Giờ chầu Thiếu Nhi. Chúa nhật I-XXXIV Thường Niên B

0

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – B

LẠY THẦY, BỎ THẦY CHÚNG CON BIẾT THEO AI?

Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Ga 6,60–69

6:60   Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi?”

6:61   Tự biết rằng các môn đệ của Người đang lầm bầm về điều ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các con khó chịu ư?

6:62   Vậy trong trường hợp các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao?

6:63   Chính Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì; lời Thầy nói với các con là Thần Khí và là sự sống.

6:64   Nhưng trong các con có một số người không tin.” Vì ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.

6:65   Và Người nói: “Vì thế, Thầy nói với các con: Không ai có thể đến với Thầy, nếu không được Cha Thầy ban cho.”

6:66   Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa.

6:67   Vậy Chúa Giêsu nói với Nhóm Mười Hai rằng: “Cả chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không?”

6:68   Simon Phêrô nói với Người: “Thưa Thầy, chúng con sẽ theo ai ? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.

6:69   Phần chúng con, chúng con tin và chúng con nhận biết rằng: Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

 2. Suy niệm:

Các em yêu quý, bài Tin Mừng mà các em vừa nghe là phần kết của bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống. Qua đó các em thấy phản ứng của những người nghe Chúa Giêsu giảng, cũng như của các môn đệ, và nhất là của nhóm Mười Hai thân tín của Chúa Giêsu.

Hẳn các em còn nhớ khi Chúa nói: “Tôi là bánh từ Trời xuống” thì những người Do Thái, nhất là những người cùng quê với Chúa đã thì thầm và to nhỏ với nhau: Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: tôi từ Trời xuống?

Rồi khi Chúa mời gọi họ ăn bánh là chính Thịt Máu Chúa để được sự sống muôn đời, họ cũng tranh luận sôi nổi với nhau: làm sao ông Giêsu này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?

Sau hết, Chúa xác định Bánh Hằng Sống Chúa ban không như bánh Manna tổ tiên họ đã ăn trong sa mạc và đã chết, và rằng ai ăn Bánh Hằng Sống này thì sẽ sống nhờ Chúa, như Chúa đã sống nhờ Chúa Cha. Đến lúc này thì không chỉ có dân chúng, mà cả các môn đệ của Chúa, là những môn đệ thuộc nhóm bảy mươi hai, đã từng được Chúa sai đi từng hai người một mà rao giảng Tin Mừng, cũng tỏ ra khó chịu và họ nói rằng: Lời Chúa nói sao chói tai quá, không thể chấp nhận được,và ai mà nghe cho nổi! Thế là họ rút lui không còn đi theo Chúa làm môn đệ Chúa nữa.

Các em thấy đó, hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa gặp rất nhiều khó khăn, nhiều chống đối và cũng nhiều chia ly đáng buồn. Chúa Giêsu bị các môn đệ, những người quen biết hiểu lầm, bỏ rơi, không thèm tiếp chuyện, không thèm nghe Chúa nói nữa. Họ cũng đã từng cho Chúa Giêsu là mất trí, mát mát!

Nhưng thánh Phêrô và các Tông Đồ trong Nhóm Mười Hai quả là tấm gương cho mỗi người chúng ta. Dù chưa hiểu lắm lời Chúa giảng, nhưng các Ngài vẫn khiêm tốn và thưa với Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những Lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa”.

Các em yêu quý, lời tuyên xưng của thánh Phêrô và các Tông Đồ sau này đã được chứng minh một cách mạnh mẽ bằng chính cái chết tử đạo anh dũng của các ngài, để hôm nay, tất cả chúng ta được biết Chúa, được diễm phúc sống trong gia đình Giáo hội và được làm con của Chúa.

Lúc này, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng mời gọi và nói với các em: cả chúng con nữa, chúng con có muốn đến và ở lại với Chúa hay chỉ muốn bỏ đi?

Đặt mình thật gần bên lòng Chúa yêu thương, các em hãy thì thầm lập lại lời tuyên xưng của thánh Phêrô xưa và nói lên tâm tình yêu mến của các em với Chúa Thánh Thể.

& —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Chúa yêu thương chúng con và thật nhẫn nại với chúng con, khi mời gọi chúng con đến với Chúa, nhưng là cho có lệ.

Nhiều khi chúng con đến để phá phách các bạn nhiều hơn là để thưa chuyện với Chúa, để tôn thờ yêu mến Chúa, và để ở lại với Chúa.

Cũng rất nhiều lần con chuẩn bị tâm hồn mình thật sơ sài, qua loa để đón rước Chúa. Điều ấy chứng tỏ con chưa thật yêu Chúa, tin Chúa và tha thiết đón rước Chúa. Xin Chúa tha lỗi cho con.

Lạy Chúa Thánh Thể, xin Chúa ban cho con luôn biết cách làm vui lòng Chúa, biết chuyên chăm chuẩn bị tâm hồn trong sạch mỗi khi đến với Chúa và rước Chúa cách sốt sắng.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Comments are closed.

phone-icon