gian như thánh nhân mường tượng. Ngược lại hoàn toàn, hành động của Chúa Giêsu lại rất nhân từ, yêu thương và cứu giúp. Ngài chữa lành bệnh tật, yêu thương bênh vực những người nghèo, những người cô thế cô thân và cả những người tội lỗi mà xã hội và những nhà lãnh đạo Do Thái coi khinh, gạt ra khỏi đời sống của cộng đoàn, như trường hợp của ông Giakêu, như Matthêu – Lêvi, như Maria Madalena…

 Các em yêu quý, thánh Gioan Tẩy giả dù ngồi trong tù vẫn thao thức tìm kiếm chân lý, tìm kiếm Chúa và ý Chúa để thực thi và để có thể giới thiệu Chúa cho các môn đệ và cho mọi người quanh mình. Chính vì yêu mến chân lý sự thật mà thánh nhân đã bị bắt, khi cản ngăn việc làm xấu, không tốt của vua Hêrôđê. Sự can đảm và lòng nhẫn nại của thánh nhân là mẫu gương mà Chúa Giêsu Thánh Thể hôm nay mời gọi các em chiêm ngưỡng và bắt chước noi theo: “Thầy nói thật với anh em: trong số những người đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa, con tin thật Chúa yêu thương chúng con, và Chúa muốn chúng con sống yêu thương nhau. Chiêm ngắm Chúa trong Tin Mừng hôm  nay, con nhận ra Chúa đến để trao ban yêu thương, chứ không phải để làm vị quan tòa hay vị vua để xét xử, để thưởng phạt công minh. Chúa đến để cho người mù được thấy, người què đi được, người câm điếc được nói, được nghe… Vậy lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin Chúa chữa lành con. Xin cho con sức mạnh và tâm tình như Chúa, để con luôn sống yêu thương và biết phục vụ.

Lạy Chúa, xưa Chúa cũng đến với những người cùi để họ được sạch, cho người chết sống lại, và kẻ nghèo được nghe Tin Mừng của Chúa. Vậy, trước nhan thánh Chúa, con tha thiết xin Chúa Thánh Thể ban ơn an ủi, nâng đỡ và cho có nhiều người quảng đại phục vụ, chăm sóc và yêu thương những bạn bè cùng lứa tuổi con và những người mắc phải căn bệnh Siđa hiểm nghèo, không có thuốc chữa và chẳng ai thèm quan tâm. Xin vì những đau khổ thể xác mà họ phải chịu đến cùng cực, Chúa hãy ban cho họ được ơn Phục Sinh trong tâm hồn, vì biết rằng mình vẫn được yêu thương, được đón nhận và được tôn trọng như những người con cái Chúa.

 Sau hết, con xin Chúa Thánh Thể ban cho con được lòng dũng cảm và tâm tình như thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, luôn khao khát và mong mỏi được tìm gặp Chúa, để con luôn biết dành thật nhiều thì giờ đến với Chúa và ở lại bên Chúa. Như thánh Gioan muốn xác minh sự thật về Chúa. Con xin Chúa ban cho con biết chuyên cần học hỏi về Chúa và cho con được gặp Chúa thực sự, để cuộc sống con được biến đổi, được yêu thương và luôn sống cho tình yêu được lớn mãi. Ước gì Mùa Vọng mà chúng con đang sống là mùa của yêu thương, vì chúng con hết thảy đang chờ đón vị Vua của Tình Yêu. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự giữa chúng con, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4

Comments are closed.

phone-icon