Gia đình Đa Minh Châu Á- Thái Bình Dương thăm Hội Dòng

0

GIA ĐÌNH ĐA MINH CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG THĂM HỘI DÒNG

Ngày 11 tháng 02 năm 2012, sau khi kết thúc tuần hội nghị Bề Trện thượng Cấp Gia đình Đa Minh miền Châu Á- Thái Bình Dương, Bề Trên Tổng Quyền Maria Nguyễn Thị Huỳ đã mời 8 đại biểu đến từ đảo quốc Solomon Thái Bình Dương, New Zealand, Châu Úc và Đài Loan ghé thăm Hội Dòng.

Thăm Nguyện Đường Tu viện

Thăm Nhà An Dưỡng

Tham quan Phòng Truyền Thống

Các vị khách quí được Ban Tổng Cố Vấn đón tiếp cách long trọng, chu đáo và được hướng dẫn tham quan phòng truyền thống, khu vực sinh hoạt của các Thỉnh Sinh, thăm Quí Dì nhà An Dưỡng và các bà cụ neo đơn tại nhà Hưu Dưỡng Suối Tiên – Cây Gáo.

Gặp gỡ, trao đổi với Hội Đồng Hội Dòng

5 giờ chiều, sau cuộc gặp gỡ, trao đổi với Hội Đồng Hội Dòng, phái đoàn trở về Thành Phố Hồ Chí Minh. Bề Trên Tổng Quyền Maria Nguyễn Thị Huỳ và chị Tổng Cố Vấn IV Maria Đinh Thị Thu Hà cùng hiện diện trên chuyến xe tiễn các vị khách quí trở về.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon